banner stranka

"Až vykácíte poslední strom, zabijete posledního živočicha a otrávíte poslední kapku vody, přijdete na to, že peníze se nedají jíst."

Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) jsou přirozenou součástí školního života. Usilujeme o rozvoje ekologické gramotnosti dětí, ovlivnění hodnotových žebříčků směrem k nekonzumním kvalitám lidského života či podporu zdravého životního stylu.

Při ekologické výchově dbáme na zprostředkování poznatků prostřednictvím široké škály aktivizačních a prožitkových metod, forem práce a materiálů, které na jedné straně podněcuji indviduální rozvoj, na straně druhé posilují sociální kooperaci.

 Naucna tabule na zahradu

ČEMU SE VĚNUJEME?

Třídíme odpad.

Sbíráme starý papíru, hliník, použité baterie a drobné elektrospotřebiče.

Organizujeme exkurze, besedy i pobytové akce s environmentálním zaměřením.

Bádáme v přírodě.

Pečujeme o školní zahradu.

Realizujeme tématické projekty nebo projektové dny.

Spoluúčastíme se osvětových akcích pro veřejnost (Den stromů, Den Země).

Vysazujeme stromy na veřejných prostranstvích.

  

 

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček

happysnack logo


schranka duveryAktuální videa

 

 

2020 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6