Drobečková navigace

Úvod > O škole > Úřední deska

Úřední deska

I. Základní informace

Název: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Statutární město Opava
IČO: 70999236
Adresa: Ochranova 6, 746 01 Opava
Telefon: +420 553 714 065
E-mail: skola@zsochranova.cz
Web: www.zsochranova.cz
IDS: bunmmvg
Číslo účtu: 181721068/0300

II. Vedení školy

Ředitelka: Mgr. Monika Jarošová
Zástupce ředitelky: Mgr. Radim Kříž

III. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Zaměstnanci školy určeni ředitelkou školy k poskytování informací, přijímání písemných, telefonických a ústních žádostí o informace

Jméno Funkce Rozsah zmocenění
Mgr. Monika Jarošová ředitelka školy bez omezení
Mgr. Radim Kříž statutární zástupce ŘŠ bez omezení
Bc. Marie Vaňková ekonomka školy informace k ekonomické oblasti

Způsob a doba poskytování informací

O informace může žádat každá fyzická či právnická osoba:

 • písemně, nelze žádat anonymně 
 • telefonicky na čísle +420 553 714 065
 • osobně po předchozí domluvě

Postup při vyřizování žádostí

Žádost je vyřízena, pokud žadateli: 

 • byla poskytnuta ústní informace, se kterou žadatel souhlasí 
 • byla poskytnuta informace formou písemného sdělení 
 • bylo umožněno nahlédnutí do spisu
 • bylo umožněno pořídit kopii požadovaného materiálu 

Lhůty pro vyřizování žádostí

Písemná žádost se vyřizuje do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti. Lhůtu lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou: 

 • vyhledávání a sběr požadovaných informací
 • konzultace s jinými povinnými subjekty, které mají vážný zájem na rozhodnutí o žádosti 

Omezení a neposkytnutí informace

Škola může omezit poskytnutí informace, pokud: 

 • se vztahuje výlučně k vnitřním záležitostem a personálním otázkám školy 
 • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí
 • by došlo k porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a Evropského nařízení ke GDPR 2016/679

Odvolání

Pokud škola nedá ve stanovené lhůtě informaci, může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací

Požadované informace poskytuje naše škola bezplatně.