Videogalerie

Zobrazit více

O škole

Základní škola Ilji Hurníka v Opavě je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. 

V komorním prostředí školy je dostatek prostoru na pečlivou práci s jednotlivci i třídními kolektivy. Ve vzdělávání intenzivně podporujeme nadané žáky, ale i ty se speciálními vzdělávacími potřebami. Významnou část tvoří také žáci, kteří k nám přicházejí z jiných škol poté, co chtějí zažít změnu, zklidnění a úspěch. V naší škole klademe velký důraz na vytváření příznivého klimatu, posilování vzájemné spolupráce a sounáležitosti a vědomí vlastní odpovědnosti za vzdělávání.

více o škole