banner stranka

Kralovny20

Svátek Tří králů je spojen nejen s ukončením vánočního období, ale také se sbírkou pro potřebné. Tříkrálová sbírka Charity Opava byla slavnostně zahájena v pondělí 6. ledna již tradičním průvodem občanů každého věku za doprovodu bubeníků a velblouda k živému Betlému, svátečními slovy ředitele charity a dalších osobností a koledami sboru Domino.

V sobotu 11. ledna dopoledne uskutečnily svou tříkrálovou výpravu králové, či spíše královny z 3. A. Lidé se při jejich zpěvu a přáních mile usmívali, byli potěšeni královskými dary, babičky a dědečkové neskrývali dojetí. Králové potěšili i kolemjdoucí a paní ze sázkové kanceláře už naši výpravu vyhlížela a znovu pozvala dál. Králové popřáli, obdarovali a napsali i na tyto dveře nová písmenka s rokem 2020. Pokladnička naplněná dobrovolnými dary dům od domu postupně těžkla, mince i natenko poskládané a vhozené menší i velké bankovky pomohou seniorům, tělesně a mentálně postiženým občanům, např. vylepšením chráněných dílen a chráněného bydlení, zkvalitněním terénních služeb pečovatelské služby, nákupem polohovacích lůžek a kompenzačních pomůcek. 

Děkujeme za vzorné koledování, vystupování i reprezentaci školy a za vyrobené dárečky k obdarování lidí dobré vůle třeťákům a třídě 6. B.

FOTO

 Užitečné odkazy

bakalari logoweb odkazy

web odkazy3


jídelníček

happysnack logo


webodkazy4Aktuální videa

 

2020 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6