Základní škola Ilji Hurníka
Škola s rozšířenou výukou hudební výchovy a s klasickou výukou
Opava, Ochranova ul.

 

 
Hledáte nejlepší školu pro své dítě?
Zde je krátké video o nás.

Domů
Historie
Co nabízí naše škola?
Základní informace
Akce pro předškoláky
Rozvrh hodin
Pedagogický sbor
Poradenské pracoviště
Školní družina
Reference školy
Dokumenty školy
Školská rada
Pěvecké sbory
Matematická soutěž
Granty ESF
Novinové články
Fotogalerie
EduBase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno 01. 12. 2015

Projekt:Modernizace vzdělávání na základní škole
Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2639

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Motto: Tvořím pomůcku pro žáka, která společně s mým vedením  mu pomůže lépe poznat svět.
    
                                                                                                     EduBase: Výukové materiály zde

Jak nastavit webové rozhraní?

 

Informace a aktuality:

 


JÍDELNÍČEK
Zařízení školního stravování Opava

MŠMT
Ministerstvo školství

 

DUM.RVP
Digitální učební materiály

 

AŠSK
Přehled TV soutěží

 

Wikipedie
Otevřená encyklopedie

 

KVIC
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedag. pracovníků

 

NUOV
Národní ústav odborného vzdělávání

 

Česká škola
Informační server o českém školství

 

Sudoku 9x9

Sudoku 6x6

 

 
AKTUALITY

 


Přehled rozvrhů tříd platný od 30. 11. 2015

Zápis do 1. tříd se uskuteční 15. a 16. ledna 2016
Akce pro předškoláky a jejich rodiče

Od 07. 10. 2015 jsou zrušeny pevné telefonní linky na ZŠ ul. Pekařská.
všechny telefonické kontakty naleznete zde

23. 09. 2015
ZŠ I. Hurníka - "zpívající škola"
- krátká reportáž TV Polar o využití HV ve vyučovacích hodinách na 1. stupni
http://tvportaly.cz/opava/37583-opavsky-expres-23-zari-2015


Široká nabídka zájmových kroužků na naší škole
Nabídku aktivit mimo vyučování najdete zde a kroužky školní družiny zde.
 

     
  08. a 12. 02. 2016 Vážení rodiče,
také v tomto školním roce chystáme oblíbený lyžařský výcvik pro děti 2. až 5. ročníku naší školy. Proběhne ve dnech 8. až 12. února 2016 v lyžařském areálu v Tošovicích.
     
  08. a 10. 12. 2015 POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERTY
Srdečně Vás zveme na naše tradiční vánoční koncerty pro mateřské a základní školy i pro další veřejnost, které letos proběhnou ve dnech 8. a 10. prosince 2015 v kulturním sále Na Rybníčku v Opavě.

Tradiční vánoční koncerty pro rodiče našich žáků a veřejnost proběhnou opět v tyto dny od 17,00 hod.
Vstupenky se budou prodávat od 18.11. ve škole, cena je 60 Kč.
     
  01. 12. 2015 Turnaj ve hře Člověče, nezlob se! pro rodiče a děti 6. A
     
  28. 11. 2015 Začarované království na ZŠ Ilji Hurníka v Opavě
Zahajujeme první z řady akcí pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
V sobotu 28. 11. 2015 v 9:00 hodin mohou děti čarovnými klíčky odemknout několik zakletých komnat plných hudby, her, malování, vyrábění, živých zvířátek a sportování. Společně se svými rodiči mohou také zkusit pracovat se školními tablety, poslouchat cimbálovou muziku a dozvědět se co nejvíce o naší malé rodinné škole na Pekařské ulici v Opavě. Také si můžete popovídat s vedením školy u malého občerstvení a kafíčka . Po celou dobu návštěvy se budou dětem věnovat pohádkové bytosti, které jim budou dělat průvodce, aby se v začarovaném království neztratily. Ukončení akce plánujeme na 11:30, moc se na Vás těšíme. foto
     
  25. 11. 2015 Soutěže ve skoku vysokém Kateřinská laťka se zúčastnilo téměř 40 žáků naší školy. Výsledky jednotlivých kategorií:
mladší žákyně:
Trnavská Barbora (120 cm), Horáková Petra, Kamrádková Lucie (115 cm)
mladší žáci:
Mrůzek Lukáš (135 cm), Stanzel Filip (130 cm), Kurka Marek (125 cm)
starší žákyně:
Bočková Lucie, Švábová Karolína (130 cm), Havlíková Natálie (120 cm)
starší žáci:
Vala Petr (152 cm), Benda Tomáš, Pazdera Oskar, Bárta Jonáš (146 cm)

