banner stranka

predskolicky18

Opět pořádáme PŘEDŠKOLIČKY pro budoucí prvňáčky. V několika hodinových setkáních si předškolní děti se zkušenými pedagogy vyzkoušejí různé (před)školní úkoly, např. z oblasti jazykové, matematické, grafomotorické, hudební či pohybové. Mohou tak zdokonalit své předškolní vědomosti i dovednosti a usednout na zkoušku do opravdových školních lavic. Kurzy pro předškoláčky pořádáme proto, aby děti ztratily ostych ze školy, aklimatizovaly se, věděly, co je čeká, a v září pak do školy vstoupily o to radostněji. Rodičům jsme připraveni pomoci radou s případnými dotazy.

Rozhlasová reportáž o předškoličce z předchozích let zde.

1. lekce - 21. listopadu

Přesto, že je teprve listopad, už myslíme na nový školní rok a na budoucí prvňáčky. Ve středu 22. listopadu proběhla první předškoličková lekce. Přišlo na ni osm šikovných dětí se svými rodiči. Lekce byla zaměřena na seznámení s ostatními, děti si zazpívaly, zatančily, z oblasti dramatické výchovy nechyběla pohádka Boudo, budko, kdo v tobě zůstává. Nakonec si děti procvičily ruku uvolňovacími cvičeními. V lavicích si budoucí žáčci vyzkoušeli, jak se správně sedí při malování a jak správně držet pastelku, což bylo poučné i pro rodiče, kteří byli velice vstřícní i aktivní. FOTO

2. lekce - 5. prosince

Děti byly přivítány koledou Pásli ovce valaši za doprovodu harmoniky a pak prošly se zpěvem i harmonikou několika stanovišti kolem jezulátka, stromečku a svítící lucerny. Lekce byla motivována českými předvánočními svatými a tradicemi. Na prvním stanovišti v 1. A u svatého Martina, přijíždějícího na bílém koni, si děti vyzdobily papírovou rukavici čarami, vlnkami, obloučky, kopečky i smyčkami, které budou časem základem psacích písmen. V den svaté Kateřiny se v minulosti konaly Kateřinské zábavy, kde si tanečníky vybírala děvčata. V hudebně u svaté Barbory si děti připomněly zvyk trhání barborek - třešňových větviček, které vykvetou-li na Štědrý den, přinesou dívce v novém roce svatbu. Děti zde umísťovaly kelímky před, za, pod židličky, vedle, vpravo, vlevo a stavěly se na zadané místo. U svatého Ondřeje si hrály s dřívky. Dle tradice se v tento den pouštěla dřívka po vodě a věštilo se. Děti stavěly zadané tvary z určeného počtu dřívek, určovaly více a méně na puntících i číslicích, hledaly a nalepovaly lepicí geometrické tvary podle barvy a velikosti. V knihovně se vystřihovaly papírové kruhy na špičaté nosy pro Lucky. Ty o svaté Lucii chodily po vsi s husím brkem a kontrolovaly, zda mají hospodyňky uklizeno. Na stolečku pak děti ozdobily jablko párátky s rozinkami. V gymnastickém sále zakončily putování u svatého Mikuláše, jenž se podle dávných příběhů spouštěl z nebe po červené nebo zlaté pentli. Tady čekal na děti nejtěžší úkol - obávané i trochu legrační vázání mašličky. Krásnou chvilkou byl příchod opravdového Mikuláše s perníčky, čímž děkujeme za nápad i realizaci školní družině. Na dnešních úkolech si děti procvičily grafomotoriku, jemnou motoriku, orientaci v prostoru, matematické představy, stříhání, vázání i zpívání. Kdyby nám ten mikulášský večerní čas tolik neubíhal, došlo by i na výslovnost, rytmické nástroje a taneček. Tak třeba příííště...

3. lekce - 16. ledna

Děti se nejprve seznámily s jednoduchou zimní básničkou pomocí obrázků. Autor v básni popisuje, jak postavil sněhuláky pro celou svou rodinu. Mezi dětmi se našli i takoví odvážlivci, kteří se pokusili básničku sami zarecitovat. Následovalo zrcadlové dokreslování obrázku sněhuláka. Aby se děti po náročné duševní práci protáhly, přemístily se do gymnastického sálu a do malé tělocvičny, kde na ně s panem učitelem čekali dobrovolníci z 5. A, kteří pomohli dětem absolvovat překážkovou dráhu a vyzkoušet si hod na cíl. Za odměnu si děti na závěr zaskákaly na trampolíně.

4. lekce - 20. února

Na tomto setkání děti čekala Červená karkulka! A to nejen ta, která skončila ve vlkově břichu. Karkulka byla světem znalá a skvěle uměla přemýšlet a hlavně počítat. Spolu s ní počítali i naši malí předškoláčci. Procvičovali pojmy před, za, hádali, co je velké, co malé, třídili informace a skládali skládačky i puclíky. Hodinka uběhla jako voda, nakonec si všichni společně zazpívali a zatančili.

5. lekce - 6. března

Tentokrát děti putovaly Afrikou s bubnem a papouškem. Inspirací byla píseň podle básnického textu Jiřího Žáčka Pět minut v Africe. Na jednotlivých zastaveních u lvů, slonů, paviánů, žiraf, plameňáků a pštrosů si děti vyzkoušely obtahování a psaní tiskacích písmen, spojování tečkovaných obrázků, jazykolamy, říkanky, dokreslování, stříhání i lepení, plnění úkolů podle zadání. Také si krásně zazpívaly, doprovodily se na tělo a africké nástroje, trochu počítaly i sportovaly. Cestou za splněné úkoly dostávaly razítka na africký diplom. Mnohé se dětem dařilo, a co moc nešlo, mohou si ještě před zápisem do školy procvičit na další naší lekci. 

předškoličky

6. lekce - 20. března

Děti tentokrát přivítal pan zástupce, který pro ně připravil dobrodružství s tablety. Děti podle fotografií, zobrazených přes QR kódy, vyhledávaly za doprovodu paní učitelky a rodičů místnosti s různými úkoly. Písmenka na vytvoření jmen, hledání rozdílů, třídění zvířátek, poznávání lidského těla, matematické vybarvování, aplikace k fungování lidského těla a eko úkol na zahradě, kde děti hledaly, co je tam nesprávně. Našly třeba párek v krmítku, jablko na smrku nebo skládku pod stromem. Nakonec společně sestavily dílky skládačky, jež postupně získávaly, a závěrečná odměna byla na světě. Děti při své cestě navštívily třídy, školní družinu, keramickou dílnu a část školní zahrady.

Den otevřených dveří s tvořením a předškoličkou - 27. března

Závěrečná lekce - 3. dubna

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček

happysnack logo


schranka duveryAktuální videa

 

 

2019 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6