Základní škola Ilji Hurníka
Škola s rozšířenou výukou hudební výchovy
Opava, Ochranova ul.

 

 

Domů
Historie
Co nabízí naše škola?
Akce pro předškoláky
Základní informace
Dokumenty školy
Školská rada
Rozvrh hodin
Pedagogický sbor
Šk.poradenské pracoviště
Granty ESF
Školní družina a klub
Pěvecké sbory
Matematická soutěž
Reference školy
Novinové články
Soutěže pro žáky
Arboretum pro slavíky
Fotogalerie
Videogalerie
Archiv šk.roku 2012/13
Archiv šk.roku 2011/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno 20. 07. 2014

Projekt:Modernizace vzdělávání na základní škole
Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2639

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Motto: Tvořím pomůcku pro žáka, která společně s mým vedením  mu pomůže lépe poznat svět.
    
                                                                                                                  Výukové materiály zde

Jak nastavit webové rozhraní?

 

Informace a aktuality:

 

JÍDELNÍČEK
Zařízení školního stravování Opava

 

MŠMT
Ministerstvo školství

 

DUM.RVP
Digitální učební materiály

 

AŠSK
Přehled TV soutěží

 

Wikipedie
Otevřená encyklopedie

 

KVIC
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedag. pracovníků

 

NUOV
Národní ústav odborného vzdělávání

 

Česká škola
Informační server o českém školství

 

 

 

Úspěšný žák při testování:

Ocenění společnosti Scio

 
AKTUALITY

 


Hledáte nejlepší školu pro své dítě?
Zde je krátké video o nás.
(na www.youtube.com)

Nový projekt školní zahrady Arboretum pro slavíky

Inspekční zpráva (termín inspekční činnosti 28. - 30. 1. 2014)

Seznam přijatých žáků do 1. tříd ZŠ pro školní rok 2014/2015 foto

Akce pro předškoláky pro školní rok 2013/2014

Provoz školních družin při ZŠ v době hlavních prázdnin

Spolupráce se ZUŠ Václava Kálika

Nové webové stránky DominoPěvecký sbor DOMINO získal cenu
"ZLATÝ OŘÍŠEK 2013" pro nejšikovnější děti a dětské kolektivy České republiky. Nominační video
Předávání ceny bylo vysíláno 1. 1. 2014 v České televizi a záznam si můžete prohlédnout zde (vystoupení 17:23 min, předání ceny 49:40 min).

Nové Školní časopis SVORKA č. 04
SVORKA č. 03, SVORKA č. 02, SVORKA č. 01

Poradna lásky - bezplatná a anonymní internetová poradna

Léčebné pobyty dětí v roce 2014 v Moravskoslezském sanatoriu v Metylovicích

Naše škola  (spolu s dalšími 169 školami ČR) se zapojila do šetření ICILS (International Computer and Information Literacy Study).
Školní zpráva - obsahuje výsledek naší školy v kontextu ostatních zapojených škol v ČR a vybraná další zjištění.

Česká školní inspekce spouští moduly pro školní a domácí testování
v systému iSET (inspekční systém elektronického testování)

     
  20. 07. 2014 Česko získalo medaili na největší světové soutěži pěveckých sborů v lotyšské Rize. Se stříbrem v dětské kategorii se do Opavy vrátil 18. července pěvecký soubor Domino. Osmého ročníku World Choir Games se účastnilo přes 27 tisíc pěvců ze 74 zemí. Slavnostní ceremoniál spojený s předáním medaile se uskutečnil 13. července ve sportovní aréně v Rize.
     
  30. 06. 2014 Výtvarná soutěž Šťastné stáří očima dětí
Děti 4. B se zapojily do fotosoutěže "Šťastné stáří očima dětí". Do soutěže jsme zaslali fotografie ze společné činnosti se seniory v domově Vila Vančurova.
Mgr. Edita Kubalová
     
  27. 06. 2014 Výtvarná soutěž KODEXu O nejhezčí kreativní sešit - celostátní kolo
Nikolka Stanovská z 5. B byla oceněna za svůj krásný kreativní sešit v celostátním kole výtvarné soutěže KODEXu. Mezi oceněnými žáky byly například děti z Prahy, Pelhřimova, Vendryně, Kravař atd. Nikol získala 2. místo a hodnotnou cenu - USB flash disk. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Mgr. Edita Kubalová

Výtvarná soutěž Vynálezy budoucnosti - celostátní
Žáci 1. stupně se zapojili do celorepublikové soutěže Technické agentury ČR s názvem "Vynálezy budoucnosti". Přemýšleli, co by v budoucnu mohlo být ještě vynalezeno, co by bylo prospěšné lidem atd. Vymysleli například chodící kufr, vraceč paměti, šetřič dřeva, destičku pro neslyšící, mluvící knihu, oblékač a jiné zajímavé vynálezy. Vyhodnocení soutěže proběhne na podzim. Přejeme dětem úspěch a děkujeme za reprezentaci školy. Mgr. Edita Kubalová

Slavnostní ukončení školního roku na 1. stupni a loučení páťáků
     
  26. 06. 2014 Vila Vančurova
Ve čtvrtek 26. června navštívila 4. B podruhé seniory v domově na Vančurově ulici. Děti si tentokrát se seniory zahrály společenské hry, například Člověče, Šachy, Žebříky a hady, vědomostní kvízy a jiné, vyráběly keramiku, zájemcům předčítaly z knížky a zahrály i na flétničku. S velkým zájmem se zapojily také do společného pečení jahodové buchty. Děti zvládly komunikaci se seniory na výbornou, vysvětlovaly hry, ukazovaly postup práce s keramickou hlínou, pomáhaly a pěkně si s babičkami a dědečky povídaly. Seniorům se setkání s dětmi velmi zamlouvalo a děti byly velice pochváleny všemi přítomnými zaměstnanci, nejvíce vrchní sestrou. Na chvíli se v jídelně zastavil i pan majitel, jenž se také vyjádřil kladně. Děti byly úžasné - nejen zvládnutím svého dnešního nelehkého úkolu, ale také vzorným chováním. Zaslouží si obrovskou pochvalu. Dívky předaly vrchní sestře dárky - výtvarné potřeby, fotografie a záznam z našeho květnového vystoupení. V závěru tohoto krásného a oboustranně přínosného setkání nám vrchní sestra poděkovala a domluvili jsme se na dalších návštěvách. Na podzim chceme seniory navštívit s domácími mazlíčky a před Vánocemi s koledami a hudebními nástroji. Mgr. Edita Kubalová, Mgr. Radim Kříž
Odkazy: Opavský a hlučínský deník - Základní škola spolupracuje s domovem důchodců, video

Výtvarná soutěž Pojmenuj si svůj trolejbus
Děti 4. B a 5. B se zapojily do výtvarné soutěže Městského dopravního podniku a Magistrátu města "Pojmenuj si svůj trolejbus". Měly vymyslet zajímavé názvy trolejbusů nebo autobusů, které je vozí do školy nebo za zábavou, a výtvarně je ztvárnit. Vymyslely například Opabus, Ýčko, Parčáček, Aquík nebo Dortík. Jak se jim dílo podařilo, si můžete prohlédnout v galerii. Všem dětem děkuji za snahu a pečlivou práci a těm nejlepším za reprezentaci školy v této krásné soutěži. Vítězné práce budou zdobit opavské trolejbusy a autobusy. Mgr. Edita Kubalová
     
  24. 06. 2014 Soutěž o nejdelší vlasy - 2. stupeň: absolutní vítězka Tereza Dehnerová (9.A)

Žáci ze 4. B pozvali do školy rodiče a další hosty, aby jim ukázali, co kromě učení a zlobení umí. Předvedli písničky, básničky, taneček, pohádku i flétničky. Po vystoupení byli žáci slavnostně odměněni za své aktivity, chování, soutěže a úspěchy. Poté děti předaly rodičům své dárečky. Následovalo sportovní utkání mezi rodiči a dětmi na hřišti a večer nocování ve škole s procházkou na zmrzlinu a pizzou mezi komáry na dvoře (video). Mgr. Radim Kříž, Mgr. Edita Kubalová

Odměnky za soutěže - 3. A, 3. B, 5. A, 5. B
Žáci byli odměněni za výtvarné soutěže a jiné úspěchy. Mgr. Edita Kubalová

     
  23. 06. 2014 ŠKOLNÍ INLINE POHÁR v OC Breda
Děti naší školy byly opět velmi úspěšné.
Ve svých věkových kategoriích se na pozicích vítězů umístili tito žáci:
Tereza Sofková - 1. místo (tř. 1.A)
Jakub Jelínek - 1. místo (tř. 1.B)
Filip Kubala - 1. místo (tř. 5.A)
Valérie Žurková - 2. místo (tř. 3.B)
Adéla Dragonová - 3. místo (tř. 3.A)
Další bruslaři, kteří naši školu reprezentovali:
Karolína Klimková, Aneta Kubalová, Martin Košárek, Adam Černoch, Adriana Monczmannová, Anna Hlaváčková, Nikola Trávničková, Jakub Hanslik, Dominik Plodzieň, Petra Horáková, Filip Stanzel, Lucie Kamrádková, Adriana Stříbná a Karolína Vildová

Žáci 4. B navštívili knihovnu, kde se věnovali pověstem o Opavě. Dozvěděli se například, jak možná vznikl název města nebo proč má konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie dvě věže. Mgr. Edita Kubalová

