Drobečková navigace

Úvod > Projekty > "Šablony"

"Šablony"

Vzdělávání pro všechny

Spolufinancováno EU a MŠMT

 

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Název projektu: Vzdělávání pro všechny
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000289
Rozpočet projektu: 2.111.508,- Kč
Operační program: OP Jan Amos Komenský
Datum realizace: 09/2022 - 12/2024

Projekt výzvy číslo 2_22_002_Šablony pro MŠ a ZŠ I OP JAK, jehož cílem je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Klíčové aktivity projektu

 • zabezpečení personální pozice školního psychologa
 • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání
 • inovativní vzdělávání žáků
 • komunitní setkávání

Projekty

 


Šablony III - podpora vzdělávání

Šablony III - podpora vzdělávání

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Název projektu: Šablony III - podpora vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017930
Operační program: OP VVV
Datum realizace: 01/2021 - 01/2022
Rozpočet projektu: 609.939,- Kč

Projekt sestává z několika klíčových aktivit

 • Poskytnutí personální podpory - školního psychologa
 • Realizace projektových dnů se zapojením odborníků z praxe
 • Zřízení vybavení a realizace klubů
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv s cílem získání a přenosu příkladů dobré praxe
 • Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování


Podpora školních aktivit - Šablony II

Šablony III - podpora vzdělávání

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Název projektu: Podpora školních aktivit - Šablony II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009896
Operační program: OP VVV
Datum realizace: 01/2019 - 12/2020
Rozpočet projektu: 1.339.711,- Kč

Projekt sestává z několika klíčových aktivit

 • Poskytnutí personální podpory - školního psychologa, školního asistenta ve školní družině
 • Realizace projektových dnů se zapojením odborníků z praxe
 • Zřízení vybavení a realizace klubů: klub zábavné logiky a deskových her, badatelský klub
 • Osobnostně profesní rozvoj pedagogů se zaměřením na čtenářskou gramotnost, cizí jazyky, ICT, společné vzdělávání, polytechnické vzdělávání, projektovou výuku a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření - účast na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv s cílem získání a přenosu příkladů dobré praxe
 • Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování


Personální podpora a rozvoj extrakurikulárních aktivit na základní škole

Šablony III - podpora vzdělávání

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Název projektu: Personální podpora a rozvoj extrakurikulárních aktivit na základní škole
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003123 
Operační program: OP VVV
Datum realizace: 1/2017 - 12/2018
Rozpočet projektu: 819.785,- Kč

Projekt sestává z několika klíčových aktivit

 • Poskytnutí personální podpory - školního psychologa
 • Osobnostně profesní rozvoj pedagogů se zaměřením na čtenářskou gramotnost - účast na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv s cílem získání a přenosu příkladů dobré praxe
 • Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování