banner stranka

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Statutární město Opava
   
IČO: 70999236
   
Adresa: 746 01 Opava, Ochranova 6
Telefon: 553 714 065
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.zsochranova.cz
IDS: bunmmvg
   
Číslo účtu: 181 721 068 / 0300

 

II. VEDENÍ ŠKOLY

Ředitelka: Mgr. Monika Jarošová
Zástupce ředitelky: Mgr. Radim Kříž

 

III. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.,
O SVOBODNÉM PŘÍSUPU K INFORMACÍM, V PLATNÉM ZNĚNÍ

Zaměstnanci školy určeni ředitelkou školy k poskytování informací,  přijímání písemných, telefonických a ústních žádostí o informace:                    

Jméno: Funkce: Rozsah zmocenění:
Mgr. Monika Jarošová ředitelka školy bez omezení
Mgr. Radim Kříž statutární zástupce ŘŠ bez omezení
Bc. Marie Vaňková ekonomka školy informace k ekonomické oblasti

Způsob a doba poskytování informací:

O informace může žádat každá fyzická či právnická osoba:

 • písemně, nelze žádat anonymně 
 • telefonicky na čísle 553 714 065
 • osobně po předchozí domluvě

Postup při vyřizování žádostí: 

Žádost je vyřízena, pokud žadateli: 

 • byla poskytnuta ústní informace, se kterou žadatel souhlasí 
 • byla poskytnuta informace formou písemného sdělení 
 • bylo umožněno nahlédnutí do spisu
 • bylo umožněno pořídit kopii požadovaného materiálu 

Lhůty pro vyřizování žádostí: 

Písemná žádost se vyřizuje do 15 dnů od přijetí nebo od upřesnění žádosti. Lhůtu lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou: 

 • vyhledávání a sběr požadovaných informací
 • konzultace s jinými povinnými subjekty, které mají vážný zájem na rozhodnutí o žádosti 

Omezení a neposkytnutí informace: 

Škola může omezit poskytnutí informace, pokud: 

 • se vztahuje výlučně k vnitřním záležitostem a personálním otázkám školy 
 • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí
 • by došlo k porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a Evropského nařízení ke GDPR 2016/679

Odvolání: 

Pokud škola nedá ve stanovené lhůtě informaci, může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. 

Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací: 

Požadované informace poskytuje naše škola bezplatně.

 Užitečné odkazy

bakalari logoweb odkazy

web odkazy3


jídelníček

happysnack logo


webodkazy4Aktuální videa

 

2020 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6