     
  20. 06. 2014 Charita Opava
Žáci 4. B se v pátek 20. června vypravili do Charity Opava, kde pomáhali s přípravou odpolední akce pro veřejnost Sluníčkové odpoledne. Děti pilně pracovaly, nosily stoly a lavičky do postaveného přístřešku a foukaly balónky, kterými poté stan vyzdobily. Děti se mohly podívat do chráněných dílen, ve kterých pracují handicapovaní lidé. Jak překvapeni jsme byli tím, co všechno tito lidé dokáží - šití, vyšívání, výroba keramiky, tkaní koberců, pletení košíků a jiné krásné, až neuvěřitelné věci. Děti si některé činnosti mohly vyzkoušet a vyrobily si pěkný bloček. Zájemci si nakoupili v charitním obchůdku. Návštěva charity byla pro děti nejen zajímavá, ale i velmi přínosná. Také jsme nahlédli do Minizoo při veterinární klinice a nakrmili zvířátka. Odpoledne pak na Sluníčkovém odpoledni probíhal pestrý program, návštěvníci si mohli zakoupit výrobky handicapovaných, zúčastnit se výtvarných dílniček, projet se na koni, pobavit se na skákacím hradu, poskládat obří skládačku nebo si vyzkoušet pomůcky pro nevidomé. Nakonec se i přes pár kapek, které návštěvníky překvapily a na chvíli zahnaly pod přístřešek, ukázalo očekávané sluníčko a akce se krásně podařila. Mgr. Edita Kubalová
     
  19. 06. 2014 4. B na výletě ve Slavkově - Naučná stezka Hvozdnice
     
  18. 06. 2014 Ve středu 18. června pozvaly děti z pěveckého sboru Pramínek budoucí prvňáčky z MŠ Pekařská a MŠ Mostní na malý koncertík do hudebny naší školy. Děti zazpívaly pod vedením paní učitelky Aleny Kupkové 7 písní. Na klavír doprovázel Jan Nenička, písně obohatil hrou na housle Filip Kubala /5.A/, na zobcové flétny zahrály Adéla Dragonová a Nikola Trávníčková /3.A/. Děti z MŠ si zasoutěžily v poznávání nástrojů a pobyt zakončily výrobou papírových čepic a tvořením Večerníčků. Vydařené setkání děti zakončily společnou písní.

Soutěž " O nejhezčí kreativní sešit" - KODEX:
5. B se 18. června zapojila do výtvarné soutěže "O nejhezčí kreativní sešit". Žáci si podle návodu vytvořili vlastní originální sešity, které si vezmou do šesté třídy. Měli různé pěkné nápady. Fotografie vítězných sešitů putovaly do dalšího kola soutěže a vítězky školního kola Nikolka Stanovská, Adélka Doleží a Julinka Stříbná získaly pěkné odměny - školní potřeby. Děkujeme za reprezentaci školy v soutěži. Mgr. Edita Kubalová

Úsměvy pro Nepál
Žáci 4. B se zapojili do akce na podporu školy Pancha Koshi v Nepálu. Akce neziskové společnosti Shanti se konala v obchůdku se zdravou výživou na Horním náměstí ve dnech 18. a 19. června a byla slavnostně zahájena vernisáží výstavy "Úsměvy z Nepálu". Návštěvníci si zde mohli prohlédnout krásné fotografie z Nepálu, podpořit místní školu darem nebo finančně, na podporu nejchudších rodin si zakoupit certifikát na slepici či kozu nebo se zapojit do adopce dětí na dálku. Součástí akce byl také Hand made bazárek, do kterého svými pěknými výrobky přispěly i děti ze 4. B. Dvanáct dětí pak ve čtvrtek odpoledne předalo paní Alici z organizace Shanti malý dáreček pro nepálské děti. Zájemci si nakoupili v bazárku například korálky nebo ručně malovaná přáníčka a nakonec si děti nechaly namalovat obrázek na ruku hennou. Výtěžek z akce poputuje do nepálské školy, která je díky společnosti Shanti podporována a postupně vybavována základními potřebami. Děti tam chodí do školy v uniformách a školu mají rády, často však musí i tvrdě pracovat, například v době sklizně. Jsem ráda, že jsme se akce zúčastnili, a dětem velmi děkuji. Domnívám se, že akce děti obohatila zejména v oblasti mezilidských vztahů, podpory a pomoci. Mgr. Edita Kubalová
Odkazy: článek v Regionu Opavsko Slepice a kozy do Nepálu, TV reportáž - Události v regionech ČT1 - Pomáhají dětem v Nepálu

     
  17. 06. 2014 Očima dětí 2014,policie ČR - literární část
Celorepublikové kolo
1. místo Anna Flaumová - 6.B
2. místo Eva Levayová - 8.B

Požární ochrana očima dětí 2014 - výtvarná část
Okresní kolo
3. místo Hana Kurková, 8.A
ČU Vítězslav Karolová, 9.A

Ukaž, jak vidíš internet 2014 - celorepubliková výtvarná a literární soutěž
Kateřina Šípová, 7.A
Lucie Bočková, 7.A
Eliška Pernikářová, 8.B

     
  16. 06. 2014 Výlet do Osvětimi (8.B, 9.A, 9.B)

Discgolf na Sádráku - možnost bezplatného zapůjčení disku (Wikipedie)

     
  13. 06. 2014 Slavnostní vyhodnocení Olympijského víceboje a Dne dětí na 1. stupeni
     
  11. 06. 2014 Pěvecký sbor Sluníčka byl pozván na Den sociálních služeb, který se konal na Horním náměstí dne 11. června. Děti předvedly pestrý program a vystoupení se jim podařilo. Poděkování za vzornou reprezentaci školy patří paním učitelkám Mirce Řehákové a Soni Jarošové, které s dětmi program připravily. Po vystoupení si děti pochutnaly na sladké odměně přímo na Magistrátu města, kde to vypadalo jako při sladkém zasedání... foto

O největšího siláka pátých tříd - sportovní soutěž

     
  10. 06. 2014 OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ - výsledky
Během měsíce dubna a května se žáci zapojili do Olympijského víceboje, který je jedním z klíčových projektů Českého olympijského výboru v rámci dlouhodobé kampaně na podporu sportu a zdravého životního stylu − Česko sportuje. Partnery tohoto projektu jsou olympionici Veronika Vítková a Vavřinec Hradilek. Hlavním cílem Olympijského víceboje není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu standardních hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1.− 9. tříd do všestranně sportovně zaměřených disciplín jako je například vytrvalostní běh, hod míčkem nebo skok daleký.
Tento záměr se díky aktivnímu přístupu žáků a učitelů podařil, jelikož naprostá většina dětí požadované disciplíny splnila. Škola tak obsadila v Moravskoslezském kraji druhou příčku ve srovnání se školami s podobnou velikostí.

Žákyně 4. B Andrea Wagnerová a Dominika Gebauerová získaly hodnotné ceny z prostředků Ministerstva školství za 1. a 2. místo v krajském kole literární soutěže "Evropa ve škole". Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy (dopis okresního metodika). Mgr. Edita Kubalová

Koncerty v Loutkovém divadle - Pramínek, Sluníčka, Cimbálová muzika

Jak jsme se navzájem potěšili
Žáci 4. B zahráli svou maňáskovou pohádku O princezně Libušce a zakletém žabákovi druháčkům, Peťka a Dominika doplnily vystoupení dvojhlasou písní na flénu Andulko Šafářova. Poté druháčci čtvrťákům překrásně zazpívali lidovou písničku Na našem dvoře s doprovodem flétničky. Prožili jsme pěknou vzájemnou chvilku. Děkujeme dětem i paní učitelce Pavle Musílkové. Pohádku čtvrťáci zahráli také ve 2. B. Mgr. Edita Kubalová

     
  09. 06. 2014 "Za jeden provaz" - Tričkování
Děti z 5. B si pro vzpomínku na 1. stupeň vytvořily krásná trička. Motiv kresby i text, které navrhl Vašek Hrbáč, mluví za všechno... Děkuji dětem za pěknou dvouletou spolupráci i reprezentaci a přeji jim úspěšné zvládnutí školy v dalších ročnících. Mgr. Edita Kubalová
     
  07. 06. 2014 Výlet do Chebu - městská památková rezervace (8.A, 8.B, 9.A)
     
  01. - 07. 06. 2014 4. ročník putovního TÝDNE ČTENÍ DĚTEM, který se letos uskuteční v Opavě. Nad slavnostním ukončením poskytl záštitu primátor města Opavy a taktéž hejtman Moravskoslezského kraje. Nad celým 4. týdnem již pravidelně poskytuje záštitu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo kultury a generální ředitel Národní knihovny v Praze.
     
  06. 06. 2014 Oslava Dne dětí v Městských sadech - foto z hodu botou na cíl, foto 5.A, video ze 4.B, foto 8.A
Výsledky: 1. stupeň, 2. stupeň
     
  05. 06. 2014 Schůzka pro rodiče žáků budoucích 1. tříd
Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na informativní schůzku, která proběhne ve čtvrtek 5. června 2014 od 17 hodin v hudebně naší školy – budova na Pekařské ulici.
Dovíte se zde všechny důležité informace ohledně nástupu Vašeho dítka do 1. třídy i rozdělení žáčků do hudební či nehudební třídy. Proto neváhejte a přijďte!
Těší se na Vás budoucí paní učitelky 1.ročníků, paní vedoucí vychovatelka ŠD a vedení školy.
     
  25. - 30. 05. 2014 Škola v přírodě - 3. třídy
     
  24. - 25. 05. 2014 Děti ze 4.B vyrazily na společný víkendový výlet do Mokřinek.
     
