Drobečková navigace

Úvod > Aktivity školy > Sborové zpívání

Sborové zpívání

Naše škola je kromě jiného i plná hudby. Všechny děti mají stejné předměty jako všude jinde. Od 2. třídy si však vybírají volitelný předmět. Zájemci o hudbu si zpravidla volí sborové zpívání. Žáci se učí nejen zpívat, hrají také na různé nástroje a věnují se ve větší míře i vícehlasému zpěvu. V rámci volnočasových aktivit mají možnost učit se hře na flétnu. Výuku hry na jiné nástroje nabízíme za velmi příznivou cenu ve spolupráci se soukromou ZUŠ Krnov.

Žáci si v hudební výchově poradí s různými tématy, provádějí praktické hudební činnosti, rozvíjejí své hudební dovednosti, tvoří doprovody či úpravy písní, taktují, hrají ve skupinkách, improvizují, připravují různá vystoupení. Vědomosti i dovednosti se jim učitelé snaží předávat atraktivní formou, aby hudba byla přirozenou součástí a zájmem.

DominoZa velmi důležité a přínosné je považováno, že zájemci zpívají od první do deváté třídy postupně v pěveckých sborech Mini Domino, Sluníčka, Cvrčci a Domino. Ve sboru nacvičují písně lidové, jazzové, populární, a to jak české, tak cizojazyčné. Od jednohlasu se propracují až k náročným čtyřhlasým písním. Děti zpívají mj. také anglicky, španělsky, hebrejsky. Ke zpěvu je zajištěn klavírní doprovod, na mnoho hudebních nástrojů hrají sami žáci. Nejčastěji využívanými nástroji jsou flétny a housle, ale třeba také kytary, saxofony a bicí. Nástrojová hra děti rovněž výborně motivuje. Specialitou našich sborů, zejména sboru Domino, která u posluchačů vyvolává nadšení, je výraz a pohybové ztvárnění písní, jež děti baví a zároveň dodává písním i koncertům žádanou "šťávu". 

Naše děti vystupují na akcích a koncertech pro rodiče, veřejnost, známé osobnosti, účastní se přehlídek a soutěží, cestují po ČR i po světě. Domino získalo mnoho domácích i světových ocenění. Sbory jsou úspěšně prezentovány v novinách, televizi, na internetu a vydaly již několik CD. Škola spolupracuje se ZUŠ V. Kálika Opava. Cimbálovou muziku ZUŠ vede náš pedagog Roman Kubala.

Za zmínku stojí určitě to, kam naši žáci směřují po základní škole. Ti, kteří se hudbě chtějí věnovat profesně, odcházejí na konzervatoře a dále pak na akademie múzických umění. K nejúspěšnějším patří Jakub Žídek, nynější šéfdirigent ostravského divadelního muzikálového oddělení. Markéta Martiníková absolvovala JAMU, nyní ji můžeme vidět v pražských muzikálech. Stejně tak i další naši absolventku Geni Ciatti, jež vystupuje v muzikálu Děti ráje. Několik dalších našich absolventů hraje a zpívá v symfonických orchestrech, např. Václav Čížek působí v prestižním hudebním tělese Collegium 1704.


Mini Domino

Mini Domino

Ve sboru zpívají předškolní děti ve věku od 3 do 6 let a dále přípravou procházejí zájemci z řad žáků první třídy.

Hravou formou rozvíjejí své schopnosti sluchové analýzy tónů, zvuků a rytmu. Zapojují a rozšiřují svůj hlas. Písně doprovázejí pohybem. Hlavní náplní zkoušek je nácvik českých lidových a umělých písní. Za dobu působení sboru děti vystupovaly na vánočních koncertech, setkaly se se světovými dirigentkami na workshopech a koncertech. Zpívaly také seniorům a na dalších vystoupeních společně s našimi školními sbory (Sluníčka, Cvrčci, Domino). Sbor vede Mgr. Šárka Tolochová.


Sluníčka

Sluníčka

Sluníčka zpravidla navštěvují děti druhých a třetích tříd. Sbor založila v září 1994 PaedDr. Ivana Kleinová a působila v něm do roku 2002. Poté předala vedení sboru Mgr. Jaroslavě Ševčíkové a později sbor vedla Mgr. Miroslava Řeháková. V současnosti je sbormistryní Sluníček Mgr. Šárka Tolochová. Sborový repertoár tvoří písně lidové, jazzové i populární; české i zahraniční. Svým pěveckým působením chtějí Sluníčka rozzářit úsměvy na tvářích všech svých posluchačů na pravidelně organizovaných školních vánočních a jarních koncertech, ale také na vystoupeních pro předškoláky, seniory a na akcích města Opava.

 


Cvrčci

Cvrčci

Cvrčci (děti od 9 do 11 let) jsou přípravným sborem pro Domino. Sbor Cvrčci má nejdelší historii, byl založen již v roce 1988 paní učitelkou Jiřinou Borkovou. Od roku 1989 začala se sborem spolupracovat paní učitelka Ivana Kleinová, která je až dosud jeho sbormistryní a uměleckou vedoucí. Klavírní doprovod zajišťuje náš bývalý žák Tomáš Mludek. Repertoár sboru je široký. Instrumentální doprovody k písním hrají sami zpěváci. Sbor dosahuje velmi dobrých výsledků a získává různá ocenění u nás i v cizině (např. absolutní prvenství v soutěži DPS v Havířově s postupem do celostátní přehlídky). Sbor byl vybrán k uvedení cyklu P. Ebena V trávě na mezinárodním festivalu Krajina zpěvu v Šumperku a účinkoval v opavském Slezském divadle v operách Příhody lišky Bystroušky, Carmen, Brundibár. Cvrčci vystupují na koncertech v Opavě i na koncertních zájezdech. PaedDr. Ivana Kleinová byla asistentkou sbormistra prof. Lumíra Pivovarského, je členkou celostátní odborné rady pro dětský sborový zpěv a úspěšně soutěžila v celostátní anketě o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos.


Domino

DominoDominoDomino je dětský pěvecký sbor žáků 6. - 9. třídy při Základní škole Ilji Hurníka v Opavě. Sbor založila v roce 1993 sbormistryně Ivana Kleinová. Sbor je nositelem řady ocenění a držitelem mnoha domácích i zahraničních cen, z těch nejnovějších stojí za zmínění zisk stříbrné medaile na World Choir Games v lotyšské Rize v červenci 2014 či Zlatý oříšek 2013. Pěvecké a instrumentální umění sboru mohli obdivovat posluchači nejen u nás, ale i ve Španělsku, Německu, Lucembursku, Polsku, Francii, Švýcarsku, Rakousku, Švédsku, Chorvatsku, Bulharsku, Izraeli, Kanadě, Anglii, Itálii...

Sbor také spolupracoval s předními osobnostmi našeho kulturního života. Byli to například Radovan Lukavský, Iva Bittová, Ilja Hurník, Petr Eben, Miloš Štědroň, Lukáš Vondráček, Petra Janů. Dále spolupracuje s anglickým skladatelem a dirigentem Bobem Chilcottem, katalánskou sbormistryní Elisandou Carrasco a izraelskou sbormistryní Naomi Faran.

Veškeré informace o Dominu včetně aktualit, galerie apod. naleznete na webu sboru. Činnost sboru Domino je podporována Střediskem volného času Opava.