Drobečková navigace

Úvod > Aktivity školy > EVVO

EVVO

"Až vykácíte poslední strom, zabijete posledního živočicha a otrávíte poslední kapku vody, přijdete na to, že peníze se nedají jíst." 

Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) jsou přirozenou součástí školního života. Usilujeme o rozvoje ekologické gramotnosti dětí, ovlivnění hodnotových žebříčků směrem k nekonzumním kvalitám lidského života či podporu zdravého životního stylu.

Při ekologické výchově dbáme na zprostředkování poznatků prostřednictvím široké škály aktivizačních a prožitkových metod, forem práce a materiálů, které na jedné straně podněcuji indviduální rozvoj, na straně druhé posilují sociální kooperaci.

Naučná tabule na zahradu

Čemu se věnujeme?

  • třídíme odpad
  • sbíráme starý papíru, hliník, použité baterie a drobné elektrospotřebiče
  • organizujeme exkurze, besedy i pobytové akce (PDF) s environmentálním zaměřením
  • bádáme v přírodě
  • pečujeme o školní zahradu (PDF)
  • realizujeme tématické projekty nebo projektové dny
  • spoluúčastíme se osvětových akcích pro veřejnost (Den stromů, Den Země)
  • vysazujeme stromy na veřejných prostranstvích

Recyklohraní