Základní škola Ilji Hurníka
Škola s rozšířenou výukou hudební výchovy
Opava, Ochranova ul.

 

 

Domů
Historie
Co nabízí naše škola?
Akce pro předškoláky
Základní informace
Šk.poradenské pracoviště
Dokumenty školy
Školská rada
Rozvrh hodin
Pedagogický sbor
Granty ESF
Školní družina a klub
Pěvecké sbory
Matematická soutěž
Reference školy
Novinové články
Arboretum pro slavíky
Fotogalerie
Videogalerie
Archiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno 26. 01. 2015

Projekt:Modernizace vzdělávání na základní škole
Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2639

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Motto: Tvořím pomůcku pro žáka, která společně s mým vedením  mu pomůže lépe poznat svět.
    
                                                                                                                  Výukové materiály zde

Jak nastavit webové rozhraní?

 

Informace a aktuality:

 

JÍDELNÍČEK
Zařízení školního stravování Opava

 

MŠMT
Ministerstvo školství

 

DUM.RVP
Digitální učební materiály

 

AŠSK
Přehled TV soutěží

 

Wikipedie
Otevřená encyklopedie

 

KVIC
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedag. pracovníků

 

NUOV
Národní ústav odborného vzdělávání

 

Česká škola
Informační server o českém školství

 

 

 

Úspěšný žák při testování:

Ocenění společnosti Scio

 

 
AKTUALITY

 

Seznam přijatých žáků do prvních tříd pro školní rok 2015/2016
Hledáte nejlepší školu pro své dítě?
Zde je krátké video o nás.
(na www.youtube.com)

Projekt školní zahrady Arboretum pro slavíky

Opět jsme se zapojili do projektu Česko sportuje - Sazka Olympijský víceboj.
Zábava se Čtyřlístkem - žáci 1. až 3. třídy plní zajímavé úkoly ve Sportovní žákovské knížce.

Spolupráce se ZUŠ Václava Kálika

Webové stránky Domino

Naše škola  (spolu s dalšími 169 školami ČR) se zapojila do šetření ICILS (International Computer and Information Literacy Study).
Školní zpráva - obsahuje výsledek naší školy v kontextu ostatních zapojených škol v ČR a vybraná další zjištění.

Školní časopis Svorka - 1. díl, 2. díl
 

     
  02. - 06. 02. 2015 Lyžařský výcvik 2. - 5. ročníku v Tošovicích
     
  01. - 06. 02. 2015 Lyžařský kurz 8. - 9. ročníku - chata Lucka, Václavov u Bruntálu
     
  16. - 17. 01. 2015 Zápis do 1. třídy se uskuteční v budově na Pekařské ul.
v pátek 16. ledna 2015 od 14 do 18 hodin
v sobotu 17. ledna 2015 od 8 do 11 hodin
     
  16. 01. 2015 Žáci 1.A se zúčastnili animačního programu Giganti doby ledové. Nejprve pomocí vlastních těl sestavili stroj času, aby se přenesli do doby ledové a splnili tři lovecké zkoušky. Poté lovili pravěké zvíře. Nakonec se ohřáli v jeskyni u pravěkého ohně.
     
  10. 01. 2015 Tradiční Den otevřených dveří  pro předškoláky připravují i pro Vás a Vaše děti na Základní škole Ilji Hurníka v Opavě. Ten letošní s názvem Za zvířátky do pohádky proběhne již v sobotu 10. ledna 2015 od 9,00 do 11,00 hodin v budově školy na Pekařské ul.č.77 v Opavě.
     
  05. 01. 2015 Tříkrálová sbírka
Žáci 4. A, 4. B a 5. B vyrobili dárky pro koledníky Tříkrálové sbírky. Pracovnice Charity Opava děti velice pochválila a byla jim za dárečky velmi vděčná.
     
  04. - 09. 01. 2015 Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku - chata Lucka, Václavov u Bruntálu
1. den - rozlyžování u chaty a večerní program
2. den - lyžování u Pawlina
3. den - zdokonalování na svahu
4. den - běžky a bazén v Bruntálu
5. den - čtyřsedačka na Čerťáku
6. den - úklid a odjezd domů
Chystáme video (již brzy)
     
  19. 12. 2014 Výzva Emisařů Slezského gymnázia k zapojení do fotografické soutěže pro žáky základních škol Jak to vidíme my.
Doba trvání soutěže kopíruje hlavní téma - topnou sezónu 2014/2015, výstava fotografií se uskuteční v březnu 2015. Garantem soutěže je náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek a na vítěze proto jistě čekají lákavé ceny!

