Základní škola Ilji Hurníka
Škola s rozšířenou výukou hudební výchovy a s klasickou výukou
Opava, Ochranova ul.

 

 
Hledáte nejlepší školu pro své dítě?
Zde je krátké video o nás.

Domů
Historie
Co nabízí naše škola?
Základní informace
Akce pro předškoláky
Rozvrh hodin
Pedagogický sbor
Poradenské pracoviště
Školní družina
Reference školy
Dokumenty školy
Školská rada
Pěvecké sbory
Matematická soutěž
Granty ESF
Novinové články
Fotogalerie
EduBase

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizováno 05. 02. 2016

Projekt:Modernizace vzdělávání na základní škole
Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2639

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Motto: Tvořím pomůcku pro žáka, která společně s mým vedením  mu pomůže lépe poznat svět.
    
                                                                                                     EduBase: Výukové materiály zde

Jak nastavit webové rozhraní?

 

Informace a aktuality:

 


JÍDELNÍČEK
Zařízení školního stravování Opava

MŠMT
Ministerstvo školství

 

DUM.RVP
Digitální učební materiály

 

AŠSK
Přehled TV soutěží

 

Wikipedie
Otevřená encyklopedie

 

KVIC
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedag. pracovníků

 

NUOV
Národní ústav odborného vzdělávání

 

Česká škola
Informační server o českém školství

 

Sudoku 9x9

Sudoku 6x6

 

 
AKTUALITY

 


Výsledky SCIO testování Stonožka 2015/2016 - 9. ročníky
- v matematice dosáhli naši žáci nadprůměrných výsledků v porovnání se zúčastněnými školami


Seznam přijatých žáků do 1. tříd
zápis do 1. tříd

Důležité dokumenty:
- podmínky přijetí
- doporučení pro rodiče
- zápisní list
- žádost o odklad

 
Akce pro předškoláky a jejich rodiče

23. 09. 2015
ZŠ I. Hurníka - "zpívající škola"
- krátká reportáž TV Polar o využití HV ve vyučovacích hodinách na 1. stupni
http://tvportaly.cz/opava/37583-opavsky-expres-23-zari-2015


Široká nabídka zájmových kroužků na naší škole
Nabídku aktivit mimo vyučování najdete zde a kroužky školní družiny zde.
 

     
  08. - 12. 02. 2016 Lyžařský výcvik pro děti 2. až 5. ročníku
Informace k platbě pro přihlášené účastníky zde.
     
  31. 01. - 05. 02. 2016 Lyžařský pobyt pro žáky 8. - 9. tříd
     
  09. 01. 2016 Tříkrálová sbírka
     
    Výtvarné soutěže
- Vánoční malování
- Veselý Mikuláš
- Zážitky z prázdnin
     
  07. 01. 2016 POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ve čtvrtek 7. 1. od 16 hod. se uskuteční Den otevřených dveří na Pekařské ul. pro budoucí prvňáčky, současné páťáky, jejich rodiče a veřejnost. Foto

Na Ilji Hurníka měli miniházenou - Region Opavsko
     
  03. - 08. 01. 2016 Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku - Václavov u Bruntálu - chata Lucka
1. den - ubytování, kontrola výstroje, vycházka po okolí, společenské hry
2. den, 3. den- výcvik v družstvech, hry
4. den - vycházka do Malé Morávky, Aquapark Bruntál
5. den - zdokonalování lyžařských a snowboardových dovedností
6. den - výcvik, balení, odjezd domů
     
  21. 12. 2015 Žáci 6. A a 7. A si spolu s třídními učitelkami zpestřili předvánoční čas vánoční besídkou spojenou se spaním ve škole, kde společně rozbalily dárečky, ochutnali cukroví a pobavili se u společenských her.

