banner stranka

V podvečer 5. ledna zavítali do Opavy zlatě odění tři králové. Jakmile sestoupili z koňského povozu, stanuli u kostela sv. Vojtěcha a před zaplněným Dolním náměstím ve verších připomenuli svůj dávný příběh a své poslání. Poté slavnostně spolu s děkanem opavského děkanátu Janem Czudkem a ředitelem Charity Opava Janem Hanušem zahájili Tříkrálovou sbírku v našem městě. Při zahájení zazněly koledy v podání žáků pěveckého sboru Domino, kteří navzdory mrazu nejen pěkně zazpívali, ale také ke zpěvu přiměli desítky přítomných. Zazpívat s Dominem přišli také někteří naši věrní bývalí žáci. Náměstí plné dětí, rodinných příslušníků, dětských králů i roztomilých andělíčků se za doprovodu bubeníků a kráčejících zlatých komet vypravilo od kostela ke spoluorganizujícímu Slezskému divadlu, kde byl průvod symbolicky zakončen u Betléma se svatou rodinou, hlídanou bílostříbrnými anděly s lucernami a statným velbloudem. Králové veršovaným slovem předali Ježíškovi své dary a ředitel opavské charity poděkoval zúčastněným i koledníkům, jež budou po následující dny procházet městem i vesnicemi na Opavsku s pokladničkami na dobrovolné příspěvky pro potřebné, za jejich čas a ochotu nezištně pomoci druhým. Uvedl také zhruba milionový loňský výtěžek této charitativní sbírky a nastínil, komu a k jakým účelům by měl posloužit ten letošní. I u Betléma se rozezněly koledy Domina a při závěrečné Narodil se Kristus Pán zpíval na setmělém a krásně osvíceném Horním náměstí snad každý, kdo se na příchod tří králů přišel podívat. 

FOTO

ČLÁNEK - HLÁSKA

ČLÁNEK - REGION OPAVSKO   /   ČLÁNEK - REGION II

PODĚKOVÁNÍ CHARITY OPAVA

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček

happysnack logo


schranka duveryAktuální videa

 

2020 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6