banner stranka

Naše škola Ilji Hurníka je plná hudby. Zájemci o hudební výchovu, kteří prokážou svůj talent u talentových zkoušek, mají poté možnost být zařazeni do skupiny s hudebním zaměřením, jež podle upraveného výchovně-vzdělávacího programu nabízí dětem větší hodinovou dotaci HV, zpravidla 3 hodiny týdně. Žáci se tak v HV učí nejen zpívat, hrát na jednodušší nástroje a získávat hudební základy, ale věnují se ve větší míře i vícehlasému zpěvu, od prvního ročníku hrají všichni ve třídě na flétnu, více také proniknou k tajům hudební teorie. Mnozí souběžně navštěvují výuku dalšího nástroje v ZUŠ.

Žáci si v rozšířené hudební výchově v rámci teorie poradí nejen s notami, ale také například s intervaly a stupnicemi, dále v hodinách provádějí praktické hudební činnosti, výrazně rozvíjejí hlasové, intonační, sluchové a rytmické dovednosti, tvoří vlastní hudební doprovody či úpravy písní, ale též se blíže seznamují s hudebními pojmy, formami a žánry, s hudebními dějinami a osobnostmi české i světové hudby, s italským názvoslovím, taktují, dirigují, hrají ve skupinkách, improvizují, připravují různá vystoupení. Vědomosti i dovednosti se jim učitelé snaží předávat atraktivní formou, aby hudba a vše s ní spojené byla přirozenou součástí a zájmem.

Za velmi důležité a přínosné je považováno, že děti při rozšířené HV zpívají od první do deváté třídy postupně v pěveckých sborech Pramínek, Sluníčka, Cvrčci a Domino. Ve sboru nacvičují písňový repertoár, např. písně lidové, jazzové, populární, a to jak české, tak cizojazyčné. Od jednohlasu se propracují až k náročným čtyřhlasým písním a od českých lidových písniček až k obtížnějším anglickým, španělským, hebrejským aj. Ke zpěvu je zajištěn klavírní doprovod, na mnoho hudebních nástrojů hrají sami žáci. Nejčastěji využívanými nástroji jsou flétny a housle, ale třeba také kytary, saxofony a bicí. Nástrojová hra děti rovněž výborně motivuje. Specialitou našich sborů, zejména Domina, která u posluchačů vyvolává nadšení, je výraz a pohybové ztvárnění písní, jež děti baví a zároveň dodává písním i koncertům žádanou "šťávu". Sborovému zpívání se na naší škole mohou věnovat kromě dětí s rozšířenou hudební výchovou i další nadané děti se zájmem o zpěv, pěkné a zajímavé využití volného času, nové zážitky a vystupování.

Naše děti vystupují na akcích a koncertech pro rodiče, veřejnost, známé osobnosti, účastní se přehlídek a soutěží, účinkují v opavském divadle (aktuálně v opeře Tosca a  muzikálu Mrazík), cestují po ČR i po světě. Domino získalo mnoho ocenění, např. Zlatý oříšek. Sbory jsou úspěšně prezentovány v novinách, televizi, na internetu a vydaly již několik cd. Škola spolupracuje se ZUŠ V. Kálika Opava. Cimbálovou muziku ZUŠ vede náš pedagog Roman Kubala.

Za zmínku stojí určitě to, kam naši žáci směřují po základní škole. Většina je přijata na různé střední školy v Opavě a muzika pro ně zůstává velkým koníčkem. Mohou pokračovat se zpěvem v Dominu nebo v nedávno založeném sboru DODO. Ti, kteří se hudbě chtějí věnovat profesně, odcházejí na konzervatoře a dále pak na akademie múzických umění. K nejúspěšnějším patří Jakub Žídek, nynější šéfdirigent ostravského divadelního muzikálového oddělení. Markéta Martiníková absolvovala po naší ZŠ gymnázium a JAMU, nyní ji můžeme vidět v pražském muzikálu Mýdlový princ a v různých pořadech v televizi, stejně tak i další naši absolventku Geni Ciatti, jež vystupuje v muzikálu Děti ráje. Několik dalších našich absolventů hraje a zpívá v symfonických orchestrech, např. Václav Čížek po absolvování JAMU v Brně působí v prestižním hudebním tělese Collegium 1704. 

Nově škola nabízí přípravný pěvecký sbor pro děti od tří do šesti let Mini Domino. Pravidelné zkoušky jsou ve čtvrtek od 16 h do 16, 45 h v doprovodu rodičů nebo prarodičů. Cena za pololetí je 200 Kč. Žáci škol okresu Opava mají také příležitost navštěvovat náš sbor, a to odpolední zkoušky sboru Domino, přičemž není podmínkou být naším žákem. Stačí přijít k vypsaným konkurzům nebo se telefonicky či osobně informovat na ředitelství školy, případně u manažerky sboru (kontakty viz webové stránky). Rádi přivítáme nové zpěváky.

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček

happysnack logo


schranka duveryAktuální videa

 

 

2020 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6