banner stranka

  Logolink OP VVV hor barva cz

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Název projektu: Personální podpora a rozvoj extrakurikulárních aktivit na základní škole
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003123
Operační program: OP VVV
Datum realizace: 01/2017 - 12/2018
Rozpočet projektu: 819.785,- Kč

Projekt sestává z několika klíčových aktivit:

  1. Poskytnutí personální podpory - školního psychologa
  2. Osobnostně profesní rozvoj pedagogů se zaměřením na čtenářskou gramotnost - účast na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod.
  3. Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv s cílem získání a přenosu příkladů dobré praxe
  4. Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování

 

 

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček

happysnack logo


schranka duveryAktuální videa

 

2020 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6