banner stranka

Snažíme se vyplnit volný čas našich žáků také po skončení vyučování. Od září 2020 rozšiřujeme nabídku. Chybí vám nějaký kroužek? Podělte se s námi o váš nápad. Časy kroužků nejsou v tuto chvíli aktuální, budou aktualizovány v září dle rozvrhu hodin žáků i učitelů.

______________________________________

HLAVOLAM
V tomto kroužku si budeme lámat hlavu nad logickými úlohami, matematickými rébusy, praktickými situacemi, které nás potkávají. Využijeme logiku, mozkové závity, „selský rozum“, prvky Hejného matematiky, jemnou motoriku. Také zapracujeme na paměti i soustředění a zjistíme, co je finanční gramotnost.

Pondělí  15:00 - 16:00 2. - 5. ročník Vedoucí:Veronika Heinzová

 

MALÝ BADATEL
Cestou experimentování a bádání ve světě přírodních věd děti aktivně přicházejí na to, jak svět funguje. Učí se kriticky pracovat s informacemi, plánovat si svou práci a rozdělovat si ji v týmu. Mají možnost si při řešení úkolů vyzkoušet mnoho různých rolí a zjišťovat tak a hodnotit své silné i slabé stránky.

Pondělí  15:00 - 16:00 1. - 2. ročník Vedoucí: Kamila Světlíková
Středa 15:30 - 17:00 3. - 5. ročník Vedoucí: Kamila Světlíková

 

KLUB DESKOVÝCH HER
Klub je určen všem dětem, které rády hrají a zajímají se o společenské a deskové hry. Prostřednictvím her se u děti rozvíjí logické myšlení, rozumové dovednosti, fantazie, tropělivost, spolupráce a komunikace. Děti se naučí překonávat drobné nezdary. Důraz je kladen rovněž na respekotávní jiného názoru a toleranci.

Pondělí  15:00 - 16:00 1. - 2. ročník Vedoucí: Naděžda Blažková

 

MLADÝ DIPLOMAT
Kroužek rozvíjí u dětí hravou formou prostřednictvím scének, her a skupinových prací řečnické schopnosti a umění konstruktivní komunikace, vede k dodržování etických hodnot, řešení konfliktních situací, sebepoznání a sebehodnocení. Kroužek využívá prvků osobnostní a sociální výchovy. 

Pondělí  14:00 - 15:00 1. - 2. ročník Vedoucí: Sylva Mrůzková

 

MALÝ KUCHAŘ
V kroužku zaměřeném na vaření se děti naučí připravovat jednoduché pokrmy české i mezinárodní kuchyně. Při přípravě pokrmů budeme rozvíjet kreativitu a fantazii, seznámíme se s pravidly zdravé výživy a etiketou stolování.

Čtvrtek   1. - 9. ročník Vedoucí: Kamila Světlíková

 

KAMARÁDI PŘÍRODY
Kroužek s turisticko-ekologickým zaměřením, jehož hlavní náplní je pobyt, hry a činnosti v přírodě se zaměřením na přírodu, ekologickou výchovu a tábornické dovednosti. 

Čtvrtek    1. - 3. ročník Vedoucí: Zuzana Kupcová

 

RUŠTINA BEZ STRESU
Kroužek pro ty, kteří by chtěli zvládnout základy azbuky a jednoduchou konverzaci v ruském jazyce pomocí zábavných aktivit a písniček.

Pondělí  14:15 - 15:00 6. - 9. ročník Vedoucí: Marcela Marešová

 

ANGLIČTINA KŘÍŽEM KRÁŽEM
Kroužek je určen všem, kteří mají rádi angličtinu a rádi by si rozšířili slovní zásobu, schopnost komunikace či se seznámili s gramatikou pomocí různých činností - např. literární, dramatické a výtvarné výchovy, praktických činností či využitím technologií. Kroužek cílí na kooperaci a sebeprezentaci dětí.

Pondělí  14:00 - 15:00 2. - 3. ročník Vedoucí: Eva Petrášová
Středa 14:00 - 15:00 4. - 5. ročník Vedoucí: Martina Vltavská

 

NĚMČINA HROU
Děti se seznámí  s novým jazykem, reáliemi německy mluvících zemí, naučí se základní fráze a slovní zásobu, budou hrát bingo a jiné komunikativní hry.

Pondělí  14:15 - 15:00 5. - 6. ročník Vedoucí: Kateřina Kupčíková

 

KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM
Neformální konverzace o tématech každodenního života. Smyslem kroužku je plně se otevřít cizímu jazyku a ztratit zábrany pro jeho používání v praktických situacích.

 

AJŤÁK
V kroužku rozvíjíme základní ICT dovednosti účastníků při práci s PC nebo na tabletech. Seznámíme se s jednoduchými programy, nahlédneme do světa programování a robotiky.

 

SPORTOVNÍ HRY
Náplní kroužku jsou různorodé sportovní hry či cvičení (míčové hry, opičí dráhy, posilování, hry na zlepšení koordinace a správného držení těla aj.) Hlavním cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a rozvíjet kladný vztah k pohybu.

Pondělí    1. - 3. ročník Vedoucí: Petra Sedlářová

 

DĚTSKÁ ZUMBA
Kombinace aerobiku a tanečních prvků. Děti se naučí vnímat hudbu a rytmus. Učíme se jednoduché taneční choreografie na oblíbené písničky a hrajeme taneční hry. Vhodné pro dívky i chlapce.

Středa   1. - 5. ročník Vedoucí: Petra Sedlářová

 

VYBÍJENÁ
Základní průprava práce s míčem. Hrajeme různé druhy míčových her základem ve hře vybíjená.

