banner stranka

Na naší škole probíhaly dne 13. října aktivity vzdělávací organizace Nebuď oběť, jejímž posláním je prostřednictvím prevence, osvěty, projektů a akcí seznamovat zejména děti, ale i rodiče, pedagogy a další sekundární cílové skupiny s riziky a hrozbami virtuálního světa a moderních komunikačních technologií. Hlavní myšlenkou je ochrana dětí před nežádoucími dopady neuvědomělého užívání sociálních sítí na jejich život, tedy na soukromí, zdraví i psychiku.

Pro žáky 2. stupně byl připraven zajímavý projekt „S kyberšikanou v duši“. Formou skupinové práce napříč ročníky se děti podařilo čím dál více aktuálním tématem kyberšikana zaujmout. Smyslem akce bylo minimalizovat projevy i následky této negativní činnosti a nabídnout dětem vhodnou náplň trávení volného času. Následovaly diskuse žáků se zkušeným odborným lektorem Mgr. Lukášem Látalem, jenž byl připraven i ochoten odpovědět žákům na jejich dotazy a také věcně, za pomoci konkrétních příkladů, pravdivých případů i číselných údajů dokázal osvětlit, proč např. nelze věřit všem informacím z internetu, jaká nebezpečí jsou spojena s komunikací bez osobního kontaktu, jak mohou být zneužity fotografie, jak se nechtěně stát terčem pomluv, útoků, násilí i zneužívání nebo jak obtížně se dostává ze závislosti na sociálních sítích. Žáci hodnotili projekt velmi kladně.

Proškolený tým učitelů získal mnoho praktických rad nejen pro svou práci a ohodnotil akci jako velice zdařilou a přínosnou. Nezapomnělo se ani na přednášku pro rodiče. Za aktivní přístup k prevenci kyberšikany obdržela škola jako první v Opavě a druhá v Moravskoslezském kraji titul „Odpovědná škola“.

 Užitečné odkazy

bakalari logoweb odkazy

web odkazy3


jídelníček

happysnack logo


webodkazy4Aktuální videa

 

2020 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6