banner stranka

Oznámení o konání voleb a svolání oprávněných osob k volbám do školské rady

Dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, svolává volební komise volby do školské rady. Zákonní zástupci volí přímou volbou jednu třetinu školské rady, tj. dva členy z řad zákonných zástupců. Volební období je tříleté.

Volby se uskuteční dne 9. listopadu 2017 od 16:00 do 17:30 hod. v budově školy na Ochranově 6 v jazykové učebně.

Své návrhy na kandidáty na členství ve školské radě, tj. zákonné zástupce nezletilých žáků školy, podávejte (osobně, písemně, telefonicky) níže uvedené volební komisi.

Složení volební komise:

  1. Kamila Světlíková – předsedkyně volební komise
  2. Simona Grygarová – členka volební komise
  3. Jiří Sonek – člen volební komise

V Opavě dne 13. 10. 2017

     

 Kamila Světlíková

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček

happysnack logo


schranka duveryAktuální videa

 

 

2018 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6