Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Provoz ŠD a ŠK

Provoz ŠD a ŠK

Školní družina a školní klub jsou umístěny v budově 1. stupně na Pekařské ulici. O přijetí žáka k činnosti ŠD/ŠK ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací, zájmové činnosti a další podobné činnosti spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky.

Činností vykonávaných ŠD a ŠK se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce.

Provozní doba

Denně od 6:00 do 7:45 a dále od 11:45 do 17:00.

Oddělení školní družiny

Oddělení Třídy Vychovatelka
Žirafky 2. A Věra Tellingerová
Berušky 3. A, 3. B Kamila Světlíková
Koťata 1. A, 4. A Petra Sedlářová
Sovičky 1. B, 5. A, 5. B Naděžda Blažková

Vyzvedávání žáků

Při vyzvednutí žáka ze ŠD zvoňte na zvonek příslušného oddělení a vyčkejte v přízemí před budovou školy. V době od 6:00 – 7:30 a od 15:00 – 17:00 zvoňte na Koťata.

Odchod žáka v jinou dobu, než je uvedeno na přihlášce

  1. předání rodičům nebo jiné odpovědné osobě
  2. jen na základě písemné omluvenky, kde musí být jméno žáka, datum, hodina odchodu, podpis zákonného zástupce
  3. nelze žáka propustit na základě telefonického hovoru s rodiči

Děkujeme za pochopení, chráníme bezpečnost žáků.

Akce školní družiny

Na všechny akce ŠD dostávají žáci informace s návratkou. V případě zájmu o danou akci pošlete návratku co nejdříve. Počet míst je omezen a bývá rychle obsazen. Sledujte webové stránky školy s aktuálními informacemi a FB.

Doporučení pro rodiče

Žáci by si měli nosit do školní družiny svačinku a pití na odpoledne. Vybavte své děti podepsaným oblečením v tašce pro odpolední pobyt venku. Dotazy, nejasnosti, nápady řešte osobně s vychovatelkou.

Kroužky ŠD a ŠK

Kroužky začínají v pondělí 18. 9. 2023. Do kroužků organizovaných ŠD odvádí žáky vychovatelka nebo učitelka, která je po ukončení předá zpět do oddělení ŠD.

Výše úplaty

Úplata za režii ve školní družině činí 900,- Kč na celý rok, platbu je možné rozdělit do dvou splátek.

  • září – prosinec: 360,- Kč, splatnost do 30. září
  • leden – červen: 540,- Kč, splatnost do 31. ledna

Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na bankovní účet č. 181721068/0300 (do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte a jeho třídu).

Platbu můžete uskutečnit v hotovosti u vedoucí vychovatelky Kamily Světlíkové.