  23. - 24. 05. 2014 Třída 5.A uspořádala vlastivědnou exkurzi do Kutné Hory.
Jaká historická místa jsme navštívili? Chrám sv. Jakuba, Hrádek – sídlo kutnohorského muzea stříbra, kostnici v Sedlci, Vlašský dvůr, katedrálu Nanebevzetí P. Marie. Mezi další nádherný zážitek patřila návštěva chrámu sv. Barbory, kde jsme měli možnost vyslechnout hru na křídlo a varhany. Dětem se nejvíce líbil průzkum středověkého stříbrného dolu. Seznámily se s těžbou stříbrných rud i těžkou práci horníků. V plátěné bílé haleně, s helmou a svítilnou jsme prošli 250 m tajemné štoly za zvuku kapající vody. Žákům se rovněž líbilo ubytování a kvalita stravování na gymnáziu J. Ortena. Také si vydatně užily obsluhy personálu v REGIOJETU cestou tam i zpět. Na bezpečnost a zdárný průběh exkurze krom tř. učitelky dohlíželi rodiče žáků třídy: p. G. Stanzelová – tř. důvěrník 5.A, p. P. Kořistková, p. Kamrádková – zdravotník. Na tomto místě chci poděkovat všem dospělým za ochotu, pomoc a výbornou náladu během celé akce, zejména p. Petře Kořistkové za nadstandartní zajištění exkurze a p. Tomáši Kořistkovi za obětavost - zajistil odvoz a přívoz batožin dětí do Kutné Hory. Nezbývá než napsat, že naše exkurze byla velice úspěšná, vydařená a pro děti velmi přínosná. Tř. učitelka Mgr.S.Jarošová.
     
  23. 05. 2014

 

Vystoupení v domově pro seniory Vila Vančurova (video)
Žáci 4. B navštívili v pátek 23. května Domov pro seniory Vila Vančurova. Na setkání se těšili, nacvičili bohatý program, připravili obrázky, kulisy i dárečky. Společenskou místnost Amálii naplnilo 15 seniorů (čipernějších i vozíčkářů) a 5 zaměstnanců. Děti předvedly české i slezské lidové písničky, sóla, umělé písně, recitovaly, hrály na flétny, rytmické nástroje a africký buben, zazpívaly francouzský kánon, africkou píseň s maskami, zatančily mazurku a zahrály maňáskové divadlo. Senioři byli velice potěšeni a při společném zpěvu a předávání dárečků dojatí. Děti dostaly za odměnu čokolády a byli jsme požádáni o další spolupráci. Velmi si toho vážíme. Děkuji dětem za svědomitou přípravu, krásně předvedený program, vzornou reprezentaci školy i příkladné chování. Poděkování za skvělou spolupráci si zaslouží rovněž třídní učitel 4. B Mgr. Radim Kříž. Zájemcům z 1. stupně rádi zahrajeme pohádku nebo zazpíváme. Mgr. Edita Kubalová

Prohlídka domova pro seniory Vila Vančurova
Po vystoupení 4. B následovala prohlídka budovy, fotografií z doby před rekonstrukcí, návštěva nových pokojů, knihovny, jídelny, procházka po chodbách Borůvková nebo Pampelišková i kolem výtahu Alfred. Paní recepční povídala dětem o tom, kdo v domově bydlí, jak se zde žije a jakých služeb mohou klienti využívat. Odpověděla dětem i na různé otázky, například že nejstarší klient domova má 95 let. Zájemci, kteří chtějí podpořit domov, najdou informace na webových stránkách http://www.mgseniorcentrum.cz/
Zajímavé odkazy: Článek z Deníku, foto - den otevřených dveří
     
  19. 05. 2014 J. Á. Komenský - Škola hrou, Orbis pictus
Žáci 4. B se v pondělí 19. května ve vlastivědě vypravili napříč životem a myšlenkami Jana Ámose Komenského. Opustili třídu, klasické vyučování i učení zpaměti, nezívali ani nehalekali a nepracovali jen společně či sami. Běhali ve dvojicích po školní zahradě, učili se hrou, neměli čas zívat ani halekat a se zájmem hledali lístečky s údaji o slavném učenci. Nebylo to vůbec jednoduché, všechny informace museli správně doplnit do pracovního listu. Nakonec jsme si všechno společně popovídali a odměnili jedničkami nejlepší dvojice. Děti učení bavilo a v další hodině předvedly výborné znalosti i bez zdlouhavé domácí přípravy. Ve výtvarné výchově žáci vyrobili po vzoru slavné knihy Orbis pictus svůj třídní Svět v obrazech na téma Škola. Zájemci si vše mohou prohlédnout, paní učitelky i půjčit. Mgr. Edita Kubalová
     
  15. 05. 2014 Sbor Domino vystoupilo na IUVENIS URBI - Pohodové odpoledne nejen pro seniory. Odkaz na TV reportáž – Události v regionech
     
  11. 05. 2014 Maminkám k svátku
Děti se ve VV a ČSP s pečlivostí, chutí a láskou pustily do výroby dárečků pro maminky. Vytvořily malovaná prostírání se srdíčky, prostírání s květinovými motivy ve čtvercové síti, květinky z papíru, růžičkové svícny, obrázky z ubrousků i výšivky. Dárečky udělaly maminkám radost. Chcete-li se inspirovat, můžete nahlédnout... Mgr. Edita Kubalová
     
  09. 05. 2014 Prvouka "naživo"
Děti ze 3. A se v pátek 9. května v prvouce vypravily zkoumat "naživo" rostliny školní zahrady. Poznávali jsme dřeviny a byliny a povídali si zejména o stoncích, listech a květech. Děti si prohlédly dřevnaté a dužnaté stonky, rozlišovaly strom a keř, stvol, lodyhu a stéblo, jednoduché a složené listy, listy přisedlé, jednoduché květy a květenství. Ukázali jme si prašníky v bezovém květu a v hluchavce, rozdíl mezi kopřivou a hluchavkou nebo srdíčkové listy léčivé lípy. Našli jsme i popínavou rostlinu a zmínili se o léčivých bylinách a čajích nebo o salátech, do nichž se mohou některé byliny přidávat. Ukázali jsme si, jak se rostliny lisují, a vysvětlili, co je herbář. Po vylisování jsme rostliny zalaminovali, aby mohly sloužit jako pomůcka. Zájemci si ji mohou prohlédnout, paní učitelky i zapůjčit. Mgr. Edita Kubalová
     
  07. 05. 2014

 

Žáci 5. A se 7. května za odměnu v rámci ČSP zúčastnili tvoření v knihovně. Vyráběli květinky pro maminky. Ačkoli práce nebyla rychlá ani jednoduchá, všem se květinové dárečky krásně povedly. Materiál byl uhrazen z prostředků dubnové velikonoční výstavky, na které se 5. A vzorně podílela. Děkuji. Mgr. Edita Kubalová

TURNAJ V MINIKOPANÉ Mc Donald´s Cup pro žáky I. stupně
Chlapecké družstvo fotbalistů, kteří reprezentovali naši školu, skončilo v tomto okrskovém kole na
1. místě a postupují do finále, které se uskuteční 16.5.2014.
(Makovický Šimon (5.B), Kožaný Dominik (5.B), Hrbáč Václav (5.B), Pavlíček Michal (5.B), Olšina Nikolas (5.B), Kamrádek Kryštof (5.A), Plodzieň Dominik (4.B), Foltýn Ondřej (4.A), Vašíček Ondřej (4.A), Kurka Marek (4.A), Vala Filip (3.B), Magera Jan (3.B) )

     
  03. 05. 2014 Na mistrovství ČR v Sudoku v Brně v kategorii juniorů do 18 let  se na 2. místě umístila Terezie Lukašáková (9.A). Gratulujeme! foto (Martin Kubík)
     
  02. 05. 2014 Poslední plavání 3.B
Po čtyřech měsících jsme šli naposledy v tomto školním roce do plavání. Téměř všichni jsme se přestali bát vody, bez strachu se na ni položit, splývat a i plavat (několik z nás to již umělo). Ti nejlepší uplavou 200 i více metrů, někteří jen 2 m. To ale vůbec nevadí, protože ve 4.třídě se budeme v plavání zdokonalovat. V poslední lekci jsme se ve vodě dostatečně vyřádili, měli jsme různé nadnášecí prostředky, soutěže a hry. Přes prázdniny určitě nic nezapomeneme a budeme se těšit na další výuku v bazénu.
Děti a tř.uč. 3.B

Lanové centrum Kružberk - 2.A, 2.B, 9.B

     
  01. 05. 2014 První květnový den trávily děti ze 4.B na společné pěší túře po rozhlednách. Putovaly z Úvalna přes Šelenburk až na Cvilín.
     
  27. 04. 2014 Oslava Dne Země v parku - foto
13.00 – 18.00, Janáčkovy sady a náměstí Osvoboditelů (vedle Dolního náměstí).
Zábavné pokusy, nevšední objevy, soutěže a dílničky pro děti i dospělé. Poznávání přírody. Lesnické hrátky. Organizace zaměřené na životní prostředí. Prohlídka popelářských vozů. Třídění a využití odpadu, recy věci. Pestré aktivity škol. Folklorní, taneční a pěvecké soubory (Sluníčka). Chemické divadlo. Férová kavárna a farmářské palačinky.
     
