Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Rozhodnutí o přijetí: Zápis do 1. tříd

Rozhodnutí o přijetí: Zápis do 1. třídZápis do 1. tříd
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání - Seznam přijatých žáků naleznete zde.
 
Zápis žáků do 1. tříd se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna a v pátek 5. dubna vždy od 14:00 do 18:00 hod. v budově prvního stupně, Pekařská 77
Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a starší. Na žádost rodičů a na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení mohou být zapsány i mladší děti, které se narodily v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Kritéria pro přijímání žáků:

  • dosažení věku pro přijetí do 1. ročníku
  • dle legislativních předpisů jsou přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm v Opavě nebo v městských částech

Počet žáků, které je možno přijmout do 1. ročníku:

  • při počtu nad 30 žáků – otevřeme dvě první třídy

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na webové stránce školy ve lhůtě max. 30 dnů po podání žádosti. Jména dětí budou nahrazena evidenčním číslem.