banner stranka

Děti z 1. stupně a školní družiny vyrobily v prosinci 200 dárečků pro koledníky Tříkrálové sbírky Charity Opava. Pilně se vyrábělo i 2. stupni. Koledníci budou dárky rozdávat při lednovém koledování dobrým lidem na Opavsku. Naše škola se do této krásné akce zapojuje pravidelně výrobou dárečků, tříkrálovými obchůzkami s pokladničkou a zpíváním Domina při slavnostních zahájeních.

Tříkrálová sbírka je celostátní akce, jejímž cílem je formou dobrovolných finančních darů získat prostředky pro spoluobčany v nouzi, pro nemocné či pro potřebné seniory a děti. Část výtěžku slouží na zahraniční projekty k udržení zdrojů obživy a vzdělávání nebo pro případ humanitárních katastrof.

V loňském roce mohl být díky štědrosti občanů Opavska nakoupen zdravotnický materiál pro nemocné a seniory, byl pořízen automobil pro denní stacionář, bylo možné zrekonstruovat prostory chráněného a podporovaného bydlení a přispělo se také na provoz mateřského centra Neškola. 

Tříkrálová sbírka 2017 proběhne od 1. do 15. ledna. Z výnosu je plánován nákup zdravotnického materiálu pro klienty ošetřovatelské, pečovatelské a hospicové péče, pro pečovatelskou službu by bylo přínosem pořízení automobilu a chráněné technické dílny, které zaměstnávají osoby znevýhodněné na trhu práce, by uvítaly zakoupení vysokozdvižného vozíku. V neposlední řadě se hovoří i o stavebních úpravách sociálně terapeutické dílny Radost, určené mentálně postiženým.

Pro koledníky jsou již tradičně připraveny zajímavé soutěže i ceny. Zapojit se může každý...

PLAKÁTEK

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček

happysnack logo


schranka duveryAktuální videa

 

2020 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6