banner stranka

 

Název programu:
 
Operační program přeshraniční spolupráce
Česká republika - Polská republika 2007-2013
Číslo oblasti podpory: 3.3
Název oblasti podpory a území: Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia
Název projektu: Sousedi jsou bratři
Registrační číslo projektu: CZ.3.22/3.3.04/10.01961

Popis realizace projektu

Celá společnost směřuje k vzájemnému poznávání a respektování mezi národy. Chceme-li, aby výchova našich dětí byla úplná, měli bychom je vést k témuž. Proto jsme navázali spolupráci se základní školou v Rybníku a společnými akcemi chceme docílit poznávání vzájemných kultur, tradic a jazyka.

Jako jednu z největších překážek vzájemného poznávání vidíme v obavách z jiného jazyka. Proto chceme tento projekt zaměřit to, aby děti pochopily, že český a polský jazyk mají mnoho společného, a že se tedy polštiny nemusí bát. Zorganizujeme celou řadu akcí, a před každou akcí se účastníci seznámí s deseti polskými slovíčky, které nějakým způsobem souvisejí s akcí (například 10 zvířat při výletu do ZOO). Během akce děti tato slova uslyší přímo od polských dětí, protože budeme hrát s dětmi hry, během kterých tato slova použijí. Po akci pak těchto deset slov děti nakreslí a připíší český i polský nápis. Obrázky budou zalaminovány a na konci projektu svázány, čímž vznikne vzpomínkový výtvarný česko-polský slovník. Polské děti se stejným způsobem seznámí s českými slovy.

Během trvání projektu chceme zrealizovat celou řadu jednodenních i vícedenních akcí. Děti budou sportovat na dvoudenní akci Hry bez hranic, pojedou společně na lyžařský kurz, budou se věnovat výtvarným aktivitám se zaměřením na tradiční řemesla v atraktivním prostředí starého mlýna. Vánoční akce se ponese v pěveckém a opět rukodělném duchu. Navíc chceme našim "sousedům" ukázat zajímavosti našeho regionu, proto jsme pro menší děti naplánovali společné výlety. Děti pojedou do ZOO, do Dinoparku, větší děti si prohlédnou ostravské Hornické muzeum a navštíví lanové centrum. Celou řadu akcí pro nás také připraví náš partner.

Na závěr celého projektu uspořádáme výstavu fotografií, které se v průběhu projektu nashromáždily. Bude to pěkné připomenutí společných chvil.

Realizace projektu:

Polským partnerem našeho projektu byla Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka, w Rybniku, ul. Szewczyka 6. Podle původní dohody jsme naše akce připravovali my a polský partner realizoval přípravu svých akcí. Jedinou výjimkou byla akce Škola v přírodě, kterou zajišťoval polský partner, a my jsme na této akci podíleli přípravou některých aktivit. Na všech ostatních akcích si hostující partner vždy zařizoval dopravu, účast žáků a dozor nad nimi, ostatní záležitosti zařizoval kompletně pořadatel akce. 

Děti měly na akcích zpočátku obavy ze společného kontaktu, vzájemné oťukávání vždy chvíli trvalo. Ale vzhledem k tomu, že jsme je na odlišnou řeč připravili zdůrazňováním společných znaků obou řečí a „naukou“ deseti slovíček, již během krátké chvíle si na cizí jazyk zvykly a při společné činnosti (zvyky a tradice, lyžování,…) braly dorozumívání jako hru, jejíž omezení je zábavné a zajímavé.

Výtvarný dvojjazyčný slovník

Na každou akci jsme si také předem připravili deset slovíček, která jsme přeložili do polštiny. Slovíčka nějakým způsobem tematicky souvisela s obsahem akce. Některá slovíčka jsme vybírali tak, aby byla jiná, ale některá jsme schválně volili tak, aby byla v obou jazycích podobná – abychom upozornili na podobnost obou jazyků. Na začátku akce jsme děti s těmito slovíčky seznámili, a v průběhu akce se na ně několikrát zeptali. Děti se předháněly v tom, kdo si více zapamatoval, takže tato forma „výuky cizího jazyka“ se velmi osvědčila. Doma pak děti slovíčka zpracovaly graficky. Po zalaminování vznikl originální česko-polský slovníček.

Kromě aktivit realizovaných u nás, jsme se také zúčastnili celé řady akcí, které pro nás připravil polský partner. S výjimkou jedné akce (Škola v přírodě) jsme byli vždy pozváni k perfektně připravené akci a stali jsme se pouze účastníky jejich připraveného programu.