  26. 04. 2014 V sobotu 26. dubna se v Obřadní síni Městského domu kultury Petra Bezruče konalo další Vítání občánků Statutárního města Opava. Deset dětí ze 4. B a 5. B zde opět vzorně reprezentovalo naši školu svým kulturním vystoupením, složeným z písniček a básniček o miminkách a rodině. Všechny děti zpívaly i recitovaly. Postupně potěšily tři početné skupiny rodičů s miminky a mnoho dalších hostů. Sólovou Weberovu píseň Ukolébavka překrásně zazpívala Valentýnka Hartmannová, lidovou ukolébavku s panenkou v peřince zazpívaly Anetka Čechová, Natálka Ondřejová a Deniska Pospěchová. Na zvonkohru hrála Nikolka Stanovská, na flétnu Peťka Horáková, na housle Filip Kubala (5. A). Přípravu programu a doprovod na varhánky zajistila paní učitelka Edita Kubalová. Děti dostaly občerstvení a dárečky a byly pochváleny paními matrikářkami i panem varhaníkem. Děkuji dětem za vzornou účast na zkouškách, svědomitou přípravu a zejména za to, že své sobotní odpoledne věnovaly miminkům. Rodičům velmi děkuji za spolupráci a ochotu. Mgr. Edita Kubalová
     
  25. - 27. 04. 2014 Domino se zúčastnilo ve dnech 25 .- 27. dubna 2014 festivalu pěveckých sborů v jihočeské Sušici. Vedle zpívání vyšel i čas na návštěvu hradu Rabí, prohlídku muzea či výstup na rozhlednu Svatobor.
     
  24. - 26. 04. 2014 Výtvarná soutěž ke Dni mláďat – téma Zvířecí rodinka
Žáci 4. B se zapojili do výtvarné soutěže Zvířecí rodinka, kterou pro děti mateřských a základních škol pořádala Masarykova střední škola zemědělská v rámci Dne mláďat. Akce probíhala v areálu Školního statku Opava ve dnech 24. – 26. dubna. Všechny výtvarné práce odeslané do soutěže byly po celé tři dny vystaveny v altánku mezi zvířátky a návštěvníci je hodnotili svými hlasy. Naši školu reprezentovaly obrázky dětí ze 4. B. Zvířecí rodinky Dominiky Gebauerové, Peťky Horákové, Marušky Švecové, Andrejky Wagnerové a Filípka Kozáka si můžete prohlédnout v galerii. Děkuji dětem za vzornou reprezentaci školy na veřejnosti. Mgr. Edita Kubalová
     
  24. 04. 2014 15:30 Rozšířený výbor SRPŠ
16:30 - 18:00 Třídní schůzky
16:00 - 18:00 Prodejní výstavka šperků
     
  16. 04. 2014 Dopravní soutěž mladých cyklistů - výsledky 1. stupeň, 2. stupeň
Jízda zručnosti se konala ve středu 16. dubna a do oblastního kola za 1. stupeň postupuje družstvo ve složení Stanzel Filip, Kořistková Nela, Mrůzek Lukáš a Häuserová Elen. Za 2. stupeň pak družstvo ve složení Vacek Jakub, Čermák Filip, Hansliková Kristýna a Davidová Klára.
     
  14. 04. 2014 V pondělí 14. dubna 2014 proběhl na 1.stupni naší školy projektový den zaměřený na ochranu ptactva. Děti se zde formou soutěží, hádanek, doplňovaček a dalších aktivit dověděly mnoho nového. Součástí akce byla i soutěž tříd s názvem „Pěvci naší zahrady“ (výsledky), ve které si děti mohly vyzkoušet své nově nabyté vědomosti. Úkolem bylo nejen poznat naše nejběžnější pěvce podle vzhledu, ale také dle zpěvu, vědět informace navíc. Projektový den byl součástí projektu na rozvoj environmentální výchovy na naší škole s názvem „Arboretum pro slavíky“ spojený s revitalizací školní zahrady. foto
Romana Foltýnová
     
  11. 04. 2014 DOMINO V POŘADU PLANETA YÓ - ČESKÁ TELEVIZE
V pátek 11. dubna se zástupci pěveckého sboru Domino
zúčastnili natáčení v pražské České televizi. Jako držitelé Zlatého oříšku 2014 představili v rámci programu Planeta YÓ náš pěvecký sbor.
Hlasujte pro DOMINO Klikněte na odkaz, pak vyberte obrázek DOMINO a v horní části hlasujte kliknutím na žluté políčko POŠLI HLAS TOMUTO KANDIDÁTOVI.
http://decko.ceskatelevize.cz/zlatyorisek
     
  10. 04. 2014 soutěž Komenský a my
Pět nejlepších výtvarných prací dětí 1. stupně putovalo v lednu do celostátního kola výtvarné soutěže Komenský a my (mapa škol). Soutěž nesla název „Orbis pictus 21. století – nové stránky Světa v obrazech očima dětí“. Žáci měli ztvárnit téma Vzduch a jeho obyvatelé. Reprezentovali nás Štěpán Kremer (3. A), Aneta Čechová (4. B), Nela Kořistková (5. A), Nikol Stanovská (5. B) a Sabina Kučerová (5. B). Porota sice všechna vítězná místa v obou kategoriích udělila žákům základních uměleckých škol, přesto však našim dětem patří velká pochvala a odměna. Velmi děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Mgr. Edita Kubalová
     
  10. - 11. 04. 2014 Školní družina pořádá v budově na Pekařské ulici JARNÍ DOSTAVENÍČKO pro děti a rodiče, předškoláky, veřejnost. (článek z novin, pozvánka)
Tvořivá dílnička:
čtvrtek 10. dubna: 15. 00 - 17. 00 h (výroba jarních dekorací, například malovaných kraslic, jarních prostírání, přáníček), vstupné 20 Kč
Prodejní výstavka:
čtvrtek 10. dubna: 14. 30 h - 17. 00 h a pátek 11. dubna: 9. 00 - 17. 00 h. Na výrobě krásných a originálních výtvorů se se zájmem a pečlivostí podílely zejména děti školní družiny a děti z 3. A, 3. B, 4. B, 5. A a 5. B.
Výtěžek z prodeje bude použit na netradiční výtvarný materiál pro děti naší školy. Věříme, že se na dostaveníčko dostavíte a na chvíli se zastavíte... Všechny srdečně zveme!
Kavárnička: občerstvení zajištěno
     
  09. 04. 2014 Okresní kolo Matematické olympiády - kategorie Z8
Terezie Rohovská a Adéla Provázková (8.A)
     
  04. 04. 2014 Turnaj tříčlenných družstev v sudoku - ZŠ T. G. Masaryka v Opavě foto
Sudoku zde: cvičné úlohy, vzorové úlohy, sudokucup.com

1. místo: Zelené IQ: Filip Čermák. Tereza Dehnerová, Terezie Lukašáková
9. místo: OKKO
(OK nebo KO): Barbora Mludková, Nikol Holasová, Klára Sonnková
15. místo: COOKIES
: Kristýna Hanslíková, Terezie Rohovská, Dominik Kramný
Článek na Halasu (Hráčská asociace logických her a sudoku)
     
  28. 03. 2014 Školní in-line ZÁVODY X Race, na Mendelově gymnáziu v Opavě
ve své věkové kategorii se na místech vítězů umístili:
JAKUB JELÍNEK - 1. místo
VALERIE ŽURKOVÁ - 1. místo
ADÉLA DRAGONOVÁ - 3. místo
FILIP KUBALA - 2. místo
VÁCLAV HRBÁČ - 3. místo
Závodů se dále zúčastnili:
Aneta Kubalová (2.A), Anna Hlaváčková (3.A), Nikola Trávničková (3.A), Adriana Monzmannová (3.A), Adam Krusberský (4.B), Jakub Hanslik (4.A), Sabina Borovjaková (5.A), Nicolette Stanovská (5.B), Lucie Kamrádková (5.A), Lukáš Quis (5.B), Filip Stanzel (5.A)
     
  21. 03. 2014 Výsledky soutěže Matematický KLOKAN
kategorie Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet
     
  20. 03. 2014 MATMAR 2014 - matematický maraton dvojic žáků 8. - 9. tříd - ZŠ Kylešovice
Naší školu výborně reprezentovali
Filip Čermák s Terezií Lukašákovou (9.A) a umístili se na krásném 2. místě. výsledky
Slavnostní vyhlášení proběhne 9. 4. v 10 hod.
     
  15. 03. 2014 Literární a výtvarná soutěž 3001: Příběh planety
V rámci kampaně na podporu četby knih "Rosteme s knihou". Výtvarné a literární práce žáků 6.B, 7.B, 8.B
webové stránky: www.rostemesknihou.cz
     
  10. 03. 2014 Žáci 3. a 4. ročníku chodí každý týden do plavání. Video zde
     
  07. 03. 2014 Památník Petra Bezruče - život a jeho dílo, (8.A, 9.B)

Literární soutěž „O nejhezčí básničku“
Žáci 4. B se zúčastnili soutěže O nejhezčí básničku na téma „Pohádkový příběh“. Soutěž se konala v rámci 4. Ostravského knižního veletrhu a jejím mediálním partnerem byla nezisková organizace Celé Česko čte dětem. Podmínkou soutěže bylo vytvoření básničky celou třídou, což bylo zajímavé, zábavné i přínosné. Děti společně vymyslely postavy, místa i kouzelné předměty, vytvořily pohádku a přepracovaly ji na básničku. Všech 187 soutěžních básní bylo vystaveno po dobu veletrhu 7. – 9. března na Černé louce. Nezískali jsme sice ocenění, ale potěšilo nás poděkování od manažerky soutěže Ing. Katrin Tomanové. Za odměnu se můžeme těšit na Slezskoostravský hrad. Děkujeme dětem za vzornou reprezentaci školy. Mgr. Edita Kubalová

     
  06. 03. 2014

 

Vážení rodiče,
z důvodu špatných sněhových podmínek jsme byli nuceni
zrušit letošní lyžařský výcvik pro žáky 1. stupně naší školy.
Vaše peníze budou proto vráceny na účet, ze kterého nám přišly.
Děkujeme za pochopení. Romana Foltýnová a Blanka Kokořová
     
