banner stranka

logo ms

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

 

Název projektu: Učitel - spolutvůrce klimatu třídy
Rozpočet projektu: 81.450,- Kč z toho dotace 65.000,- Kč
Poskytovatel dotace: Moravskoslezský kraj
Datum realizace: 1. 9. 2017 - 30. 6. 2018

 

Projekt primární prevence, jehož cílem je:

  1. osvojit si metodiku vedení třídnických hodin s ohledem na prvky sociální a osobnostní výchovy
  2. obohatit dosavadní znalosti o nové interaktivní metody vztažené k činnostem probíhajícím v třídnické hodině
  3. vést pedagogy k tvořivosti a odvaze experimentovat s novými didaktickými postupy
  4. teambuilding pedagogického sboru
  5. angažovat žáky ve věcech spojených s jejich třídou.

Klíčové aktivity projektu:

  1. Vzdělávání pedagogického sboru v oblasti vedení třídnických hodin
  2. Vedení třídnických hodin a adaptačních kurzů pro žáky 1. a 6. ročníku
  3. Sdílení zkušeností pedagogů

 

ProjektMoravskoslezs.kraje

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček

happysnack logo


schranka duveryAktuální videa

 

 

2020 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6