banner stranka

V neděli 30. dubna se naše škola opět připojila k opavským oslavám Dne Země. Tentokrát bylo naše stanoviště zaměřeno na téma Stromy a neslo motto: „Prostřednictvím stromů pomáháme lidem nalézt cestu k přírodě“.  Nejmenší návštěvníci si u nás mohli poskládat obrázek, vytvořit výrobek, zasoutěžit nebo si zkusit některý ze zajímavých fyzikálních pokusů. Dříve narození si při poznávání stromů vyzkoušeli své znalosti a se zájmem se zapojili do naší malé ankety, zaměřené na nejtíživější problémy naší Země. Jako nejpalčivější označili Opavané zatěžování Země smogem, dále uváděli skládky odpadků, velký problém viděli také ve zvětšující se ozónové díře a v globálním oteplování.

Akce probíhala v Janáčkových sadech a na náměstí Osvoboditelů. Jsme rádi, že jsme i my mohli pomoci přitáhnout pozornost veřejnosti k problémům, s nimiž se naše Země potýká.

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček

happysnack logo


schranka duveryAktuální videa

 

 

2018 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6