Dárky pro koledníky
Děti ze 2. A, 4. A a 5. B vyrobily 70 krásných dárečků pro koledníky blížící se lednové Tříkrálové sbírky, kterou pořádá Charita Opava. Dárečky budou koledníci rozdávat hodným lidem, kteří přispějí do sbírky. Peníze z Tříkrálové sbírky budou použity pro zdravotně postižené občany, seniory a pro mateřské centrum Neškola. Děkuji dětem za zájem, ochotu, spolupráci a za pečlivost při tvoření.
Mgr. Edita Kubalová

     
  19. 12. 2015 Vánoční koncert v Těškovicích
Naše děti vystoupily jako hosté na Vánočním koncertě v Těškovicích.
Předvedly flétnové trio, hru na klarinet a klavír a sklidily velký potlesk zcela nabitého sálu kulturního domu. Celý koncert byl velmi krásný a vykouzlil pro všechny přítomné velice příjemnou předvánoční atmosféru... foto

Vítání občánků
Třináct dívek ze tříd 4. A, 5. B a 6. B v sobotu 19. prosince slavnostně přivítalo nové občánky statutárního města Opava v Obřadní síni MDKPB. Program byl tentokrát laděn nejen miminkovsky, ale i vánočně. Dívky zpívaly, recitovaly a hrály na hudební nástroje. Valentýna Hartmannová zazpívala sólově píseň Ukolébavka a Natálie Ondřejová Ráno vstává maminka má. Eva Doleží zahrála na klarinet koledy Dej Bůh štěstí a Jak jsi krásné, neviňátko. Valérie Klichová zahrála na klavír Chtíc, aby spal. Dále zazněla dvojhlasá Tichá noc pro flétny v podání Tey Fickové a Anety Kubalové. Doprovod k písním hrála na housle Aneta Kubalová, na flétnu Tea Ficková a na zvonkohru Marie Cecilie Švecová. Děkuji všem dívkám za vzornou přípravu, krásně předvedené vystoupení, vzorné chování i vystupování a vzornou reprezentaci školy na veřejnosti.
Mgr. Edita Kubalová

     
  08. a 10. 12. 2015 Vánoční koncerty - foto
Srdečně Vás zveme na naše tradiční vánoční koncerty pro mateřské a základní školy i pro další veřejnost, které letos proběhnou ve dnech 8. a 10. prosince 2015 v kulturním sále Na Rybníčku v Opavě.
     
  07. 12. 2015 Vánoční trhy Opava - koncert Cvrčků a Domina
     
  02. 12. 2015 V rámci kroužku HERNA jsme si zalezli na horolezecké stěně v SVČ - 6. A (kluci)
     
  01. 12. 2015 Turnaj ve hře Člověče, nezlob se! pro rodiče a děti 6. A
     
  28. 11. 2015 Začarované království na ZŠ Ilji Hurníka v Opavě
Zahajujeme první z řady akcí pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
V sobotu 28. 11. 2015 v 9:00 hodin mohou děti čarovnými klíčky odemknout několik zakletých komnat plných hudby, her, malování, vyrábění, živých zvířátek a sportování. Společně se svými rodiči mohou také zkusit pracovat se školními tablety, poslouchat cimbálovou muziku a dozvědět se co nejvíce o naší malé rodinné škole na Pekařské ulici v Opavě. Také si můžete popovídat s vedením školy u malého občerstvení a kafíčka . Po celou dobu návštěvy se budou dětem věnovat pohádkové bytosti, které jim budou dělat průvodce, aby se v začarovaném království neztratily. Ukončení akce plánujeme na 11:30, moc se na Vás těšíme. foto
     
  25. 11. 2015 Soutěže ve skoku vysokém Kateřinská laťka se zúčastnilo téměř 40 žáků naší školy. Výsledky jednotlivých kategorií:
mladší žákyně:
Trnavská Barbora (120 cm), Horáková Petra, Kamrádková Lucie (115 cm)
mladší žáci:
Mrůzek Lukáš (135 cm), Stanzel Filip (130 cm), Kurka Marek (125 cm)
starší žákyně:
Bočková Lucie, Švábová Karolína (130 cm), Havlíková Natálie (120 cm)
starší žáci:
Vala Petr (152 cm), Benda Tomáš, Pazdera Oskar, Bárta Jonáš (146 cm)

25. listopadu rozdával v 1.A Slabikáře dětem král Ota I. Děti musely splnit pět úkolů, zdolat písmenkové hory, projít zemi slabik, slovní řeku a překonat větné moře, aby se dostaly do Království čtenářů, kde získaly Slabikář od krále Oty I. Všem dětem fandili rodiče, sourozenci i prarodiče. Alena Kupková

     
  19. 11. 2015

19. - 20. 11. 2015

Třídní schůzky pro rodiče žáků od 16 hod.