Čtvrtek   3. - 6. ročník Vedoucí: Petra Sedlářová

 

GYMNASTIKA
Kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj fyzické kondice. Děti zde budou trénovat svou obratnost a získají výbornou pohybovou průpravu, kterou mohou využít při jakémkoli jiném sportu. Vhodné pro dívky i chlapce.

Pondělí    1. - 3. ročník Vedoucí: Petra Sedlářová
Středa   4. - 5. ročník Vedoucí: Petra Sedlářová

 

BASKETBALOVÁ PŘÍPRAVKA
Basketbalová přípravka ve spolupráci s BK Opava je určena žákům se zájmem o míčové hry. Je zaměřena na rozvoj pohybových dovedností a všeobecné obratnosti. Děti pravidelně vystupují na zápasech BK Opava a mají možnosti navštěvovat basketbalová utkáni. Tréninky probíhají dvakrát týdně.

PO, ČT  13:45 - 14:45 1. - 3. ročník Vedoucí: Radmila Šťastná

 

KERAMIKA
V tomto oblíbeném kroužku se děti naučí pracovat s keramickou hlínou, naučí se rozvíjet svou fantazii a kreativitu,  zaměříme se i na arteterapeutické prvky při práci s hlínou.

Úterý 14:00 - 15:00 1. - 2. ročník Vedoucí: Kamila Světlíková
Čtvrtek   3. - 9. ročník Vedoucí: Kamila Světlíková

 

TVOŘIVÁ DÍLNA PRO DĚTI A RODIČE
Kroužek 1x za měsíc v pátek  odpoledne pro všechny tvořivé rodiče, kteří společně se svými dětmi rádi vyrábí drobné dárky a dekorace a chtějí si vyzkoušet netradiční techniky.

Pátek  15.00 - 17:00 zájemci Vedoucí: Kamila Světlíková

 

TANEČNĚ-SPORTOVNÍ KROUŽEK

Převážně taneční kroužek zaměřený na orientální (břišní) tanec a zumbu, vyjímkou nejsou ani jiné sportovní aktivity, jako je např. cvičení na gymnastických balónech apod.

Úterý    13:00 - 13:45 3. - 5. ročník Vedoucí: Markéta Kuhnová

 

MALÝ ORCHESTŘÍK
Společné hraní lidových i populárních v mini orchestru a následné využití nacvičených skladeb při školních slavnostech a dopovázení pěveckých sborů.

Úterý    13:00 - 13:45 3. - 5. ročník Vedoucí: Eva Petrášová

 

PSANÍ NA KLÁVESNICI VŠEMI 10 PRSTY
V kroužku mohou děti získat mistrnou klávesnicovou gramotnost, která je uplatnitelná při dalším studiu i práci. Žáci se mohou také zapojit do soutěží v oblasti zpracování textů, ve kterém je Česká republika díky programované výuce ZAV už deset let nejúspěšnější zemí světa. Pravidelně se zapojujeme do soutěží, a to nejen pro základní školy v rámci ČR, ale také pro SŠ, aktivní je i zapojení do soutěží na mezinárodní úrovni. Naši žáci patří ke špičce v celé ČR a na mistrovstvích světa dosahujeme medailových umístění.

Čtvrtek 14:00 - 15:00 4. - 9. ročník Vedoucí: Karin Solná

 

MINIDOMINO
Hravé zpívání pro děti od 3 do 7 let. Rozvíjíme své hlásky, učíme se zábavné písničky. Připravujeme vystoupení nejen pro rodiče. Pomocí hudby rosteme s větší intenzitou a rozsahem. Nejdůležitější však je, že nás to baví.

Čtvrtek    16:00 - 16:45 3 - 7 let Vedoucí: Šárka Tolochová

 

PĚVECKÝ SBOR DOMINO
V dětském pěveckém sboru Domino zpívají děti naší školy. Zpěváci se učí společně zpívat písně lidové i populární. Hlavním cílem je zpívat srdcem a rozdávat radost posluchačům u nás i v zahraničí. Stránky sboru zde.

Čtvrtek    17:00 - 18:30 5. - 9. ročník Vedoucí: Ivana Kleinová
             Šárka Tolochová

 

VÝUKA HRY NA HUDEBNÍ NÁSTROJE
Ve spolupráci se soukromou ZUŠ Krnov probíhá v naší škole výuka hry na hudební nástroje. V současné době ZUŠ nabízí hru na violoncello, kytaru, housle, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klávesy, klavír. Jelikož výuka probíhá zejména individuálně, je počet přihlášených zájemců limitován kapacitními možnostmi vyučujících. Máte-li zájem o výuku, zašlete mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uvedením jména dítěte, třídy a požadovaného hudebního nástroje.

 

PARKOUR
Kroužek realizuje v naší tělocvičně externí organizace ZOHIR, u které je možné se také přihlásit. Hlavním trenérem je Matěj Srovnal, držitel zlaté medaile ze světových městských her v Budapešti v kategorii speed-run, společně s Jakubem Lévem. Začátečníci se budou učit základní prvky parkouru a bezpečnosti při provozování tohoto sportu včetně umění pádu. U pokročilých se předpokládá už určitá zdatnost v tomto sportu, neboť se účastníci budou učit pokročilejší techniky včetně akrobatických prvků. 

Úterý 16:00 - 17:00 Začátečníci Cena: 2890,- Kč / pololetí
Úterý 17:00 - 18:00  Pokročilí - trénink Cena: 3190,- Kč / pololetí

 

 Užitečné odkazy

bakalari logoweb odkazy

web odkazy3


jídelníček

happysnack logo


webodkazy4Aktuální videa

 

2020 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6