banner stranka

 

  NPZP povinn publicita banner A4 cmyk

Název projektu: Otevři oči, nastraž uši...
Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí České republiky
Datum realizace: 04/2019
Výše dotace: 205.800,- Kč


Realizovaný projekt umožnil 98 žákům účast na sedmidenním ozdravném pobytu v Rychlebských horách, tedy v oblasti s vyhovující kvalitou ovzduší. V rámci projektu se uskuteční dva pobytové turnusy, jejiž hlavní náplní je ekologický výukový programem realizovaný Ekocentrem Rychleby.

sfzp 2 sfzp 3
   
sfzp 6 sfzp 5

Program je zaměřen na environmentální etiku, ekologii a biologii. Převážná část programu je realizována v terénu za plného využití aktivizačních metod – didaktických her, diskusí, pozorování, bádání, experimentování. Program počítá s výrazným zapojením lidských smyslů do vnímání přírody dané lokality. Žáci jsou postupně provázeni od jim nejbližšího ekosystému lidského obydlí, přes ekosystém našich lesů a zemědělské krajiny až po vhled do globálních souvislostí individuálního lidského jednání. Dílčí aktivity cílí na praktickou orientaci v přírodě, prožitek, hledání příčin a řešení environmentálních problémů a povzbuzují žáka k odvaze jednat ve prospěch životního prostředí.
 

sfzp 7 sfzp 9
   
sfzp 4 sfzp 10

Aktuální článek z průběhu pobytu zde.

Fotografie z 1. turnusu zde.

Fotografie z 2. turnusu zde.

 

 Užitečné odkazy

bakalari logo


skolavakci


web odkazy

web odkazy3


jídelníček

happysnack logo


webodkazy4Aktuální videa

2022 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6