  05. 03. 2014 Literární soutěž „Evropa ve škole“
Žáci 4. B se zúčastnili literární části soutěže Evropa ve škole, kterou pořádá MŠMT. Letošní témata se vztahovala k hudbě a vědě. Nejlepší práce reprezentovaly naši školu v krajském kole. Zajímavé vynálezy budoucnosti vymysleli Dominika Gebauerová (Africký pomocník), Jakub Heisig (VPC – výkonný osobní počítač), Filip Kozák (Dopravní letadlo Extrix) a Natálie Ondřejová (Zvěrořeč) a pět básní (Hudba – dřina, Nejsem hudební talent, Co Čech, to muzikant?, Ach, ta věda, Matematika) vytvořila Andrea Wagnerová.
Andrea Wagnerová získala v krajském kole 1. místo, na 2. místě se umístila Dominika Gebauerová (výsledky zde). Blahopřejeme! Na děti čekají pochvaly a sladké odměny. Oceněné dívky dostanou hodnotné ceny a jejich práce postupují do celostátního kola. Děkuji dětem za vzornou reprezentaci školy. Mgr. Edita Kubalová
     
  04. 03. 2014 Dne 4.3. 2014 proběhlo na nižším stupni školní kolo pěvecké soutěže Opavský skřivánek. Děti soutěžily ve třech kategoriích. Nejlepší zpěváčci postupují do okrskového kola, které se bude konat v pátek 14.3. 2014 v SVČ na Jaselské ulici v Opavě.
O. kategorie - 1.třída - Karolína Klímková / 1.A /, Filip Bobr / 1.A /
1. kategorie - 2. a 3.třída - Tereza Šimonová / 3.A /, Martin Suchánek / 3.A /
2. kategorie - 4. a 5.třída - Valentýna Hartmannová / 4.B /, Laura Schindlerová / 4.A / Všem postupujícím přejeme pevné a zvonivé hlásky.
     
  03. 03. 2014 Zážitková výuka : Exkurze do doby ledové a do pravěku - foto
     
  02. 03. 2014 Výlet do Prahy na muzikál Děti ráje - 7.A, 8.A, 9.A
     
  23. - 28. 02. 2014 Lyžařský kurz 2. stupně pro žáky 8. a 9. tříd, Karlov - chata Karlovka foto, video
     
  25. 02. 2014 Okresní kolo ve šplhu pro chlapce a dívky 1. stupně ZŠ
Naši ZŠ reprezentovali:
Družstvo dívek: Adéla Dragonová (3.A), Tereza Šimonová (3.A), Lucie Kamrádková (5.A), Valentýna Hartmannová (4.B)
Družstvo chlapců: David Strožík (3.B), Filip Kubala (5.A), Filip Stanzel (5.A), Václav Hrbáč (5.B)
     
  21. 02. 2014 Mohou se pyšnit přízviskem „nejúspěšnější žák". Čtrnáct dětí z opavských základních škol si došlo ve čtvrtek dopoledne na opavskou radnici převzít mimořádné ocenění za své zásluhy. Pocty se dočkala také Nela Štýbarová - žákyně 9.A
     
  19. 02. 2014 Okresní kolo soutěže ve šplhu žáků 2. stupně ZŠ
V konkurenci 14 škol z Opavy a okolí se naše družstva neztratila.
Výsledky:
mladší chlapci – 4.místo, nejlepší výkon: Tomáš Kořínek a Šimon Provázek
mladší dívky – 9. místo, nejlepší výkon: Lucie Bočková
starší chlapci – 7. místo, nejlepší výkon: Matěj Černý
starší dívky – 10. místo, nejlepší výkon: Jana Hrbáčová
     
  11. 02. 2014 Dne 11. 2. 2014 se dívky I. stupně zúčastnily okrskového kola soutěže ve VYBÍJENÉ, které se konalo na ZŠ Kylešovice.
Mezi čtyřmi zúčastněnými školami skončily na 3. místě!
Družstvo dívek: Hrazdilová Eliška, Mrázová Adéla, Kamrádková Lucie, Stanovská Nicolette, Leksová Kateřina, Škrobánková Adéla, Dragonová Adéla, Kořistková Nela, Borovjaková Sabina, Luzarová Bára, Husárová Simona a Šimonová Tereza.

Dne 11. 2. 2014 se konal na nižším stupni naší školy další ročník recitační soutěže. Ve třech kategoriích soutěžilo celkem 45 žáků. Všechny děti se na školní kolo připravily velmi zodpovědně. Nejlepší z nich postoupily do okrskového kola, které se bude konat v pátek 21. 2. 2014 od 9 hodin v Loutkovém divadle v Opavě. Porota ocenila tyto recitátory:
0. kategorie – 1. třída Karolína Klímková (1.A), Filip Bobr (1.A)
1. kategorie – 2. a 3. třída Aneta Kubalová (2.A), Anna Hlaváčková (3.A)
2. kategorie – 4. a 5. třída Elen Häuserová (4.A), Lucie Kamrádková (5.A)
Postupujícím do okrskového kola gratulujeme a držíme palce v dalším soutěžení.

     
  10. 02. 2014 Oblastní kolo 19. ročníku výtvarné soutěže Barevný podzim Ostrava

Žáci 1. stupně a školní družiny se zúčastnili oblastního kola výtvarné soutěže Barevný podzim. Do soutěže zaslali velmi pěkné podzimní obrázky i výrobky z přírodnin, které se poté staly i součástí výstavy v Domě dětí a mládeže M. Majerové Ostrava. Ačkoli jsme se neumístili na oceněných místech, pořadatelům se výtvory našich dětí líbily a děti si za svou vzornou práci i reprezentaci školy zaslouží poděkování, pochvalu a odměnu. Výtvarné práce se již vrátily zpátky do školy a nyní jsou vystaveny v budově na Pekařské ulici společně s diplomy. Za spolupráci děkuji i paním učitelkám zúčastněných tříd. Mgr. Edita Kubalová
     
  29. 01. 2014 5. B se v rámci výtvarné výchovy zúčastnila animačního programu Osm statečných. Děti se hravou formou seznámily s obrazy umělecké skupiny, která se na počátku 20. století nebála začít malovat jinak. Umělci se odlišovali zejména tím, že do obrazů vkládali své pocity. Z vystavených malířů uveďme alespoň Bohumila Kubištu, Emila Fillu a Otakara Kubína. Děti se také dozvěděly, co je zátiší, krajinka, portrét a autoportrét a v závěru si zkusily autoportrét i nakreslit. Zdařilá díla 5. B můžete zhlédnout ve školní Fotogalerii.
     
  22. 01. 2014 Okresní kolo Matematické olympiády - výsledky Z5, Z9
Šimon Makovický (5.B), Nela Kořistková (5.A), Jan Sádlo (9.A), Filip Čermák (9.A)
     
  15. 01. 2014 Strašidelné radovánky pro budoucí prvňáčky od 16 hod. na Pekařské ul., článek v opavském Deníku, foto
     
  05. - 10. 01. 2014 Lyžařský výcvikový kurz 2. stupně pro žáky 7. tříd, Karlov - chata Karlovka, foto
     
  24. - 31. 12. 2013

 

Město ve spolupráci s technickými službami připravilo tradiční vánoční akci „Dárky města opavským dětem“. Děti a mládež, ale také jejich rodiče, mají během vánočních prázdnin možnost zdarma navštívit Městské lázně a Zimní stadion.
     
  20. 12. 2013 Vyhodnocení soutěže Svorka - Vánoce
1. Zuzka Vaňková, 7.A
2. Lucie Bočková, 7.A
3. Michaela Michalčíková, 8.B
    Eva Levayová, 8.B
    Tereza Trnavská, 8.B
4. Michal Prokeš, 8.A
5. Adéla Provázková, 8.A
     
  19. 12. 2013 Ve čtvrtek 19. prosince děti z 1.A zazpívaly dětem a rodičům v MŠ Pekařská vánoční písničky a zahájily tak vánoční besídku. Odměnou jim byl úsměv a potlesk posluchačů. Zároveň jsme pozvali rodiče a děti na Čarovný večer u nás ve škole v lednu. Alena Kupková

Žáci 3. A v rámci výtvarné výchovy navštívili Slezské zemské muzeum, kde si mohli vyzkoušet zdobení baněk. Techniku zdobení jim předvedla pracovnice opavské výrobny baněk SLEZSKÁ TVORBA. Žáci si mohli baňky ozdobit podle své fantazie, a to pomocí lepidla, štětečků a třpytivých prášků různých barev. Někteří zvolili jednoduché tvary - tečky, čárky, hvězdičky, jiní obtížnější motivy nebo nápisy. Výtvarná práce byla zajímavá a tvůrčí. Poté si děti mohly prohlédnout krásné, různě tvarované a zdobené baňky ve vitrínkách a zhlédnout krátký film o výrobě baněk. Dětem se zdobení baněk líbilo a těšily se, až o Vánocích věnují svůj krásný dárek někomu blízkému.

     
  18. 12. 2013 13. ročník sportovních turnajů Opavské vánočky
ZŠ Kylešovice: vybíjená - děvčata 6. tříd a mladší - 4. místo, foto
ZŠ E. Beneše: volejbal - děvčata 9. tříd a mladší
ZŠ Otická: florbal - chlapci 7. tříd a mladší

Spaní ve škole - žáci 8.A a 9.B strávili noc ve škole, kdy společně povečeřeli, zasportovali si, pobavili.

Vánoce pro zvířátka připravily děti z 1.A. Navštívily opuštěné pejsky v městském útulku a přinesly jim drobné pamlsky. V blízkém lesíku nazdobily stromečky kousky ovoce a zeleniny pro ptáčky a zvířátka a také si zazpívaly koledu.

