Drobečková navigace

Úvod > O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Statutární město Opava
Horní náměstí 382/69
746 01 Opava

Základní účel zřízení - školní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, rozšířená výuka hudební výchovy, školní klub

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Základní škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna - výdejna
 • Školní klub

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace
  Ochranova 1244/6
  746 01 Opava

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace
  Ochranova 1244/6
  746 01 Opava

 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí - pátek (září - červen)
  8:00 - 14:30 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 553 714 065

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.zsochranova.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace
  Ochranova 1244/6
  746 01 Opava

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Datová schránka

  bunmmvg

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181721068/0300

6. IČO

70999236

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skola@zsochranova.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): bunmmvg

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace, Ochranova 1244/6, 746 01 Opava

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv (PDF)

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní školou Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvkovou organizací poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.