Drobečková navigace

Úvod > Projekty > Učitel - spolutvůrce klimatu třídy

Učitel - spolutvůrce klimatu třídy

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE.

Název projektu: Učitel - spolutvůrce klimatu třídy
Rozpočet projektu: 81.450,- Kč z toho dotace 65.000,- Kč
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Datum realizace: 1. 9. 2017 - 30. 6. 2018

Projekt primární prevence, jehož cílem je:

  • osvojit si metodiku vedení třídnických hodin s ohledem na prvky sociální a osobnostní výchovy
  • obohatit dosavadní znalosti o nové interaktivní metody vztažené k činnostem probíhajícím v třídnické hodině
  • vést pedagogy k tvořivosti a odvaze experimentovat s novými didaktickými postupy
  • teambuilding pedagogického sboru
  • angažovat žáky ve věcech spojených s jejich třídou.

Klíčové aktivity projektu:

  • vzdělávání pedagogického sboru v oblasti vedení třídnických hodin
  • vedení třídnických hodin a adaptačních kurzů pro žáky 1. a 6. ročníku
  • sdílení zkušeností pedagogů

Projekt Moravskoslezského kraje