Drobečková navigace

Úvod > O škole

O škole

Základní škola Ilji Hurníka v Opavě je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Disponuje dvěma renovovanými budovami nacházejícími se v klidné části města v blízkosti řeky Opavy. Budova prvního stupně a prostory školní družiny se nachází na Pekařské ulici, druhý stupeň se vyučuje v budově na Ochranově ulici. 

 V komorním prostředí školy je dostatek prostoru na pečlivou práci s jednotlivci i třídními kolektivy. Ve vzdělávání intenzivně podporujeme nadané žáky, ale i ty se speciálními vzdělávacími potřebami. Významnou část tvoří také žáci, kteří k nám přicházejí z jiných škol poté, co chtějí zažít změnu, zklidnění a úspěch. V naší škole klademe velký důraz na vytváření příznivého klimatu, posilování vzájemné spolupráce a sounáležitosti a vědomí vlastní odpovědnosti za vzdělávání.

Škola je dle své koncepce rozvoje jedinečná ve třech oblastech:  

Výuka anglického jazyka probíhá od prvního ročníku a je podpořena tandemovou výukou s rodilým mluvčím s důrazem na komunikační dovednosti. Světových úspěchů v psaní na počítačové klávesnici všemi deseti prsty dosahují žáci díky výuce této dovednosti od 5. ročníku. V nabídce volitelných předmětů je i sborové zpívání. Pěvecké sbory Mini Domino, Sluníčka, Cvrčci a Domino rozvíjejí pěvecké, hudební i pohybové nadání našich žáků.