Drobečková navigace

Úvod > Projekty > O2 Chytrá škola

O2 Chytrá škola

Podpořeno z programu O2 Chytrá škola

PODPOŘENO Z PROGRAMU O2 CHYTRÁ ŠKOLA.

Název projektu: O2 Chytrá škola 
Rozpočet projektu: 81.100,- Kč
Poskytovatel dotace: Nadace O2
Datum realizace: 1. 9. 2020 - 30. 6. 2021

Témata, která bychom chtěli otevřít tímto projektem, cílí na

  • rizika digitálního prostoru z hlediska vlivu na mentálního zdraví dětí (závislosti na online hrách, netolismus apod.)

  • informační gramotnost a kritické myšlení, interpretaci a vyhodnocování (dez)informací a práci s nimi

Na vzdělávání žáků, pedagogů i rodičů se spolupodílí tyto organizace

  • Fakescape

  • Replug me

  • Linka bezpečí

 Děti a počítačové hry


Bezpečný internet

Název projektu: Bezpečný internet
Rozpočet projektu: 98.900,- Kč
Poskytovatel dotace: Nadace O2
Datum realizace: 1. 9. 2019 - 30. 6. 2020

Cílem projektu je zvyšování digitální gramotnosti žáků (ale i rodičů) a přispění k jejich virtuálnímu bezpečí. Chceme předcházet negativním dopadům využívání moderních technologií.

Za pomocí partnerů a vyškolených peer aktivistů z řad našich žáků zrealizujeme v průběhu školního roku odborné programy primární prevence ve 13 třídách naší školy, a to ve dvou dvouhodinových blocích zaměřených na problematiku kyberšikany, sextingu, kybergroomingu a rizik sociálních sítí.

Bezpečný internet Bezpečný internet Bezpečný internet Bezpečný internet

Tyto programy budou doplněny o školení učitelů, v rámci něhož získají potřebné kompetence pro řešení problémů spojených s riziky moderních technologií. V neposlední řadě bychom rádi oslovili také rodiče.

 Při vzdělávání spolupracujeme s organizacemi:

Děti a počítačové hry