banner stranka

Denshandicapem

30. listopad přinesl žákům naší školy poznání i uvědomění v souvislosti s tématem handicapovaných spoluobčanů. V budově na Pekařské ulici proběhl tematicky zaměřený projektový den Život s handicapem. Žáci ze všech ročníků si během čtyř vyučovacích hodin ve smíšených družstvech vyzkoušeli, jaké obtíže musí překonávat osoby se zrakovým, sluchovým či pohybovým postižením. Na dvaceti stanovištích si děti zkusily například psaní nohama, oblékání jednou rukou, čtení poslepu, malování ústy nebo chůzi se slepeckou holí. Ve svých bezprostředních reakcích ihned po ukončení přirozeně sdělovaly, jak náročné pro ně bylo plnit běžné životní úkony s různým postižením. To bylo také hlavním smyslem této akce. Uvědomit si nebezpečí, kdy si můžeme sami ublížit, ale hlavně ukázat, že i s handicapem můžeme prožít aktivní život. Mnozí z nás v průběhu tohoto speciálního dopoledne pocítili, že být zdravým není samozřejmostí a že je třeba vážit si toho, co a jaké možnosti jako zdraví máme. Akce se aktivně účastnilo i vedení školy. Pan zástupce dokumentoval průběh, paní ředitelka si osobně vyzkoušela disciplíny.

FOTO

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček

happysnack logo


schranka duveryAktuální videa

 

 

2018 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6