Drobečková navigace

Úvod > O škole > Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace, se sídlem Ochranova 6, 746 01 Opava, IČO: 70999236, jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Základní škola Ilji Hurníka Opava zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud Základní škola Ilji Hurníka Opava zpracovává vaše osobní údaje, máte právo

  • požadovat od Základní školy Ilji Hurníka Opava informaci o zpracování vašich osobních údajů
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Základní školou Ilji Hurníka Opava
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Základní školou Ilji Hurníka Opava jsou nepřesné)
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Základní školou Ilji Hurníka Opava, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní školou Ilji Hurníka Opava
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní škole Ilji Hurníka Opava
  • podat stížnost dozorovému orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů)

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči Základní škole Ilji Hurníka Opava uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Základní školu Ilji Hurníka Opava

p. Luděk Mandok

+420 724 289 323

ludek.mandok@aircoma.cz