25. listopadu rozdával v 1.A Slabikáře dětem král Ota I. Děti musely splnit pět úkolů, zdolat písmenkové hory, projít zemi slabik, slovní řeku a překonat větné moře, aby se dostaly do Království čtenářů, kde získaly Slabikář od krále Oty I. Všem dětem fandili rodiče, sourozenci i prarodiče. Alena Kupková

     
  19. 11. 2015

19. - 20. 11. 2015

Třídní schůzky pro rodiče žáků od 16 hod.

Předvánoční prodejní výstava (fotografie výrobků dětí zde)

     
  18. 11. 2015 Indiánský den v 1.A 
Děti se naučily písmenko I, vyrobily si indiánské čelenky a za splněné úkoly získaly pírka. Poslechly si indiánské příběhy, prošly indiánskou stezku písmenek. Alena Kupková
     
  12. 11. 2015 Předškoláci z MŠ Pekařská navštívili 1.A. Budoucí prvňáčci si vyzkoušeli, jak se sedí v žákovských lavicích, naučily se poznávat písmenko M a při zpěvu písničky Melu, melu kávu kreslily k mlýnku barevné kruhy. Nejvíce se jim líbila práce na interaktivní tabuli. Odcházeli spokojeni a už se těší na další setkání v lednu. Alena Kupková
     
  11. 11. 2015 Aktivity výtvarné výchovy na 2. stupni
- výtvarná soutěž Barevný podzim
- Stonožka (vánoční přání - Děti pomáhají dětem)
- výtvarný kroužek 6. A
     
  09. 11. 2015 Okrskového kola školní ligy v miniházené ve víceúčelové hale se zúčastnilo celkem 11 škol! Naši školu reprezentoval tým těchto žáků:
Adam Jedlička - 1.A
Veronika Čechová - 2.A
Vanesa Fajkusová - 3.A
Jakub Jelínek - 3.A
Adam Černoch - 4.A
Ondřej Černohorský - 4.A
Martin Košárek - 4.A
Adéla Dragonová - 5.A
Nikola Trávničková - 5.A
Daniel Maďar - 5.B
Všem dětem patří velká pochvala za sportovní výkon a perfektní nasazení ve hře! Těšíme se už na další kolo!
     
  19. - 23. 10. 2015 ŠD Pekařská vyhlašuje soutěž ve SBĚRU STARÉHO PAPÍRU
V týdnu od 19. – 23. 10. 2015 bude na školní zahradě přistaven kontejner určený na sběr starého papíru. Balíky papíru noste svázané a zvážené. Sběr můžete nosit v ranních hodinách od 7,00 do 8,00 hod. a v čase odpolední družiny od 13,00 do 16,30 hod. Děti, které donesou největší množství, čeká milá odměna. Výtěžek ze sběru papíru bude použit na koupi velkého stolního fotbalu a dalších her do ŠD.
     
  19. 10. 2015 Hravá věda v 5.B
     
  08. 10. 2015 Ruce pro Opavu – akce v rámci celostátního projektu 72 hodin se zúčastnilo přes 40 rodičů s dětmi a třídními učitelkami 1.A, 2.A, 5.B. Svou prací přispěli ke zkrášlení a očistě nejbližšího okolí školy, nábřeží a parčíků.
A. Kupková, P. Musílková, S. Banašová
     
  04. 10. 2015 Zájezd do Vídně pro žáky a jejich rodiče - foto
     
  24. 09. 2015 Adaptační kurz 6. B
     
  23. 09. 2015 Kynologický kroužek
     
  17. 09. 2015 Sportovní odpoledne pro rodiče a děti ze tříd 6. A a 7. A od 16 hod.
Program: turnaj ve florbale – v tělocvičně a ve vybíjené – na hřišti, vítání jsou samozřejmě i nesportovci. Následuje opékání špekáčků.
Těší se na Vás třídní učitelky Mgr. Čechová Kateřina a Mgr. Radmila Šťastná
     
