banner stranka

  NPZP povinn publicita banner A4 cmyk

Název projektu: Otevři oči, nastraž uši...
Poskytovatel dotace: Státní fond životního prostředí České republiky
Datum realizace: 04/2019
Výše dotace: 205.800,- Kč

 

Realizovaný projekt umožní 98 žákům účast na ozdravném pobytu v Rychlebských horách, tedy v oblasti s vyhovující kvalitou ovzduší. V rámci projektu se uskuteční dva pobytové turnusy, jejiž hlavní náplní bude ekologický výukový programem realizovaný Ekocentrem Rychleby.

Program bude zaměřen na environmentální etiku, ekologii a biologii. Převážná část programu bude realizována v terénu za plného využití aktivizačních metod – didaktických her, diskusí, pozorování, bádání, experimentování. Program počítá s výrazným zapojením lidských smyslů do vnímání přírody dané lokality. Žáci budou postupně provázeni od jemu nejbližšího ekosystému lidského obydlí, přes ekosystém našich lesů a zemědělské krajiny až po vhled do globálních souvislostí individuálního lidského jednání. Dílčí aktivity cílí na praktickou orientaci v přírodě, prožitek, hledání příčin a řešení environmentálních problémů a povzbuzují žáka k odvaze jednat ve prospěch životního prostředí.

 

 

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček

happysnack logo


schranka duveryAktuální videa

 

 

2019 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6