banner stranka

 

logo ms

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Název projektu:

Zvyšování odborných znalostí pedagogů v problematice
bezpečného klimatu

Rozpočet projektu: 48.000,- Kč z toho dotace 38.400,- Kč
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Datum realizace: 15. 9. 2018 - 30. 6. 2019

 

Cílovou skupinu tvoří 20 členů pedagogického sboru s důrazem na třídní učitelé. Tito budou aplikovat získané odborné poznatky zejména při aktivitách zaměřených na posilování zdravého klimatu tříd a při týmovém vedení třídnických hodin za účasti odborníka v dané oblasti - mentora.

V průběhu realizace navštíví školu několikrát odborník/mentor, který společně s třídními učiteli povede třídnické hodiny zaměřené na bezpečné klima a vztahové záležitosti. Třídnímu učiteli se nabídne jedinečná příležitost sledovat práci odborníka přímo v klimatu jeho třídy, odborník naopak poskytne po svém pozorování třídnímu učiteli zpětnou vazbu, upozorní ho na silné a slabé stránky třídnické hodiny a nabídne pohled na to, jak a kam se může ve svém působení dále vyvíjet.

Další významná část bude věnována vzdělávání pedagogů. Účastníci absolvují akreditovaný vzdělávací program zaměřený na problematiku šikany, dále budou vyzdvižena témata vycházející ze slabých stránek třídnických hodin a z konkrétních potřeb učitelů při řešení projevů rizikového chování.

Odborným garantem/mentorem a lektorem je Mgr. Renata Ježková - etopedka a ředitelka Diagnostického ústavu pro mládež a SVP Brno, pedagožka na Institutu VS ČR, Ministerstva spravedlnosti, lektorka akreditovaných kurzů MŠMT, členka celonárodního Společenství proti šikaně, lektorka projektu Minimalizace šikany.

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček

happysnack logo


schranka duveryAktuální videa

 

 

2020 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6