banner stranka

V sobotu 24. června přivítaly dívky z 5. A v MDKPB novorozené občánky. Na vystoupeních zazpívaly písně a přednesly básně o miminkách, rodičovství, rodině. Zazněly sopránová a altová flétna, housle, zvonkohra a klávesový doprovod. Děkujeme dívkám za vzornou reprezentaci školy na veřejnosti. 

FOTO

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček
happysnack logo


Aktuální videa

 

 

2017 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6