23. 02. 2012 Výstava fotografií, realizováno v prostorách ZŠ Ilji Hurníka Opava

Výstava fotografií byla instalována v přízemních prostorách budovy na Pekařské ulici. Fotografie ze všech akcí byly tematicky nalepeny na barevné papíry. Během výstavy probíhala i prezentace fotografií na velkém plátně. Tyto fotografie byly také vypáleny na DVD, která byla rozdána dětem.

26. 01. 2012 Maškarní bál pro děti, realizováno v Polsku, foto také na rybnik.pl

08. 12. 2011 Vánoce, realizováno v prostorách školy, ZŠ Ilji Hurníka, Opava, foto také na rybnik.pl

Polské děti se zúčastnily po příjezdu vánočního koncertu našich pěveckých sborů. Poté si prohlédly vánoční trhy a vrátily se do školy na oběd.  Po obědě a krátkém odpočinku byly pro všechny děti nachystány výtvarné dílny. Děti si vyrobily svíčku z medového plátu, namalovaly skleněný svícen, ozdobily baňku a vyrobily andělské přáníčko. Celé tvoření bylo proloženo svátečním občerstvením. Děti z Polska tak mohla ochutnat naše tradiční vánoční cukroví a jiné dobrotky.

29. 11. 2011 Výlet do Ostravy, realizováno v Ostravě, foto na rybnik.pl

Původně měly jet děti do Dinoparku, ale vzhledem k omezené otevírací době jsme museli naše plány přehodnotit. Naplánovali jsme výlet do Ostravy s návštěvou miniatur a Sklepa strašidel. Den před akcí jsme zjistili, že navzdory předchozímu ujišťování bude Sklep strašidel zavřený, a tak jsme po prohlídce miniatur navštívili ostravskou věž. I přes tuto improvizaci se den dětem líbil, miniatury je velmi zaujaly a i výstup na věž a následně výhled z ní přijaly děti s nadšením. Celou akci jsme zpestřovali „zkoušením“ z polských slovíček (radnice, šikmá věž).

24. 10. 2011 Návštěva Tarnowskiech gór, realizováno v Polsku, foto také na rybnik.pl

Prohlídka dolu a štoly, návštěva muzea parních strojů.

21. 10. 2011 Výlet do Landeku, realizováno v hornickém muzeu Landek v Ostravě, foto také na rybnik.pl

Výlet jsme začali návštěvou výstavy hlavolamů. V muzeu jsme si prohlédli hornické nářadí, a výstroj. Velký úspěch měl klecový model, ve kterém si děti mohli vyzkoušet stísněné hornické prostory. Druhá část prohlídky zahrnovala sfárání do dolu a prohlídku štoly a strojů.
Děti se pobíháním v klecovém modulu a ve venkovních prostorách muzea vyčerpaly natolik, že jim vedoucí museli zakoupit další pití (rozlévanou limonádu) v blízké restauraci Harenda.

K výborné náladě přispěl i výborný oběd. Akce se líbila jak našim tak polským dětem.

29. - 30. 09. 2011 Hry bez hranic, realizováno částečně na ZŠ Ilji Hurníka, částečně v Hradci nad Moravicí, foto také na rybnik.pl

Dopoledne si polské děti se svými učiteli prohlédli naše město  v doprovodu p. uč. Bartkové.
Po obědě jsme se všichni přesunuli do tělocvičny na Ochranově ul., kde probíhaly netradiční sportovní soutěže.
Děti byly rozděleny do 8 družstev po 5-ti členech.  Soutěžilo se v netradičních soutěžních disciplínách – např. lovení ryb, spřežení na saních, přechod lávky nebo hod na cíl. Všichni si soutěže náramně užili, atmosféra byla skvělá.

Druhý den jely děti společně na výlet na Hradec nad Moravicí. Společně jsme se podívali do zámeckého parku a na Bezručovou vyhlídku, během cesty si děti vzájemně vyměňovaly naučená slovíčka. Zahráli jsme si společně seznamovací hru, Po obědě v hotelu Sonata jsme šli na prohlídku zámku a poté jsme odjeli zpět do Opavy.

27. 09. 2011 Psczsyna, realizováno v Polsku, foto také na rybnik.pl

Návštěva polské Pszcyny - zámku, parku, skanzenu, zahrady zubrů. 