Žáci 5. B již počtvrté potěšili seniory v domově Vila Vančurova. Tentokrát babičkám a dědečkům zazpívali koledy a vánoční písně a zahráli na hudební nástroje. Dívky zpívaly i sólově a chlapci předvedli své taneční a herecké umění. Závěr patřil společnému zpívání, hraní a předávání dárečků. A pak už se děkovalo, povídalo, hodovalo... Prožili jsme spolu krásné předvánoční chvíle.
Video

     
  18. 12. 2014 Vánoční besídka a spaní ve škole 9.A a 6.A
     
  11. 12. 2014 8. A v ZOO Ostrava
     
  09. - 10. 12. 2014

 

VÁNOČNÍ KONCERTY naší školy s názvem Došli jsme k vám na koledu v sále Na rybníčku v Opavě.
Pro prvňáčky, sbor Pramínek, to byla jejich první veřejná vystoupení. Zazpívali pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny Kupkové, na klavír jej doprovázel Mgr. Jan Nenička. Vystoupení byla pro děti náročná, ale slovy jednoho z žáků: „Líbí se mi to, co tady děláme…“
foto Domino 9.12., foto 10.12., video
     
  05. 12. 2014 Mikuláš, andělé a čerti ve škole
     
  03. 12. 2014 2. kolo Opavské školní ligy v MINIHÁZENÉ ve Víceúčelové hale v Opavě
Naši školu reprezentovaly dvě družstva:
1. družstvo - děti 1.- 3. třída (Fajkusová V., Čechová V., Benda L., Jelínek J., Pchálek O., Hranoš V., Košárek M., Černoch A.)
2. družstvo - děti 4.- 5. třída (Leksová K., Foltýn O., Vašíček O., Vala F., Šenk P., Hanslík J.)
Umístění: 3. místo ZŠ Ilji Hurníka 2, 7. místo ZŠ Ilji Hurníka 1
Nejlepší střelci: 2. místo Vašíček O. - ZŠ Ilji Hurníka - 27 gólů
     
  02. 12. 2014 Mikulášská diskotéka
Poděkování patří Danielu Chládkovi za hudební i světelnou produkci, babičce Jirky Šimčíka za dort pro vítěze tomboly a maminkám Hanky Kurkové, Adélky Provázkové, Klárky Rožnovské a Andrei Korduliakové za občerstvení.
     
  28. - 29. 11. 2014 Výtvarná soutěž KAPŘÍCI
Děti ze 4. A a 5. B se zapojily do výtvarné soutěže Kapříci, která byla pořádána v rámci VII. ročníku dvoudenní výstavy a přehlídky Advent na zemědělské škole.
     
  28. 11. 2014 V pátek vystoupilo Domino se svým programem v kostele v Radkově

V pátek 28. 11. se v naší škole uskutečnilo okresní kolo soutěže Bible a my. Žáci a studenti se utkali ve znalostech této knihy ve čtyřech kategoriích. Naší školu zastupovalo 6 žáků. Ve III. kategorii zvítězila Hanka Kurková a získala tak možnost zúčastnit se celostátního kola. Blahopřejeme!

     
  26. 11. 2014 Pěvecká soutěž EUROTOPIA
Patnáct zpěváčků z 2. A a 5. B soutěžilo v pěvecké soutěži, která se uskutečnila v Obecním domě. Děti soutěžily v sólovém zpěvu i v pěveckých skupinách.
V I. kategorii zvítězila Karolínka Klímková, na 2. místě se umístila Vanesska Fajkusová. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu za nácvik, krásné výkony a vzornou reprezentaci školy. Vítězky získaly hodnotné ceny a diplomy, ostatní děti dostaly obrázky s ručně malovaným ptáčkem zpěváčkem. Video
     
  25. 11. 2014 Kateřinská laťka - soutěže ve skoku vysokém kateřinských škol se zúčastnilo 45 soutěžících ze ZŠ I. Hurníka a ZŠ Vrchní - výsledky
     
  21. - 22. 11. 2014  Noc z pátku na sobotu prožili žáci 5.B ve škole. Čas vyplnili spoustou netradičních her.

Indiánský den v I.A
21.11. 2014 se děti z I.A proměnily v indiány, naučily se indiánský pokřik, vyrobily indiánské čelenky, vyslechly indiánskou pohádku a plnily úkoly, za které získávaly barevná pírka…

     
  20. 11. 2014 Okresní kolo v plavání
ve svých kategoriích byli úspěšní jako jednotlivci tito žáci:
1. místo Jan Sonek (4.A)
3. místo Tomáš Postupa (7.A)
6. místo Ondřej Mikuš (9.A)
- foto, celkové výsledky

Děti z 2.A si „zkusily jízdu“ historickým vlakem v animačním programu Z Opavy, z Opavy rychlík jede do Prahy v Obecním domě.

