Drobečková navigace

Úvod > O škole > Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

Pedagogický sbor 2023/2024

Mailový kontakt na jednotlivé pedagogické pracovníky: jmeno.prijmeni@zsochranova.cz

Jméno a příjmení Zařazení
Mgr. Monika Jarošová ředitelka školy
Mgr. Radim Kříž zástupce ředitelky školy, ICT koordinátor
Mgr. Marie Müllerová  školní psycholožka
PaedDr. Eva Petrášová třídní učitelka I. A, manažerka PS Domino a Cvrčci
Mgr. Romana Opatová třídní učitelka I. B
Mgr. Edita Kubalová třídní učitelka II. A
Mgr. Martina Vltavská třídní učitelka III. A
Mgr. Martina Kazbundová třídní učitelka III. B
Mgr. Veronika Heinzová třídní učitelka IV. A
Mgr. Sylva Mrůzková třídní učitelka V. A
Kateřina Jursová třídní učitelka V. B
Mgr. Karin Solná třídní učitelka VI. A, výchovná poradkyně
Mgr. Tomáš Holata třídní učitel VII. A
Mgr. Pavla Skazíková třídní učitelka VII.B
Roman Kubala třídní učitel VIII. A
PaedDr. Ivana Kleinová třídní učitelka IX. A, dirigentka PS Domino a Cvrčci
Mgr. Šárka Tolochová učitelka, dirigentka PS Minidomino a Sluníčka
Mgr. Jana Kravarová učitelka
Mgr. Marcela Marešová učitelka
Mgr. Pavla Musílková učitelka
Mgr. Roman Dostál učitel
Ing. Radek Kramář, MBA učitel, školní metodik prevence
Radka Daníšková Chylková asistentka pedagoga
Markéta Kuhnová asistentka pedagoga
Mgr. Alena Kupková asistentka pedagoga 
Radana Matýsková asistentka pedagoga
Milena Osadníková asistentka pedagoga
Lucie Samiec asistentka pedagoga
Kristýna Laci asistentka pedagoga

Školní družina a školní klub

Jméno a příjmení Zařazení
Kamila Světlíková vychovatelka ŠD a ŠK
Věra Tellingerová vychovatelka ŠD a ŠK
Naděžda Blažková vychovatelka ŠD a ŠK, EVVO koordinátor
Petra Sedlářová vychovatelka ŠD a ŠK

Správní zaměstnanci

Jméno a příjmení Zařazení
Bc. Marie Vaňková ekonomka školy
Ivan Metelka školník
Libor Vavrečka školník
Ludmila Lamichová úklid
Šárka Gracová úklid
Blanka Simkaničová úklid
Zdenka Bodnárová úklid
Jaroslava Harazimová výdej stravy
Pavla Osadníková výdej stravy