banner stranka

Školní družina a školní klub jsou umístěny v budově 1. stupně na Pekařské ulici. O přijetí žáka k činnosti ŠD/ŠK ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací, zájmové činnosti a další podobné činnosti spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky.

Činností vykonávaných ŠD a ŠK se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce.

Provozní doba

Denně od 6:00 do 7:45 a dále od 11:45 do 17:00

Oddělení Třídy Vychovatelka
Sovičky I. A, I. B Naděžda Blažková
Berušky II. A Kamila Světlíková
Žirafky III. A Věra Tellingerová
Koťata IV. A, V. A Petra Sedlářová

Vyzvedávání žáků

Při vyzvednutí žáka ze ŠD zvoňte na zvonek příslušného oddělení a vyčkejte na něj v 1. patře u skleněných dveří ŠD. V době od 6:00 – 7:30 a od 15:00 – 17:00 zvoňte na KOŤATA.

Odchod žáka v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce:

1. předání rodičům nebo jiné odpovědné osobě

2. jen na základě písemné omluvenky, kde musí být jméno žáka, datum, hodina odchodu,

    podpis zákonného zástupce žáka

3. nelze žáka propustit na základě telefonického hovoru s rodiči

Děkujeme za pochopení, chráníme bezpečnost žáků. 

Akce školní družiny

Na všechny akce ŠD dostávají žáci informace s návratkou. V případě zájmu o danou akci pošlete návratku co nejdříve. Počet míst je omezen a bývá rychle obsazen. Sledujte nástěnku ŠD a webové stránky školy – jsou zde aktuální informace.

Doporučení pro rodiče

Žácii by si měli nosit do školní družiny svačinku a pití na odpoledne. Vybavte své děti podepsaným oblečením v igelitové tašce pro odpolední pobyt venku. Dotazy, nejasnosti, nápady řešte osobně s vychovatelkou. 

Kroužky ŠD a ŠK

Kroužky ŠD začínají od 17. září 2098. Do kroužků organizovaných ŠD nebo školou odvádí žáky vychovatelka nebo učitelka, která je po ukončení předá zpět do oddělení ŠD. 

Výše úplaty

Platba za režii ve školní družině činí 800,- Kč na celý rok.

Platbu je možné rozdělit na dvě splátky, a to:

320,- Kč za období září – prosinec 2019, splatnost do 30. září 2019

480,- Kč za období leden – červen 2020, splatnost do 31. ledna 2020

Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na bankovní účet č: 181 721 068 / 0300.

(do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte a jeho třídu)

Platbu můžete uskutečnit v hotovosti u vedoucí vychovatelky Kamily Světlíkové.

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček

happysnack logo


schranka duveryAktuální videa

 

 

2020 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6