Drobečková navigace

Úvod > Aktivity školy > Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity

Snažíme se vyplnit volný čas našich žáků také po skončení vyučování. Chybí vám nějaký kroužek? Podělte se s námi o váš nápad. Do kroužků se hlaste u jednotlivých vedoucích. 

Výtvarný kroužek

Ve výtvarném kroužku děti zdokonalí své dovednosti v kresbě a malbě, okrajově se budeme věnovat také grafice. Zaměříme se i na netradiční výtvarné techniky, např. reliéfní malbu, frotáž či enkaustiku.

Úterý 14:00 - 16:00 6. - 9. ročník Vedoucí: Romana Opatová

Tvořivá laboratoř

Cestou experimentování a bádání ve světě přírodních věd děti aktivně přicházejí na to, jak svět funguje. Učí se kriticky pracovat s informacemi, plánovat si svou práci a rozdělovat si ji v týmu. Mají možnost si při řešení úkolů vyzkoušet mnoho různých rolí a zjišťovat tak a hodnotit své silné i slabé stránky.

Středa 14:30 - 16:00 ŠD Vedoucí: Kamila Světlíková

Malý kuchtík / International Cooking

V kroužku zaměřeném na vaření se děti naučí připravovat jednoduché pokrmy české i mezinárodní kuchyně. Při přípravě pokrmů budeme rozvíjet kreativitu a fantazii, seznámíme se s pravidly zdravé výživy a etiketou stolování.

Úterý 14:30 - 16:00 ŠD Vedoucí: Naděžda Blažková
Čtvrtek 14:30 - 16:00 ŠD Vedoucí: Věra Tellingerová
Pondělí 14:15 - 15:40 6. - 7. ročník Vedoucí: Pavla Skazíková (co 14 dní)
Úterý 14:15 - 16:00 8. - 9. ročník Vedoucí: Jana Kravarová

Konverzace v AJ s rodilým mluvčím

Neformální konverzace o tématech každodenního života. Smyslem kroužku je plně se otevřít cizímu jazyku a ztratit zábrany pro jeho používání v praktických situacích.

Čtvrtek 13:45 - 14:30 3. - 5. ročník Vedoucí: John Cooke-Welling

Sportovní hry

Náplní kroužku jsou různorodé sportovní hry či cvičení (míčové hry, opičí dráhy, posilování, hry na zlepšení koordinace a správného držení těla aj.) Hlavním cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a rozvíjet kladný vztah k pohybu.

Pondělí   14:00 - 15:30 ŠD 1. - 3. ročník Vedoucí: Petra Sedlářová
Čtvrtek  14:00 - 15:30 ŠD Vedoucí: Petra Sedlářová

Aerobik, dětská zumba

Kombinace aerobiku a tanečních prvků. Děti se naučí vnímat hudbu a rytmus. Učíme se jednoduché taneční choreografie na oblíbené písničky a hrajeme taneční hry. Vhodné pro dívky i chlapce.

Středa  14:30 - 16:00 ŠD Vedoucí: Petra Sedlářová

Čtenářský kroužek

Podpora čtenářství a čtenářské gramotnosti formou her a tvořivých činností.

Úterý 13:00 - 13:45 3. ročník Vedoucí: Radka Daníšková Chylková

Volejbal

Kroužek je zaměřen na rozvoj fyzické kondice a nácvik techniky volejbalu. Vhodné pro dívky i chlapce.

Čtvrtek  14:15 - 15:45 6. - 9. ročník Vedoucí: Radek Kramář

Florbal

Kroužek rozvíjí nové dovednosti a schopnosti kolektivní hrou. Děti se naučí ovládat florbalovou hokejku, prohloubí si týmového duch a smysl pro fair play. Kroužek je orientován také na rozvoj rychlosti, obratnosti a fyzické zdatnosti obecně.

Úterý  14:15 - 15:30 dle zájmu Vedoucí: Roman Dostál

Keramika

V tomto oblíbeném kroužku se děti naučí pracovat s keramickou hlínou, naučí se rozvíjet svou fantazii a kreativitu, zaměříme se i na arteterapeutické prvky při práci s hlínou.

Úterý 14:00 - 15:00 začátečníci Vedoucí: Kamila Světlíková
Úterý 15:00 - 16:30 pokročilí Vedoucí: Kamila Světlíková

Šikulky

Tvořivé činnosti s různými materiály.

Pondělí 14.30 - 16:00 ŠD Vedoucí: Kamila Světlíková

Školní televize

Jak vzniká reportáž, na co myslet při natáčení a jak sestříhat video se naučí účastníci v kroužku Školní televize. O výsledky své práce se podělí na školním webu.

Dle aktuálních akcí 2. stupeň Vedoucí: Radim Kříž

Psaní na klávesnici všemi 10 prsty

V kroužku mohou děti získat mistrnou klávesnicovou gramotnost, která je uplatnitelná při dalším studiu i práci. Žáci se mohou také zapojit do soutěží v oblasti zpracování textů, ve kterém je Česká republika díky programované výuce ZAV už deset let nejúspěšnější zemí světa. Pravidelně se zapojujeme do soutěží, a to nejen pro základní školy v rámci ČR, ale také pro SŠ, aktivní je i zapojení do soutěží na mezinárodní úrovni. Naši žáci patří ke špičce v celé ČR a na mistrovstvích světa dosahujeme medailových umístění.

Středa 15:00 - 15:45 4. - 9. ročník Vedoucí: Karin Solná

Matematický kroužek

Matematika, logika, sudoku a jiné aktivity pro zábavu a potěšení.

Čtvrtek 14:15 - 15:00 6. - 9. ročník Vedoucí: Tomáš Holata

Pěvecký sbor Mini Domino

Hravé zpívání pro děti od 3 do 7 let. Rozvíjíme své hlásky, učíme se zábavné písničky. Připravujeme vystoupení nejen pro rodiče. Pomocí hudby rosteme s větší intenzitou a rozsahem. Nejdůležitější však je, že nás to baví.

Úterý   15:30 - 16:15 3 - 7 let Vedoucí: Š. Tolochová, I. Kleinová

Pěvecký sbor Domino

V dětském pěveckém sboru Domino zpívají děti naší školy. Zpěváci se učí společně zpívat písně lidové i populární. Hlavním cílem je zpívat srdcem a rozdávat radost posluchačům u nás i v zahraničí. Stránky sboru zde.

Čtvrtek    17:00 - 18:15 5. - 9. ročník Vedoucí: I. Kleinová, Šárka Tolochová

Výuka hry na hudební nástroje

Ve spolupráci se soukromou ZUŠ Krnov probíhá v naší škole výuka hry na hudební nástroje. V současné době ZUŠ nabízí hru na kontrabas, kytaru klasickou i basovou, housle, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klávesy, klavír. Jelikož výuka probíhá zejména individuálně, je počet přihlášených zájemců limitován kapacitními možnostmi vyučujících. Máte-li zájem o výuku, zašlete mail na reditel@zsochranova.cz s uvedením jména dítěte, třídy a požadovaného hudebního nástroje.