Předvánoční prodejní výstava (fotografie výrobků dětí zde)

     
  18. 11. 2015 Indiánský den v 1.A 
Děti se naučily písmenko I, vyrobily si indiánské čelenky a za splněné úkoly získaly pírka. Poslechly si indiánské příběhy, prošly indiánskou stezku písmenek. Alena Kupková
     
  12. 11. 2015 Předškoláci z MŠ Pekařská navštívili 1.A. Budoucí prvňáčci si vyzkoušeli, jak se sedí v žákovských lavicích, naučily se poznávat písmenko M a při zpěvu písničky Melu, melu kávu kreslily k mlýnku barevné kruhy. Nejvíce se jim líbila práce na interaktivní tabuli. Odcházeli spokojeni a už se těší na další setkání v lednu. Alena Kupková
     
  11. 11. 2015 Aktivity výtvarné výchovy na 2. stupni
- výtvarná soutěž Barevný podzim
- Stonožka (vánoční přání - Děti pomáhají dětem)
- výtvarný kroužek 6. A
     
  09. 11. 2015 Okrskového kola školní ligy v miniházené ve víceúčelové hale se zúčastnilo celkem 11 škol! Naši školu reprezentoval tým těchto žáků:
Adam Jedlička - 1.A
Veronika Čechová - 2.A
Vanesa Fajkusová - 3.A
Jakub Jelínek - 3.A
Adam Černoch - 4.A
Ondřej Černohorský - 4.A
Martin Košárek - 4.A
Adéla Dragonová - 5.A
Nikola Trávničková - 5.A
Daniel Maďar - 5.B
Všem dětem patří velká pochvala za sportovní výkon a perfektní nasazení ve hře! Těšíme se už na další kolo!
     
  19. - 23. 10. 2015 ŠD Pekařská vyhlašuje soutěž ve SBĚRU STARÉHO PAPÍRU
V týdnu od 19. – 23. 10. 2015 bude na školní zahradě přistaven kontejner určený na sběr starého papíru. Balíky papíru noste svázané a zvážené. Sběr můžete nosit v ranních hodinách od 7,00 do 8,00 hod. a v čase odpolední družiny od 13,00 do 16,30 hod. Děti, které donesou největší množství, čeká milá odměna. Výtěžek ze sběru papíru bude použit na koupi velkého stolního fotbalu a dalších her do ŠD.
     
  19. 10. 2015 Hravá věda v 5.B
     
  08. 10. 2015 Ruce pro Opavu – akce v rámci celostátního projektu 72 hodin se zúčastnilo přes 40 rodičů s dětmi a třídními učitelkami 1.A, 2.A, 5.B. Svou prací přispěli ke zkrášlení a očistě nejbližšího okolí školy, nábřeží a parčíků.
A. Kupková, P. Musílková, S. Banašová
     
  04. 10. 2015 Zájezd do Vídně pro žáky a jejich rodiče - foto
     
  24. 09. 2015 Adaptační kurz 6. B
     
  23. 09. 2015 Kynologický kroužek
     
  17. 09. 2015 Sportovní odpoledne pro rodiče a děti ze tříd 6. A a 7. A od 16 hod.
Program: turnaj ve florbale – v tělocvičně a ve vybíjené – na hřišti, vítání jsou samozřejmě i nesportovci. Následuje opékání špekáčků.
Těší se na Vás třídní učitelky Mgr. Čechová Kateřina a Mgr. Radmila Šťastná
     
  16. 09. 2015 Školní závody na kolečkových bruslích v podzemních garážích OC Breda
Naši ZŠ reprezentovalo celkem 13 dětí: Balarin Evžen (1.A), Blažková Bára (2.A), Čechová Veronika (2.A), Sofková Tereza (3.A), Ulitzková Laura (3.A), Palinčáková Štěpánka (2.A), Jelínek Jakub (3.A), Ficková Tea (4.A), Blažek Tomáš (5.A), Černoch Adam (4.A), Kubalová Aneta (4.A), Trávničková Nikol (5.A), Winkelbauerová Kateřina (5.A)
Na stupně vítězů ve své kategorii si tentokrát stoupli:
Jakub Jelínek 1. místo, Bára Blažková 3. místo
     