09. 06. 2011 Výlet do ZOO, realizováno v prostorách ZOO v Ostravě, foto také na mojefoto.eu a rybnik.p

Akce byla určena menším dětem a také se jim velmi líbila. Děti byly nadšené z prohlídky zvířat, a společné hry umožnily lepší provázanost a vzájemné poznávání. Hříčky s česko-polskými slovy přispěly k ještě lepší náladě.

30. 05. - 04. 06. 2011 "Zelená škola", realizováno ve Slezských Beskydech
foto také na mojefoto.eu: 1.den, 2.den, 3.den, 4.den a rybnik.pl: 1.den, 2.den, 3.den, 4.den

Na škole v přírodě jsme připravovali program - v odpoledních a večerních hodinách probíhaly tvořivé dílničky. Děti si mohly namalovat tašku, zkusit malbu na hedvábí, vyrobit korálky a zkusili jsme i tepaný šperk.

19. 05. 2011 Staré zvyky a tradice, realizováno v prostorách školy, ZŠ Ilji Hurníka, Opava, foto také na mojefoto.eu a rybnik.pl

Akce měla být původně umístěna v prostorách starého mlýna v Hlavnici, ale mlýn neočekávaně změnil majitele. Nový majitel neměl zájem o pořádání akcí v prostorách mlýna, proto jsme byli nuceni akci uspořádat v prostorách školy. Škola byla vyzdobena, přizpůsobena plánované akci, a organizátorům se podařilo navodit příjemnou atmosféru plnou nadšení z tvoření.

Na školním dvoře byly 4 stanoviště, na kterých si děti mohly vyzkoušet svou zručnost. Vyráběly se látkové panenky, děti si zkusily utkat koberec a vyrobit misku z keramiky, největší úspěch sklidila batika, kdy si děti mohly podle své fantazie navázat a nabarvit triko. Nejvíce byly nadšené polské děti, protože se ještě s takovou technikou nepotkaly. Celá akce byla provázená společnými míčovými hry a na závěr si všichni opekli špekáček.

16. 05. 2011 Jak se vyrábí hrnek, realizováno v Polsku, foto také na mojefoto.eu a rybnik.pl

Výlet do hrnčířské dílny.

12. 05. 2011 Soutěž talentů, realizováno v Polsku, foto také na mojefoto.eu a rybnik.pl

20. -  25. 02. 2011 Lyžařský kurz, realizováno ve Ski areálu Příčná - Bohemaland, Zlaté Hory

Do krásného prostředí poblíž Pradědu v Jeseníkách vyjelo v dubnu 20 českých a 20 polských dětí. Ubytováni byli ve sportovním areále Bohemland, takže měli k dispozici ideální lyžařský vlek přímo v areálu a nemuseli každý den vyjíždět jinam. Vlek vyhovoval i z toho důvodu, že je rozdělen na dvě části a tudíž umožňuje začínajícím lyžařům dojet pouze do poloviny svahu. Žáci prošli se svými instruktory v několika družstvech výukou jízdy na sjezdových lyžích a všichni se naučili jezdit na lyžařském vleku. Pro mnohé z nich to bylo první seznámení s lyžemi, a i když bylo v průběhu pobytu poměrně mrazivo (až -12°C), dětem to nevadilo a bojovaly se sněhem i počasím s nadšením.

České děti navázaly kontakty s polskými nejen na lyžích, ale také u společných her a během večerních programů. Setření jazykové bariéry a přirozené vzájemné poznávání jsme zaznamenali mimo jiné během návštěvy bazénu, kdy děti skutečně neřešily rozdíly v řeči nebo kultuře a čas si prostě užívaly. Také závody zatraktivnily pobyt a děti si fandili bez ohledu na národnost.

Během pobytu se děti naučili 10 společných slovíček (například hory, lyže, vlek,…). Vzhledem k tomu, že je používali poměrně často, během chvilky tato slovíčka v jejich řeči zdomácněla.

04. 11. 2010 Návštěva partnera: Szkoła Podstawowa nr. 28 Rybnik, foto také na rybnik.pl

Seznámení s okolím města Rybnik.

22. 10. 2010 Návštěva partnera: Szkoła Podstawowa nr. 28 Rybnik,  foto také na rybnik.pl

Scénky bajek či legend, výlet do Aeroklubu a muzea.

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček

happysnack logo


schranka duveryAktuální videa

 

 

2020 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6