     
  17. 12. 2013 Žáci 4. B se na besedě VZNIK KNIHY ANEB OD SPISOVATELE KE ČTENÁŘI mohli dozvědět, jak vzniká kniha a které profese se na jejím vzniku podílejí. S paní knihovnicí si povídali i o tom, jak vypadaly knížky v dávných dobách, jak a na co se dříve psalo i jaké nejstarší knihy mohou v kateřinské knihovně najít. Prohlédli si například Ottův slovník naučný z roku 1909 a kopie stránek ručně psaných a malovaných středověkých knih. Paní knihovnice si pro děti připravila také úkoly, na kterých si děti mohly vyzkoušet práci spisov atele, ilustrátora, redaktora aj. Vyzkoušely si i práci knihovníka, který musí umět v knihovně vyhledat jakoukoli knihu. V knížkách, které děti postupně nacházely, se ukrýval další úkol - společné skládání rozstříhaného obrázku. Nakonec se na nás všechny usmál celý velký sněhulák, který nám popřál krásnou zimu a krásné Vánoce. Po besedě si zájemci vypůjčili knížky na školní průkaz, aby si mohli doma vyplnit četbou volné (nejen vánoční) chvíle. Dívky 4. B a 5. B, které se podílely na zimní výzdobě knihovny svými obrazy andělů, dostaly od paní knihovnice sladkou odměnu.
     
  16. 12. 2013 Návštěva ZOO Ostrava 8.A, 8.B - žáci se zúčastnili dvou výukových programů. Nejdříve se seznámili s našimi nejbližšími příbuznými - primáty a po hodinové procházce zahradou ještě se skupinou šelem včetně komentované prohlídky.
     
  11. - 12. 12. 2013 Vánoční koncerty v Minoritu pro mateřské školy, základní školy a veřejnost, foto, videozáznam a novinový článek v Deníku
     
  08. 12. 2013 V nedělí 8. prosince se Domino zúčastnilo natáčení televizního pořadu "Zlatý oříšek 2013". Stejný název nese i cena, kterou jsou každoročně oceňovány nejtalentovanější děti České republiky.
fotky z natáčení v ČT. Celý program, včetně předávání ceny, můžete sledovat 1. ledna 2014 na České televizi.
     
  06. 12. 2013 Veřejné testování IQ pro všechny zájemce od 5 do 100 let ve spolupráci s Mensou ČR -  v 8.45 hod. na ZŠ Opava, Englišova 82 - přihláška a souhlas
     
  05. 12. 2013 Soutěž O nejlepší matematický komiks 2013
V rámci projektu usilujícího o renesanci matematiky se uskutečnil 1. ročník soutěže O nejlepší matematický komiks. Záštitu této soutěže převzala náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Věra Palková. Soutěž byla určena pro žáky ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.
1. místo - Noemi Svobodová, bývalá žákyně 9. A
15. místo - Hana Kurková 8. A
16. místo - Eliška Valová, bývalá žákyně 9. A
19. místo - Kateřina Machů 8. A
22. místo - Jana Hrbáčová, 8. A
26. místo - Tereza Dehnerová, 9. A
27. místo - Nele Štýbarová, 9. A
Gratulujeme!

Mikuláš v 2.A. Polovina žáků 9.A třídy se převtělila do postav Mikuláše, čertů a andělů a potěšila druháčky svým živým vystoupením a laskavým projevem. Naštěstí se v naší třídě nenašel nikdo, kdo by měl záznam v knize hříchů. Proto se k dětem i čerti a čertice chovali shovívavě a spíše vybízeli žáčky ke zhoršení… Rádi jsme jim zazpívali vánoční koledy. Ti nejodvážnější si s čerticemi dokonce zatančili, případně skončili v jejich náručí. Všichni druháčci byli označeni čertovským znaménkem, aby mohli i doma dosvědčit, že my se čertů nebojíme.

Mikuláš ve 3.B
Ve čtvrtek 5.12. nás vystrašilo bušení na dveře. Do třídy nám „vtrhli“ čerti a andělé, které následoval Mikuláš s knihou pochval a hříchů. Některé děti měly z druhé knihy oprávněné obavy. Je pravda, že pár dětí skončilo v čertovském pytli, ale peklo je asi nechtělo a po slibu, že své „hříchy“ už nebudou opakovat se děti mohly vrátit do třídy. Rádi jsme si taky s nebeskými hosty zazpívali. Všichni třeťáci byli nakonec označeni čertovským znamení a od Mikuláše dostali sladkou odměnu. Chtěli bychom poděkovat deváťákům a paní Bártkové za velmi příjemnou a milou návštěvu.

2. kolo školní ligy v MINIHÁZENÉ v Opavské sportovní hale.
Ze sedmi zúčastněných družstev jsme se probojovali na 4. místo.
Tentokrát se turnaje zúčastnily děti v zastoupení od 2. - 5. třídy.
Pozici nejlepšího střelce opět obhájil ONDŘEJ VAŠÍČEK a dále se za spoustu nastřílených gólů zasloužil také DOMINIK KOŽANÝ!
Za práci výborných brankářů chválíme ŠIMONA MAKOVICKÉHO a FILIPA VALU!
Děti, které se zúčastnily a přispěly tak k celkovému úspěchu našeho družstva:
Katka Leksová, Adéla Škrobánková, Adéla Dragonová, Filip Vala, Vojtěch Hranoš, Dominik Kožaný, Šimon Makovický, Ondřej Vašíček, Ondřej Foltýn, Petr Šenk a Filip Kubala.

     
  04. 12. 2013 Vánoční laťka - Tyršův stadion
mladší žáci:
24. místo Benda Tomáš - 7.B (130 cm)
mladší žákyně:
7. místo Bočková Lucie - 7.A (130 cm), Dubová Veronika - 7.A (105 cm), Švábová Karolína - 6.A (105 cm)
starší žáci:
19. místo Žurek Ondřej - 9.B (145 cm), Solnický Adam - 9.B (145 cm), Sádlo Jan - 9.A (145 cm), Niederle Oleg - 7.B (140 cm)
starší žákyně:
15. místo Hrbáčová Jana - 8.A (135 cm), Hartmanová Anna - 9.B (125 cm), Montagová Michaela - 9.A (120 cm), Schreiberová Sabina - 9.B (120 cm)

Na prvním stupni naší školy proběhly besedy s vánoční tematikou. Ve třídě 2.A se žáci učili pospolitosti, vzájemné úctě a pomoci. Seznámili se s příběhem Josefa a Marie. Uvědomili si, jakou cenu má pro člověka chléb a kolik úsilí je třeba vynaložit při jeho přípravě. Nakonec chléb ochutnali.
Foto ze 3.B

Žáci 2.A a 2.B navštívili MŠ Mostní a předvedli krátký program. 2.B nacvičila písničku Kuchyňská kapela, zahrála pohádku Hrnečku, vař. Děti z 2.A pak zazpívaly vánoční koledy a píseň Máme tu další dobrý den.
V MŠ probíhalo v tento den vánoční tvořeníčko s rodiči, připravený program zúčastnění odměnili potleskem.

     
  03. 12. 2013 Neplivejte pecky na zem – 3.B – Dům umění
V úterý 3.12. jsme byli na animačním programu Neplivejte pecky na zem k výstavě Michala Gabriela Sousoší. A pro takový název? Autor totiž používá pecky, skořápky ořechů, části žaludů apod. na svých sochách. Po splnění úkolů na pracovním listě, kde jsme poznávali různé druhy šelem podle srsti, k obrázkům jsme přiřazovali správné sochy podle tvaru, postavení nohou a hlavy, jsme museli „proplavat“ kolem žraloka k dalšímu sousoší. Předtím jsme ale vymodelovali „návnady“ a díky tomu jsme se mohli posunou dál. Nakonec jsme se převlékli do „slušivých“ kombinéz a předváděli jsme různá zvířata a vlastní sousoší. Akce se nám moc líbila a už se těšíme na další.
Žáci a Svatava Banašová ze 3.B
     
  01. 12. 2013 Domino na svém prvním letošním adventním koncertě, tentokráte v evangelickém kostele v Krnově. Opět sklidilo obrovské ovace publika a je rádo, že mohlo alespoň touto cestou charitativně přispět ve prospěch Slezské diakonie - zařízení Benjamín Krnov.
     
  29. - 30. 2013 Dobrovolníci ze 4.B trávili páteční noc ve škole. Zábavné odpoledne vyplněné hrami završili vydatnou večeří a stezkou odvahy v prostorách neosvětlené noční školy. Samozřejmě došlo i na nocování ve spacáku. video
     
  29. 11. 2013

foto

Na podporu matematických kompetencí připravila Masarykova střední škola a VOŠ, Opava letos již potřetí v e-learningovém prostředí MOODLE matematickou soutěž Matematika denně kolem nás zaměřenou na žáky (nejen) devátých tříd ZŠ.
V letošním roce se do soutěže zapojilo 66 žáků osmých a devátých ročníků z devíti základních škol, a to z Opavy ZŠ B. Němcové, ZŠ Englišova, ZŠ I. Hurníka, ZŠ Kylešovice, ZŠ Otická, ZŠ T.G.M., Riegrova ul., ZŠ Vrchní, dále ZŠ Háj ve Slezsku a ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. 17. Čtyři soutěžní kola přinesla tyto vítěze:
1. místo obsadilo družstvo Sinusoidy – Karolína Obdržálková (9.C) a Natálie Horná(9.C), ZŠ Kylešovice, Opava,
2. místo získala Eva Kotrlová (9.B), ZŠ Otická, Opava,
3. místo obsadilo družstvo Zelené IQ – Filip Čermák (9.A), Terezie Lukašáková (9.A) a Jan Sádlo (9.A), ZŠ Ilji Hurníka, Opava
Vítězové si odnesli již tradiční ceny – zlatý, stříbrný a bronzový měšec s 600, 450 a 300 korunami. Všem účastníkům patří poděkování a vítězům gratulace.

