banner stranka

Recyklo

Ve středu 9. října se ve školní družině naší školy uskutečnil projektový den RECYKLOHRANÍ. Jeho cílem bylo prohloubení znalostí žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Dětem bylo umožněno získat osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií, použitých drobných elektrozařízení a tonerů. Při řešení problémových úkolů a kooperativních činnostech žáci tvořili obrazy z recyklovaných materiálů, třídili odpad do správných kontejnerů, při praktických ukázkách sledovali dobu rozpadu různých materiálů. Hráli edukační hry a diskutovali o chování člověka vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem.

FOTO

 Užitečné odkazy

bakalari logoweb odkazy

web odkazy3


jídelníček

happysnack logo


webodkazy4Aktuální videa

 

2020 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6