     
  19. 11. 2014 Ve středu 19. listopadu navštívili předškoláci z mateřské školy Mnišská naši školu. Nejprve si ve 2.A společně zazpívali, popovídali si o podzimu a naučili se píseň Listopad. S písní na rtech přešli do 4.B, kde se naučili říkanku, u které si zacvičili. Potom společně se staršími dětmi vyráběli podzimní čelenku, povídali si o podzimu a nakreslili obrázek.
Čas návštěvy rychle utekl a malí předškoláci museli odejít. Dětem i paní učitelkám se u nás velmi líbilo. Všichni se už těšíme na příští návštěvu.
Děti a paní učitelky 2.A a 4.B
     
  14. 11. 2014 Projektový den na téma Kyberšikana
Nebuď oběť - rizika internetu a komunikačních technologií
     
  13. 11. 2014 Den otevřených dveří v 1.A. Přítomno bylo všech 24 žáků a stejný počet maminek, tatínků, babiček, dědečků i tet.
     
  08. 11. 2014 Vítání občánků
Dvanáct dívek ze 4. B a 5. B přivítalo v obřadní síni MDKPB písničkami a básničkami asi padesátku miminek mezi občany statutárního města Opava. Sólo zpívaly Veronika Giňová, Valentýnka Hartmannová a Natálka Ondřejová. Na flétnu hrála Dominika Gebauerová, na zvonkohru Maruška Švecová. Za „nádherné“ vystoupení a „něžný“ zpěv sklidily dívky potlesk a obdiv. Nejen paní matrikářky byly překvapené, že dívky nechodí do hudebních tříd. Dívky si zaslouží o to větší pochvalu a také velké poděkování za vzorné vystupování na veřejnosti.
Poděkování Magistrátu města Opavy
     
  08. - 09. 11. 2014 Ve dnech 8. - 9. listopadu se zúčastnilo Domino celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů Porta musicae v Novém Jičíně. Na 10. ročník byly pozvány přední české dětské pěvecké sbory, které se na Porta musicae za dobu její existence umístily na prvních místech a doposud prokazují vysokou uměleckou úroveň.
     
  03. - 05. 11. 2014 Sběr starého papíru. Kontejner bude přistaven na Pekařské.
     
  do 31. 10. 2014 Dětský čin roku - ZAPOJTE SE DO HLASOVÁNÍ dětské poroty
Andrejka Wagnerová se dostala do semifinálové třicítky. Její příspěvek je o dobrém skutku celé třídy, jmenuje se Chodíme za babičkami a dědečky a soutěží v kategorii Kolektivní pomoc. Vítězové i jejich školy získají krásné odměny.
     
  27. - 29. 10. 2014 Podzimní prázdniny
     
  24. 10. 2014 1.A hostila předškoláky z MŠ Mnišská

Vyhodnocení čtenářské soutěže v sázení „mrkvičky“ v 1.A. Nejpilnější čtenáři se stali PŘEBORNÍKY.

     
  21. 10. 2014
v 10 hod.
Projektový den zaměřený na environmentální výchovu dětí s názvem Na stejné zemi co my, bydlí tu s námi stromy. Součástí bude také slavnostní otevření nové školní naučné zahrady na Pekařské ulici. Obnova této zahrady byla financována SM Opava z projektu Arboretum pro slavíky a do zahradnických prací se zapojila řada dětí, rodičů a učitelů. Zveme proto všechny příznivce naší školy v 10, 00 hod na zahradu naší školy na Pekařské ulici č.77. Čeká vás vystoupení našich pěveckých sborů Pramínek a Sluníčka, soutěže, můžete si prohlédnout naši školu, zavzpomínat. Vždyť naši školní budovu na Pekařské ulici čeká příští rok 85. výročí založení a možná také právě i vy jste se zde učili číst, psát a počítat. Těšíme se na Vás.    pozvánka
Den stromů v 1.A
     
  16. 10. 2014 Volby do školské rady
Výroční členská schůze SRPŠ
Třídní schůzky

Koncert pěveckého sboru Domino v kostele sv. Václava

     
  od 13. 10. 2014 Nová pracovní doba školní psycholožky
     
  11. 10. 2014 Hrátky se zvířátky a úklid zahrádky aneb 5. B opět u seniorů
5. B se zapojila do celorepublikového dobrovolnického projektu 72 hodin pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ(v rámci projektu proběhlo v Česku 442 dobrovolnických akcí, do kterých se zapojilo 21 400 lidí, zejména mládeže a dětí školního věku) a znovu navštívila seniory v domově Vila Vančurova. Tentokrát děti potěšily babičky, dědečky i zaměstnance svými domácími mazlíčky. Také pilně a zvesela pracovaly na zahradě senior centra. Prožili jsme krásné a obohacující společné sobotní dopoledne. Děti byly velice pochváleny. Velmi děkujeme dětem i rodičům.
Mgr. Edita Kubalová, Mgr. Radim Kříž
Region, video, informace, tisková zpráva
     
  10. 10. 2014 Děti z 2.A poznaly Opavu ve středověku v animačním programu v Obecním domě.
     
