banner stranka

3kralove18

Stejně jako každý rok, také letos 5. ledna se na zahájení Tříkrálové sbírky Charity Opava podílely i naše děti. Po slavnostním projevu ředitele charity Jana Hanuše a úvodních koledách sborů Domino a Cvrčci pod Ptačím vrchem se vydal průvod s třemi králi, zpěváky, dětmi, dospělými, bubeníky i velbloudem ke Slezskému divadlu, kde u živého BETLÉMA proběhlo další zpívání, předání královských darů jezulátku a vyzvání Opavanům, kteří mohou až do neděle 14. ledna dobrovolně přispět přicházejícícm koledníkům do charitních pokladniček. Výtěžek letošní sbírky bude použit pro hospicovou službu nemocným a seniorům, pro mentálně postižené spoluobčany v péči terapeutické dílny Radost, na krizové centrum Naděje a pro handicapované osoby, zaměstnané v chráněných dílnách. Naše děti se zapojí i do samotného koledování.

FOTO

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček

happysnack logo


schranka duveryAktuální videa

 

 

2018 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6