  14. 09. 2015 Adaptační kurzy
V měsíci září se na naší škole uskuteční adaptační kurzy pro žáky tříd 3. A, 4. A a 6. B., které proběhnou pod vedením nestátní neziskové organizace Eurotopia. Chtěla bych velmi poděkovat Bc. Dagmar Poláškové, DiS., manažerce prevence kriminality z Magistrátu města Opavy, odboru školství, za finanční podporu na realizaci těchto kurzů. Mgr. Kateřina Kupčíková, metodik prevence
     
  01. 09. 2015 Slavnostní zahájení školního roku 2015/2016
     
  30. 06. 2015 Žáci 1.A se rozloučili s 1.třídou zvesela, někteří si neváhali nasadit i klaunský nos. Celá třída přeje všem krásné prázdniny bez nehod.
     
  25. 06. 2015 Péče o miminko - třídu 1. A navštívila paní Kaniová s Miruškou a ukázala dětem, jaká byla péče o miminko dříve a nyní
     
  23. 06. 2015 Školní výlet 1. A do Hradce nad Moravicí, děti navštívily zdejší knihovnu a na zámku se seznámily s původním sklepením, sestavily most pro myšku Julii, navrhovaly pravěké hrady a převlékly se za rytíře a dvořany
     
  20. 06. 2015 Vítání občánků
V sobotu 20. června přivítaly dívky z 5. B v MDKPB nové občánky města. V programu kromě písniček, básniček, flétny a zvonkohry zazněl také klarinet v podání Dominiky Gebauerové. Velmi děkuji všem dívkám za výbornou práci a vzornou reprezentaci školy na veřejnosti po celé dva školní roky. Velice děkuji také rodičům. Mgr. Edita Kubalová
     
  11. 06. 2015 POLANKA CHILDREN´S CUP 2015 - finále školní ligy v MINIHÁZENÉ 4+1 v Polance nad Odrou.
Naši školu reprezentovala dvě družstva:
1. Vašíček Ondřej, Foltýn Ondřej, Hanslik Jakub, Šenk Petr, Trávničková Nikola, Škrobánková Adéla, Plodzieň Dominik
2. Černohorský Ondřej, Černoch Adam, Košárek Martin, Hranoš Vojtěch, Jelínek Jakub, Fajkusová Vanesa, Čechová Veronika, Dragonová Adéla
Stupínky vítězů jsme sice neobsadili, ale všechny děti si z tohoto velkého turnaje za svou odvahu a nasazení ve hře odvezly medaili.

Krajské kolo sportovní soutěže OVOV - ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ, do kterého postoupil FILIP VALA ze třídy 4.B
Filip reprezentoval naši ZŠ v sedmiboji a to v následujících disciplínách:
sprint 60 m, skok do dálky, shyby na lavičce, přeskoky přes švihadlo, lehy-sedy, hod míčkem a běh na 1000 m.
Ve velké konkurenci účastníků vybojoval překrásné 8. místo! Blahopřejeme!

     
 

04. 06. 2015

Já s písničkou jdu jako ptáček - výchovný koncert v loutkovém divadle od 9 hod.

     
 

03. 06. 2015

Den dětí - 3.B, 4.B, 1. A 2. stupeň

     
  01. - 05. 06. 2015 Ozdravný pobyt 6.A - Karlov chata Zátiší
     
    Archiv školního roku 2014/2015

 

Domů | Historie | Co nabízí naše škola? | Základní informace | Akce pro předškoláky | Rozvrh hodin | Pedagogický sbor | Poradenské pracoviště | Školní družina | Reference školy | Dokumenty školy | Školská rada | Pěvecké sbory | Matematická soutěž | Granty ESF | Novinové články | Fotogalerie | EduBase

Tento server byl naposledy aktualizován dne 05. 02. 2016