banner stranka

Rada Statutárního města Opavy zřídila svým usnesením č. 2224/59 RM ze dne 18. října 2005 školskou radu při Základní škole Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvkové organizaci.

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí ustanovením § 168.odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

Školská rada pracuje ve složení:

za zřizovatele: Věra Petulová, Mgr. Lenka Mikulová
za zákonné zástupce žáků: Ing. Vladan Šetka, Pavel Bárta
za pedagogické pracovníky: Roman Kubala, Mgr. Pavla Musílková

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček
happysnack logo


Aktuální videa

 

 

2017 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6