  09. 10. 2014 Přijetí sboru Domino u primátora při příležitosti získání stříbrné medaile v Rize

Děti z 2.A se zapojily v rámci týdne knihoven čtenářského maratonu.
S paní knihovnicí z Kateřinek střídavě četly z knihy Lenky Rožnovské Tatínku, nezlob 30 minut.

     
  08. - 14. 10. 2014 Logická olympiáda pro žáky 2. stupně
     
  03. 10. 2014 Den zvířat - 1.A
     
  01. 10. 2014 Ve Víceúčelové hale v Opavě proběhlo první kolo školní ligy v MINIHÁZENÉ dětí z 1. stupně. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 škol a družstvo naší školy si vybojovalo krásné 5. místo.
Družstvo naší ZŠ: Adéla Škrobánková, Kateřina Leksová, Ondřej Vašíček, Ondřej Foltýn, Petr Šenk, Jakub Hanslik, Filip Vala a Vojtěch Hranoš.

Bavíme se na bowlingu - 9.A

     
  30. 09. 2014 Už je to uděláno...: Děti z 2. B a 4. A si v rámci ČSP zahrály na pomocníčky kouzelníčky. A až bylo uděláno a až bylo hotovo, chodníček ke škole byl... k nepoznání...

Žáci 5. B se zapojili do jubilejního 10. ročníku celorepublikového projektu Dětský čin roku. Zde si můžete přečíst jednotlivé příspěvky.

     
  29. 09. 2014 Opékání na zahradě školy - 6. třídy
     
  29. 09. - 19. 10. 2014 Velká interaktivní výstava se stavebnicí MERKUR v OC Breda
     
  28. 09. 2014 Veřejný běh kolem komína Modelu
     
  25. 09. 2014 5.B vyrazila na vlastivědnou exkurzi do Prahy - video
     
  18. 09. 2014 Školní In-line závody v OC Breda
VERONIKA ČECHOVÁ (1.A) - 3. místo
JAKUB JELÍNEK (2.B) - 1. místo
VALÉRIE ŽURKOVÁ (4.B) - 3. místo
FILIP KUBALA (6.A) - 2. místo a další
     
  15. 09. 2014 Žáci 1.A se zúčastnili s paní učitelkou vítání prvňáčků na Horním náměstí. Akci pro prvňáčky opavských škol pořádal Magistrát města Opavy spolu se Střediskem volného času v Opavě a městskou policií.
     
  11.-12. 09. 2014 Adaptační kurz 6.A - Mokřinky
     
  06. 09. 2014 V sobotu 6.9. vystoupil sbor Domino při zahájení Dnů evropského dědictví v Opavě. Děti zazpívaly v kostele sv. Václava při odhalování unikátního obřího obrazu Zavraždění svatého Václava.
     
  05. 09. 2014 Domino vystoupilo v Milostovicích u památníku československých legií.
     
  04. - 05. 09. 2014 Adaptační kurz 6.B
     
  04. 09. 2014 Ve čtvrtek 4. září vyrazili žáci z 5.B na první letošní výlet, tentokrát na kolech směr Žimrovice.
     
  01. 09. 2014 Slavnostní zahájení školního roku 2014 / 2015
     
  20. 07. 2014 Česko získalo medaili na největší světové soutěži pěveckých sborů v lotyšské Rize. Se stříbrem v dětské kategorii se do Opavy vrátil 18. července pěvecký soubor Domino. Osmého ročníku World Choir Games se účastnilo přes 27 tisíc pěvců ze 74 zemí. Slavnostní ceremoniál spojený s předáním medaile se uskutečnil 13. července ve sportovní aréně v Rize.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   

 

 

     

Naše projekty:

 

Projekt:  Modernizace vzdělávání na základní škole
Motto: Tvořím pomůcku pro žáka, která společně s mým vedením
             mu pomůže lépe poznat svět.

 

     
     
     
 

Správce webových stránek: Katerina.Cechova@zsochranova.cz

 

 

Domů | Historie | Co nabízí naše škola? | Akce pro předškoláky | Základní informace | Šk.poradenské pracoviště | Dokumenty školy | Školská rada | Rozvrh hodin | Pedagogický sbor | Granty ESF | Školní družina a klub | Pěvecké sbory | Matematická soutěž | Reference školy | Novinové články | Arboretum pro slavíky | Fotogalerie | Videogalerie | Archiv

Tento server byl naposledy aktualizován dne 26. 01. 2015