banner stranka

logo MOJE

Podpořeno z programu O2 Chytrá škola

 

Název projektu: Bezpečný internet
Rozpočet projektu: 98.900,- Kč
Poskytovatel dotace: Nadace O2
Datum realizace: 1. 9. 2019 - 30. 6. 2020

Cílem projektu je zvyšování digitální gramotnosti žáků (ale i rodičů) a přispění k jejich virtuálnímu bezpečí. Chceme předcházet negativním dopadům využívání moderních technologií.

Za pomocí partnerů a vyškolených peer aktivistů z řad našich žáků zrealizujeme v průběhu školního roku odborné programy primární prevence ve 13 třídách naší školy, a to ve dvou dvouhodinových blocích zaměřených na problematiku kyberšikany, sextingu, kybergroomingu a rizik sociálních sítí.

o2 o2 1 o2 3

Tyto programy budou doplněny o školení učitelů, v rámci něhož získají potřebné kompetence pro řešení problémů spojených s riziky moderních technologií. V neposlední řadě bychom rádi oslovili také rodiče.

 Při vzdělávání budeme spolupracovat s organizacemi: odpovednaskola

 

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček

happysnack logo


schranka duveryAktuální videa

 

 

2020 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6