  16. 09. 2015 Školní závody na kolečkových bruslích v podzemních garážích OC Breda
Naši ZŠ reprezentovalo celkem 13 dětí: Balarin Evžen (1.A), Blažková Bára (2.A), Čechová Veronika (2.A), Sofková Tereza (3.A), Ulitzková Laura (3.A), Palinčáková Štěpánka (2.A), Jelínek Jakub (3.A), Ficková Tea (4.A), Blažek Tomáš (5.A), Černoch Adam (4.A), Kubalová Aneta (4.A), Trávničková Nikol (5.A), Winkelbauerová Kateřina (5.A)
Na stupně vítězů ve své kategorii si tentokrát stoupli:
Jakub Jelínek 1. místo, Bára Blažková 3. místo
     
  14. 09. 2015 Adaptační kurzy
V měsíci září se na naší škole uskuteční adaptační kurzy pro žáky tříd 3. A, 4. A a 6. B., které proběhnou pod vedením nestátní neziskové organizace Eurotopia. Chtěla bych velmi poděkovat Bc. Dagmar Poláškové, DiS., manažerce prevence kriminality z Magistrátu města Opavy, odboru školství, za finanční podporu na realizaci těchto kurzů. Mgr. Kateřina Kupčíková, metodik prevence
     
  01. 09. 2015 Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016
     
  30. 06. 2015 Žáci 1.A se rozloučili s 1.třídou zvesela, někteří si neváhali nasadit i klaunský nos. Celá třída přeje všem krásné prázdniny bez nehod.
     
  25. 06. 2015 Péče o miminko - třídu 1. A navštívila paní Kaniová s Miruškou a ukázala dětem, jaká byla péče o miminko dříve a nyní
     
  23. 06. 2015 Školní výlet 1. A do Hradce nad Moravicí, děti navštívily zdejší knihovnu a na zámku se seznámily s původním sklepením, sestavily most pro myšku Julii, navrhovaly pravěké hrady a převlékly se za rytíře a dvořany
     
  20. 06. 2015 Vítání občánků
V sobotu 20. června přivítaly dívky z 5. B v MDKPB nové občánky města. V programu kromě písniček, básniček, flétny a zvonkohry zazněl také klarinet v podání Dominiky Gebauerové. Velmi děkuji všem dívkám za výbornou práci a vzornou reprezentaci školy na veřejnosti po celé dva školní roky. Velice děkuji také rodičům. Mgr. Edita Kubalová
     
  11. 06. 2015 POLANKA CHILDREN´S CUP 2015 - finále školní ligy v MINIHÁZENÉ 4+1 v Polance nad Odrou.
Naši školu reprezentovala dvě družstva:
1. Vašíček Ondřej, Foltýn Ondřej, Hanslik Jakub, Šenk Petr, Trávničková Nikola, Škrobánková Adéla, Plodzieň Dominik
2. Černohorský Ondřej, Černoch Adam, Košárek Martin, Hranoš Vojtěch, Jelínek Jakub, Fajkusová Vanesa, Čechová Veronika, Dragonová Adéla
Stupínky vítězů jsme sice neobsadili, ale všechny děti si z tohoto velkého turnaje za svou odvahu a nasazení ve hře odvezly medaili.

Krajské kolo sportovní soutěže OVOV - ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ, do kterého postoupil FILIP VALA ze třídy 4.B
Filip reprezentoval naši ZŠ v sedmiboji a to v následujících disciplínách:
sprint 60 m, skok do dálky, shyby na lavičce, přeskoky přes švihadlo, lehy-sedy, hod míčkem a běh na 1000 m.
Ve velké konkurenci účastníků vybojoval překrásné 8. místo! Blahopřejeme!

     
 

04. 06. 2015

Já s písničkou jdu jako ptáček - výchovný koncert v loutkovém divadle od 9 hod.

     
 

03. 06. 2015

Den dětí - 3.B, 4.B, 1. A 2. stupeň

     
  01. - 05. 06. 2015 Ozdravný pobyt 6.A - Karlov chata Zátiší
     
    Archiv školního roku 2014/2015

 

Domů | Historie | Co nabízí naše škola? | Základní informace | Akce pro předškoláky | Rozvrh hodin | Pedagogický sbor | Poradenské pracoviště | Školní družina | Reference školy | Dokumenty školy | Školská rada | Pěvecké sbory | Matematická soutěž | Granty ESF | Novinové články | Fotogalerie | EduBase

Tento server byl naposledy aktualizován dne 01. 12. 2015