banner stranka

Školní družina a školní klub jsou umístěny v budově 1. stupně na Pekařské ulici. Ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina a školní klub jsou určeny přednostně pro žáky 1. stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být dle kapacitních možností přijati i žáci 2. stupně základní školy. Činností vykonávaných ŠD a ŠK se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce.

O přijetí účastníka k činnosti ŠD/ŠK ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací, zájmové činnosti a další podobné činnosti spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky.

Provozní doba

Denně od 6.00 do 7:45 hod. a dále od 11:45 do 17:00 hod.

Oddělení školní družiny

Oddělení Třídy Vychovatelka
Sovičky II. A Naděžda Blažková
Berušky III.A, IV. A Kamila Světlíková
Žirafky I. A Věra Tellingerová

 

Výše úplaty

Platba za režii ve školní družině činí 800,- Kč na celý školní rok. Platbu je možno rozdělit na dvě splátky se splatností do 30. září za 1. pololetí a do 28. února za 2. pololetí. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na bankovní účet číslo 181 721 068 / 0300. (Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte a jeho třídu!!!). V odůvodněných případech mohou zákonní zástupci dítěte požádat o prominutí úplaty.

 

 

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček

happysnack logo


schranka duveryAktuální videa

 

 

2018 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6