banner stranka

Školní družina a školní klub jsou umístěny v budově 1. stupně na Pekařské ulici. Ve své činnosti se řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina a školní klub jsou určeny přednostně pro žáky 1. stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být dle kapacitních možností přijati i žáci 2. stupně základní školy. Činností vykonávaných ŠD a ŠK se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce.

O přijetí účastníka k činnosti ŠD/ŠK ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací, zájmové činnosti a další podobné činnosti spojené s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky.

Provozní doba

Denně od 6.00 do 7:45 a dále od 11:45 do 17:00

Oddělení školní družiny

Oddělení Třídy Vychovatelka
Sovičky III. A Naděžda Blažková
Berušky I.A, IV. A Kamila Světlíková
Žirafky II. A Věra Tellingerová

Vyzvedávání dětí

Při vyzvednutí dítěte ze ŠD zvoňte na zvonek příslušného oddělení a počkejte na dítě v 1. patře u skleněných dveří ŠD. V době od 6:00 – 7:30 a od 15:00 – 17:00 zvoňte na KOŤATA.

Odchod dítěte v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce:

1. předáním rodičům nebo jiné pověřené osobě

2. jen na základě písemné omluvenky, kde musí být jméno dítěte, datum, hodina odchodu, podpis rodičů

3. nelze dítě propustit na základě telefonického hovoru s rodiči

Děkujeme za pochopení, chráníme bezpečnost dětí. 

Akce školní družiny

Na všechny akce ŠD dostávají děti lístky s informacemi a návratkou. V případě zájmu o danou akci pošlete návratku co nejdříve. Počet míst je omezen a bývá rychle obsazen.

Doporučení pro rodiče

Děti by si měly nosit do školní družiny svačinku a pití na odpoledne. Vybavte děti podepsaným oblečením v igelitové tašce pro odpolední pobyt venku. Dotazy, nejasnosti, nápady řešte osobně s vychovatelkou. Sledujte nástěnku a webové stránky školy – jsou zde aktuální informace. 

Kroužky ŠD a ŠK

Kroužky ŠD začínají od 17. září 2018. Do kroužků organizovaných ŠD nebo školou odvádí děti vychovatelka nebo učitelka, která je po ukončení předá zpět do oddělení ŠD. 

Výše úplaty

Platba za režii ve školní družině činí 800,- Kč na celý školní rok. Platbu je možno rozdělit na dvě splátky se splatností do 30. září za 1. pololetí a do 28. února za 2. pololetí. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na bankovní účet číslo 181 721 068 / 0300. (Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte a jeho třídu.) V odůvodněných případech mohou zákonní zástupci dítěte požádat o prominutí úplaty.

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček

happysnack logo


schranka duveryAktuální videa

 

 

2019 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6