banner stranka

Mini Domino

Ve sboru zpívají předškolní děti ve věku od 3 do 6 let.

MiniDomino2

Hravou formou rozvíjejí své schopnosti sluchové analýzy tónů, zvuků a rytmu. Zapojují a rozšiřují svůj hlas. Písně doprovázejí pohybem. V současné době je ve sboru 35 dětí. Hlavní náplní zkoušek je nácvik českých lidových a umělých písní. Za rok a půl působení sboru děti vystupovaly na vánočních koncertech, setkaly se se světovými dirigentkami na workshopech a koncertech. Zpívaly také seniorům a na dalších vystoupeních společně s našimi školními sbory (Pramínek, Sluníčka, Cvrčci, Domino).

 

Pramínek

Přípravný sbor Pramínek je určen pro děti prvních tříd. 

praminek17

Děti zde zpívají pod vedením PaedDr. Ivany Kleinové. Sbor pravidelně vystupuje na školních vánočních a jarních koncertech, v mateřských školách i při jiných příležitostech. Repertoár sboru se skládá z lidových písní, písní současných českých autorů aj. Děti se na koncertech doprovázejí na rytmické hudební nástroje a zvládnou už i jednoduché písničky na flétnu.

 

Sluníčka

Sluníčka zpravidla navštěvují děti druhých a třetích tříd.

slunicka17

Sbor založila v září 1994 PaedDr. Ivana Kleinová a působila v něm do roku 2002. Poté předala vedení sboru Mgr. Jaroslavě Ševčíkové. V současnosti je sbormistryní Sluníček Mgr. Miroslava Řeháková. Sborový repertoár tvoří písně lidové, jazzové i populární; české i zahraniční. Sbor doprovází na klavír František Krejčí, žák 9. A třídy. Svým pěveckým působením chtějí Sluníčka rozzářit úsměvy na tvářích všech svých posluchačů na pravidelně organizovaných školních vánočních a jarních koncertech, ale také na vystoupeních pro předškoláky, seniory a na akcích města Opava.

 

Cvrčci

Cvrčci (děti od 9 do 11 let) jsou přípravným sborem pro Domino. 

cvrčci4ořezANO 1

Sbor Cvrčci má nejdelší historii, byl založen již v roce 1988 paní učitelkou Jiřinou Borkovou. Od roku 1989 začala se sborem spolupracovat paní učitelka Ivana Kleinová, která je až dosud jeho sbormistryní a uměleckou vedoucí. Klavírní doprovod zajišťuje náš bývalý žák Tomáš Mludek. Repertoár sboru je široký. Instrumentální doprovody k písním hrají sami zpěváci. Sbor dosahuje velmi dobrých výsledků a získává různá ocenění u nás i v cizině (např. absolutní prvenství v soutěži DPS v Havířově s postupem do celostátní přehlídky). Sbor byl vybrán k uvedení cyklu P. Ebena V trávě na mezinárodním festivalu Krajina zpěvu v Šumperku a účinkoval v opavském Slezském divadle v operách Příhody lišky Bystroušky, Carmen, Brundibár. Cvrčci vystupují na koncertech v Opavě i na koncertních zájezdech. PaedDr. Ivana Kleinová byla asistentkou sbormistra prof. Lumíra Pivovarského, je členkou celostátní odborné rady pro dětský sborový zpěv a úspěšně soutěžila v celostátní anketě o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos. 

 

Domino

         

Veškeré informace o Dominu včetně aktualit, galerie apod. naleznete na webu sboru:

www.domino-opava.webnode.cz

Činnost sboru Domino je podporována Střediskem volného času Opava.

  domecek v02b modre

 

 Užitečné odkazy

bakalari logo


logo proskoly


DUMY logo


jídelníček

happysnack logo


schranka duveryAktuální videa

 

 

2020 ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6