Třída 5.A se zúčastnila Adventního koncertu na Střední zemědělské škole v Opavě. Žáci zazpívali písně se zimní tématikou,dvojhlasé koledy, písničky z pohádek, představili se také dvojhlasou a trojhlasou hrou na flétny. Za své výkony byli odměněni dárečkem. Na závěr naší návštěvy si děti koupily drobné upomínkové předměty a pak jsme se již všichni vydali zpět do školy.

     
  28. 11. 2013 Kateřinská laťka - soutěž ve skoku vysokém foto, výsledky
mladší žákyně:
1. Bočková Lucie (7.A) - 125 cm
2. Dubová Veronika (7.A) - 125 cm
3. Šípová Kateřina (7.A) - 120 cm
mladší žíci:
2. Niederle Oleg (7.B) - 145 cm
starší žákyně:
2. Montágová Michaela (9.A) - 125 cm
3. Hrbáčová Jana (8.A) - 125 cm
starší žáci:
3. Žurek Ondřej (9.B) - 160 cm

Ve čtvrtek 28. listopadu se uskutečnil napříč třídami 1. stupně projektový den plný ŠTĚSTÍ. Prostřednictvím řady hravých aktivit se děti zamýšlely nad životním stylem a hledali odpovědi na otázku, co je to štěstí.
V rámci Dne životních hodnot se žáci 2.A zamýšleli nad tím, co pro ně znamená štěstí. Své názory děti nakreslily i napsaly.

1.A navštívila výstavu Sousoší v Domě umění. Děti se pohybovaly mezi šelmami, poznávaly různé druhy šelem podle srsti, skládaly obrázky, modelovaly rybičky a v oblecích předváděly zvířata.

     
  25. - 27. 11. 2013 Podzimní sběr starého papíru - výsledky
     
  23. 11. 2013 V sobotu 23. listopadu proběhlo v Obřadní síni Městského domu kultury Petra Bezruče v Opavě slavnostní VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Akci pořádá Magistrát statutárního města Opava. Čtrnáct dětí ze tříd 4. B a 5. B obohatilo program pro miminka, rodiče a další hosty svým kulturním vystoupením, složeným z písniček a básniček. Své vystoupení předvedly děti postupně třem skupinkám zúčastněných. Sólo zpívala Valentýnka Hartmannová (4.B), na flétnu hrála Dominika Gebauerová (4. B) a na zvonkohru Nikolka Stanovská (5. B). Na housle doprovázel Filip Kubala (5. A) a doprovod na varhánky zajistila paní učitelka Edita Kubalová. Dětem se vše pěkně podařilo a paní matrikářky je pochválily za krásné, milé a něžně provedené vystoupení. Věříme, že jsme potěšili i přítomné hosty. Děkuji všem dětem za velmi svědomitou přípravu a za vzornou reprezentaci školy na veřejnosti. Rodičům děkuji za spolupráci a ochotu. Mgr. Edita Kubalová
Novinové články: Deník, Region.
     
  22. 11. 2013 Studentky stomatologie připravily pro děti z 2.A besedu o prevenci zubního kazu s praktickou ukázkou čištění zubů. Několik dětí se podrobilo testu „čistých zoubků“s uspokojivým výsledkem.
Navštívili jsme vánoční prodejní výstavku na druhém stupni naší školy.
     
  21. 11. 2013 Turnaj ve florbalu 6. - 7. tříd - smíšená družstva

Třídní schůzky v 16:00 - 17:30 hod. na 2. stupni, v 17:00 - 18:30 hod. na 1. stupni

     
  20. 11. 2013 Žáci 3. B, 4. B, 5. A a 5. B se s ochotou a potěšením připojili k vánočnímu tvoření na Prodejní vánoční výstavku, pořádanou každoročně na 2. stupni. Vytvořili pěkné a nápadité výrobky z běžných i netradičních materiálů, tvoření je bavilo a odvedli krásnou a svědomitou práci.Odměnou pro ně byla pochvala a poděkování paní učitelek z 2. stupně a sladká odměna. Jsme rádi, že jsme mohli svou společnou prací přispět k obohacení výstavky i k získání finančních prostředků pro školu. Děkuji všem dětem za výborně odvedenou práci a pěkný přístup a kolegyním Janě Koudelkové a Svatavě Banašové za výpomoc. Mgr. Edita Kubalová

Tak jako v minulém školním roce i letos naši školu navštívili předškoláčci z MŠ Mnišská. Setkání se uskutečnilo ve středu 20.11.2013. Nejdříve se děti zúčastnily kulturního programu, který připravila třída 5.A. Zazněly písně z pohádek, písně se zimní tématikou, lidové písně i koledy, které navodily předvánoční čas. Páťáci se představili dvojhlasým zpěvem i trojhlasou hrou na flétny. Druhou část své návštěvy předškoláci strávili ve třídě 3.B. Pomocí starších školáků si vyrobili papírového soba a čertíka na špejli. Nejen předškolákům, ale rovněž našim žákům se akce velmi líbila.

     
  19. 11. 2013 V úterý 19.11. se děti v 1.A proměnily v Indiány. Vytvořily indiánské kmeny, zvolily si náčelníka, vyrobily si indiánské čelenky a za splněné úkoly získávaly barevná pírka. Nechyběl ani indiánský stan. Zábavnou hrou se tak naučily nová písmenka I, i.
     
  12. 11. 2013 Okresní finále v plavání - výsledky
1. stupeň
- chlapci 10. místo (Makovický, Hrbáč, Stanzel, Kamrádek, Vašíček, Hanslik)
- dívky 10. místo (Dragonová, Suchánková, Kamrádková, Hauserová, Holasová, Schindlerová)
6. - 7. třída
- chlapci 7. místo (Postupa, Fajkus, Hlavinka, Pazdera, Andrýsek, Niederle)
- dívky 6. místo (Hrušková, Sochorková, Beyerová, Kutálková, Ježková, Flaumová)
8. - 9. třída
- chlapci 4. místo (Solnický ,Mikuš, Chládek, Kramný, Šimčík, Hofmann)
     
  09. 11. 2013 Den otevřených dveří - Mravenčí školička foto, novinový článek
V sobotu 9. listopadu otevřeli předškolákům MRAVENČÍ ŠKOLIČKU FERDA s BERUŠKOU. Děti z mateřských škol plnily čtyři zábavné úkoly ve třídách i hernách, rodiče mohli absolvovat prohlídku školy s průvodním slovem a promítání. Rodiče i děti se pak společně účastnili ukázky interaktivní výuky a vyzkoušeli si práci s tablety. Děti dostaly za své školičkové snažení nejen medaile s obrázky a jedničkami a sladkosti, ale domů si odnesly ještě omalovánku a perníkového Ferdu. V MRAVENIŠTI si mohli hosté pochutnat na zákusku a vybrat si z nabídky nápojů. K poslechu hrála Cimbálová muzika ZUŠ Opava. Děkujeme pedagogům, kteří strávili sobotní dopoledne v Mravenčí školičce s námi a pomohli nám. Poděkování patří také BERUŠCE Nikolce Stanovské z 5. B a FERDOVI Matěji Vaňkátovi z 5. A. Děkujeme i muzikantům a paní Lamichové.
Sylva Mrůzková a Edita Kubalová
     
  04. 11. 2013 Kejklířské divadlo
V pondělí 4. 11. byly děti 2. B, 3. B a 4. B svědky žonglérské podívané v Loutkovém divadle Opava. Kejklíř Vojta Vrtek, mistr humoru i napětí, předvedl dětem exkluzivní kousky, jako mičkáre, jabkáre nebo vajcáre. Nejnapínavější okamžiky přineslo žonglování s pánví a vejcem, s mačetou, srpem a... s OHNĚM. Pssst, to ale nikomu neříkejte, prý se to v divadle nesmí. U komika nikdy nevíte, co myslí vážně...
     
  31. 10. 2013 Soutěž Matematika denně kolem nás pro žáky 9. ročníku

Děti z 1.A se ocitly mezi Afričany na výstavě Duch Afriky v Domě umění. Po prohlídce fotografií, obrazů, soch, masek a jiných předmětů si děti zahrály jako Afričané na bubny a jiné nástroje a pomalovaly si obličeje.

Za dětmi z 2.A přišel lesník pan Kalus, dědeček Tomáše Schablického, a besedoval s námi o lese a jeho obyvatelích. Přinesl spoustu materiálů, které jsme využili ke zhotovení výstavky na chodbě. Mohly ji tak využít i děti jiných tříd.

     
  25. 10. 2013 Výsledky Přírodovědného Klokana

Vycházky po Opavě – 3.B (září 2013)
Ve 3. třídě jsme se v prvouce učili o Opavě. Abychom ji lépe poznali, chodili jsme na vycházky a seznamovali se s krásami našeho města. Šli jsme místy, kde bývaly hradby, poznávali jsme historické budovy, kostely a další zajímavá místa. Zašli jsme i na Kylešovský kopec, kde většina z nás ještě nebyla. Na poslední vycházce jsme vyšlapali schody na Hlásku a prohlídli si Opavu i z výšky. Moc se nám naše vycházky líbily a už se těšíme na další.
Žáci 3.B + tř.uč. Svatava Banašová

24. - 25.10. hostovalo Domino v Novém Jičíně na podzimním koncertu tamních pěveckých sborů. Děti měly jedinečnou příležitost seznámit se s novými kamarády, neboť na noc byly "adoptovány" jejich novojičínskými vrstevníky. Páteční den si užily na interaktivní výstavě klobouků a při prohlídce hradu Starý Jičín.

     
  24. 10. 2013 Výtvarná soutěž Stonožka 2013
     
  23. 10. 2013 4.B se zúčastnila výuky na dopravním hřišti

Výstava exponátů afrického umění a fotografie ze života afrického lidu
Duch Afriky - 2. A na animačním programu v Domě umění

1. kolo školní ligy v MINIHÁZENÉ ve víceúčelové hale v Opavě
Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 7 škol z Opavy a družstvo našich dětí vybojovalo 3. místo! Pozici nejlepšího střelce si opět obhájil ONDŘEJ VAŠÍČEK, který dal celkem 18 gólů během celého turnaje.
Děti, které naši školu reprezentovaly a zaslouží si velkou pochvalu za skvělou týmovou spolupráci:
ONDŘEJ VAŠÍČEK, ONDŘEJ FOLTÝN, JAKUB HANSLIK, ŠIMON MAKOVICKÝ, LUCIE KAMRÁDKOVÁ, NICOLETTE STANOVSKÁ, DOMINIK PLODZIEŇ A FILIP VALA

     
  22. 10. 2013 Africký den ve 4. B
Pojďte, děti, rychle, děti, nebudeme zaháleti!
Dnes nás čeká Afrika - krásná, horká, veliká.
Nejdřív sochy uvidíme a všemu se podivíme.
Obrázky a nástroje - v sedě, v leže, ve stoje...
Není to jak u nás doma. Pravý buben? Málokdo má.
Všechno tady jiné je, vůbec tady neleje.
A přání se vám tam splní, když se šaman s bubnem vlní.
V afrorytmu do školy, další afroúkoly.
Kolíbavka, tanec, básně - s Afrikou se máme krásně.
Poznání a taky smích, afromasky na tvářích...
     
  21.10. 2013 2.A v loutkovém divadle. Představení se jmenovalo Veselá nauka klauníka Notíka a děti si tak hravou formou upevnily základní pojmy z hudební nauky. Na závěr jsme se mohli vyfotografovat se samotným klauníkem a jeho kamarádkou, slečnou Písničkou.
     
  18. - 20. 10. 2013 Jsme sousedé - soustředění. O víkendu vyrazilo 55 dětí ze sboru Domino do nedalekého Hradce nad Moravicí, kde secvičovali se sborem z polské Ratiboře repertoár na společné koncerty. Kromě zpívání došlo i na plavání v bazénu, zábavu v tělocvičně nebo procházku podzimní přírodou. Všechny děti si pobyt, který byl organizován v rámci projektu SVČ Opava, výtečně užily.
     
  17. 10. 2013

Výtvarná soutěž Kreslím, kreslíš, kreslíme pro žáky ZŠ – v Opavě SŠPU - foto
Cena poroty – Nela Štýbarová (9.A)
Čestné uznání – Karel Makovický (9.A)

Výtvarná soutěž Šťastné stáří očima dětí 2013  - foto
Anna Hartmanová (9.B), Terezie Krejčí (bývalá žákyně 9.A)

Nahrabat co nejvíc - 5.A
"Ten umí to a ten zas tohle
a všichni dohromady udělají moc..."
A v páté třídě každý žáček
hned běží čile do zahrady na pomoc.
Ten umí hrabati
a ten zas zametá,
jsme prací dojatí
a žádný popleta
neplete hrábě s metlou ani
a hráběnky jsou paní hrabání.
Pak muži, ti jdou v plné síle
a práce od ruky jde všem tak spanile!

     
  15. 10. 2013 Co termiti nesežrali - 3.B
V úterý po vyučování jsme šli do Domu umění na animační program k výstavě Duch Afriky. Po prohlídce fotografií pana Jiřího Blaty (byl právě na výstavě) jsme se přemístili do Kostele sv.Václava, kde jsme plnily zajímavé úkoly - např. hmatem jsme poznávali různé materiály a ty pak hledali na sochách, vyobrazené detaily jsme hledali na maskách domorodců apod. Za splnění úkolu jsme získávali fetiše – nálepky sošek. Nakonec jsme si zahráli na bubny a další hudební nástroje jako domorodci v Africe. Program se nám velmi líbil a už se těšíme na další.
Žáci 3.B a tř.uč. Svatava Banašová
     
  14. 10. 2013 Logická olympiáda - do krajského kola postupuje Filip Kubala (5. A)
- výsledky školního kola
     
  12. 10. 2013 My se draka nebojíme (pro předškoláky) - 13.30 hod. u Stříbrného jezera
     
  10. 10. 2013 Výroční členská schůze SRPŠ v 16.30 hod. a třídní schůzky
     
  09. 10. 2013 Děti kreslí komiks - Matematika pro každého (Nela Štýbarová - 9.A, Noemi Svobodová) Moravskoslezský deník
     
  08. 10. 2013 Předškoláci z MŠ Mostní zavítali do 1. A, aby pozdravili své kamarády a podívali se, jak se jim daří v první třídě. Vyzkoušeli si učení nanečisto ve školních lavicích, zapojili se do krátké pohádky a navzájem si s prvňáčky zazpívali.
     
  02. 10. 2013 Děti z 1.A a 3.A s paní učitelkou Alenou Kupkovou a paní vychovatelkou Kamilou Světlíkovou oslavily 2. října Den zvířat návštěvou psího útulku v městských sadech. Opuštěným pejskům přinesly pamlsky.
     
  01. 10. 2013 Žáci 4. A a 4. B se 1. října 2013 vypravili do knihovny na Veřejné čtení konané v rámci Týdne knihoven. Paní knihovnice pro žáky připravila odhalení záhady o zelené příšeře z knížky Hoši od Bobří řeky od Jaroslava Foglara. Nejprve z knížky četla paní knihovnice, poté paní učitelky i děti. 4. B si příšerky nakreslila a soutěží s nimi o titul "příšerně šikovného čtenáře" v třídní knížkové soutěži.
     
  23. 09. 2013 Sportovní hodinový pětiboj pro předškoláky (Ochranova ul.) - foto
     
  21. 09. 2013

Fotky
Video

5 plus 2 Opavsko

20. let sboru Domino - koncert ve Slezském divadle

V sobotu 21. září 2013 oslavil pěvecký sbor Domino své 20. výročí založení nádherným koncertem ve vyprodaném Slezském divadle. Koncert s účastí světových dirigentů oslovil každého ze zúčastněných diváků.

     
  19. 09. 2013 Závody pro Základní školy Opavska v rámci Evropského týdne mobility v podzemních garážích OC BREDA na KOLOBĚŽKÁCH a INLINE BRUSLÍCH
Naši žáci přinesli 4 vítězné umístění!
kategorie dle ročníku narození:
r. 2006 a mladší:
- JAKUB JELÍNEK 1. MÍSTO - INLINE
- JAKUB JELÍNEK 1. MÍSTO - KOLOBĚŽKY
r. 2005 - 2004:
- ADÉLA DRAGONOVÁ 3. MÍSTO - INLINE
r. 2003 - 2002:
- FILIP KUBALA - 1. MÍSTO - INLINE
Další děti, které naši ZŠ reprezentovaly:
Aneta Kubalová, Valerie Žurková, André Bek, Anna Hlaváčková, Tereza Holasová, Elen Häuserová, Adam Krusberský, Petra Horáková, Dominik Plodzieň, Jakub Hanslik, Nikola Stavovská, Lucie Kamrádková, Filip Stanzel, Lukáš Quis, Lukáš Mrůzek
     
  18. 09. 2013 Populárně naučný, přírodovědně zeměpisný vzdělávací projekt Planeta 3000

Třída 4.B vyrazila v rámci tělesné a dopravní výchovy na cyklistický výlet do Kravař.

     
  17. a 24. 09. 2013 Adaptační kurz pro děti ze 6.ročníků za účasti třídního učitele, metodika prevence a školního psychologa.
     
  12. 09. 2013 Návštěva sboru Domino u primátora města Opavy
     
  07. 09. 2013 Ve věku 90. let zemřel skladatel a spisovatel Ilja Hurník
Události v regionech (Ostrava) 9. 9. 2013 - 21. minuta
     
  02. 09. 2013 Slavnostní zahájení školního roku (foto na 1. stupni - pasování prvňáčků)
     
  27. - 28. 08. 2013 Malování třídy 7.A - žáci si před zahájením školního roku vyzdobili třídu
     
  17. - 28. 07. 2013 Domino na cestách
Po malé zastávce v Belgii zamířili do anglického Worcestru na Mezinárodní festival pro mladé zpěváky. Děti měly příležitost trávit báječné dny ve společnosti svých vrstevníků, obklopeni anglickým jazykem a nadšeným publikem při svých koncertech.

Fotky
Koncert v Eveshamu
Koncert v Uptonu
Koncert ve Worcestru
     
   

 

 

     

Naše projekty:

 

Projekt:  Modernizace vzdělávání na základní škole
Motto: Tvořím pomůcku pro žáka, která společně s mým vedením
             mu pomůže lépe poznat svět.

 

     
     

 

Domů | Historie | Co nabízí naše škola? | Akce pro předškoláky | Základní informace | Dokumenty školy | Školská rada | Rozvrh hodin | Pedagogický sbor | Šk.poradenské pracoviště | Granty ESF | Školní družina a klub | Pěvecké sbory | Matematická soutěž | Reference školy | Novinové články | Soutěže pro žáky | Arboretum pro slavíky | Fotogalerie | Videogalerie | Archiv šk.roku 2012/13 | Archiv šk.roku 2011/12

Tento server byl naposledy aktualizován dne 20. 07. 2014